Hopp til hovedinnhold

Sporbarhet fra fangst til tallerken

Norge er det første landet i verden som innfører standardisert merking av fiskeemballasje og paller. Store aktører som Marine Harvest har allerede gjennomført implementeringen i alle sine anlegg i Norge. Nå er tiden kommet for de mindre sjømatbedriftene, og fem bedrifter er valgt ut til et pilotprosjekt.

Frem til nå har fokuset vært å utvikle en standard, teste denne, tilpasse eller utvikle nødvendig program- og maskinvare og opplæring av bedriftene som skal ta standarden i bruk. En forutsetning for effektiv sporing er at alle aktører i verdikjeden kan følge den fysiske varen elektronisk, noe som ikke har vært mulig uten en standard for merking.


- Det er aktører fra sjømat- og leverandørnæringen som tok initiativ til dette standardiseringsprosjektet. Nå er det enighet om hvordan næringen skal bruke sporbarhet til å formidle informasjon gjennom hele verdikjeden. Norge har alltid vært flinke på standardisering, og dette er det første steget vi gjør for global standardisering for merking av fiskeemballasje, sier Petter Ustad, ansvarlig for sjømatsektoren i Innovasjon Norge.


De fem utvalgte bedriftene, Martin E. Birkenes Eftf AS (Firda Seafood AS), Rørvik Fisk AS, Gunnar Klo AS, Båtsfjordbruket AS og Wilsgård Fiskeoppdrett AS er nå klarert for å være med i den videre implementeringen av den nye norske standarden for merking – strekkodestandarden NS 9405:2014. Bedriftene representerer en god spredning både geografisk, størrelsesmessig og i forhold til aktivitet.

Økt konkurransefortrinn

Sporingen gir norsk næringsliv et konkurransefortrinn i det internasjonale markedet. Standardisert informasjon gjør det mulig for innkjøpere å spore produktenes opprinnelse, og mulighet til å videreformidle informasjon som er viktig for sluttkunden – kvalitet og matsikkerhet.


- Standardiseringen gjør at norske sjømatbedrifter kan differensiere produktene sine i et marked med økende global konkurranse. De kan fortelle en historie om produktet, hvor fisken er fanget, hvor og hvordan det ble pakket, hvordan den kom seg fra A til Å – kort sagt fra fangst til tallerkenen, forteller Ustad.


Innovasjon Norge har støttet prosjektet med finansiering og rådgivning siden starten i 2010. Målsettingen med pilotprosjektet er at de fem utvalgte bedriftene skal bidra til å vise at NS 9405:2014 har store fordeler også for små og mellomstore bedrifter. Samtidig er flere av de store næringsaktørene i tillegg til Marine Harvest nå i ferd med å implementere standarden.

Publisert :
Sist oppdatert :