Hopp til hovedinnhold

Smarte samfunnsløsninger som redder liv

Visste du at data fra bygg- og anleggsbransjen kan benyttes for å slukke branner mer effektivt? Gjennom utvikling av såkalte smarte samfunnsløsninger vil innovasjonspartnerskapet i regi av Bodø kommune bidra til å forbedre offentlige tjenester over hele landet.

I innovasjonspartnerskapet Smart Arkitektur Bodø samarbeider Bodø kommune med private aktører for å utvikle en såkalt smart IT-plattform som skal bidra til bedre og mer effektiv brannslukking for regionens brannvesen, Salten Brann IKS.

– Fokuset i løsningene i smarte byer er ikke high tech men heller smart tech. Vi forsøker å jobbe og samhandle smartere ved at offentlig data kan deles og gjenbrukes. For Salten Branns tilfelle vil gevinsten ved den smarte plattformen være bedre tjenester og et tryggere samfunn, sier prosjektleder for digital byutvikling i Bodø kommune, Thomas Schulzki.

Plattformen vil i første omgang bidra til å hindre tap av liv og verdier for brannvesenet, men vil også kunne brukes til å forbedre andre offentlige tjenester. Etter hvert vil det være mulig å utvikle løsninger som kan gi oversikt over energiforbruk i kommunen, forurensing i bygninger samt muliggjøre smartere bestillinger av kommunale tjenester.

– Støtten fra Innovasjon Norge har vært avgjørende for å gjennomføre innovasjonspartnerskapet. De har et bredt kontaktnett med kompetansepersoner og leverandører og setter oss i kontakt med relevante aktører. Det har alltid vært mulig å få bistand og råd av god kvalitet uten at det har tatt for lang tid, sier prosjektleder for digital byutvikling i Bodø kommune, Thomas Schulzki.

Smartby-løsninger til resten av landet

Små og store bedrifter, samt gründere og forskningsmiljøer involveres i innovasjonspartnerskapet der formålet er å utvikle smartbyløsninger ved bruk av VR, kunstig intelligens og maskinlæring. Innovasjonspartnerskapet vil således stimulere til næringsutvikling i Norge innen smart-teknologi.

– Vi har valgt å støtte dette innovasjonspartnerskapet blant annet fordi det er en testarena for helt nye smartbyløsninger som etter hvert kan spres til kommuner i resten av landet, sier seniorrådgiver i Innovasjon Norge, Sunniva Jonassen Fjelde.

Innovasjonspartnerskapet Smart Arkitektur Bodø er en del av paraplyen Smart Bodø der ambisjonen er å utvikle Bodø som framtidsby.

Sirkulærøkonomi gjennom smart bruk av data

Regionens brannvesen, Salten Brann IKS, er valgt som pilot for innovasjonspartnerskapet. Operasjonssentralen til brannvesenet er avhengig av korrekt situasjonsforståelse og kan ofte nyttiggjøre mer sammensatt informasjon enn det utrykningspersonell kan gi for å planlegge utrykning.

Her vil den smarte IT-løsningen i Smart Arkitektur Bodø bidra ved å hente ut data fra bygg, konstruksjon, vann og avløp, samle det, for å så kunne dele og analysere dataen i en felles plattform.

Innovasjonspartnerskapet vil eksempelvis muliggjøre innhenting av data om vannmengde som primært er tiltenkt vann og avløp til å mer effektivt planlegge brannslukking. Med IT-løsningen vil det være mulig å hente ut så mye som mulig av verdien som ligger i de dataene som samles inn i dag, utenfor primæroppgaver som førte til at dataen ble samlet.

– En slik måte å gjenbruke data på er sirkulærøkonomi – og sørger for at det blir mer igjen av felleskapets midler for å drifte velferdssamfunnet i fremtiden også, sier prosjektleder for digital byutvikling i Bodø kommune, Thomas Schulzki.

Publisert :
Sist oppdatert :