Hopp til hovedinnhold

Stadig flere bedrifter ønsker støtte til nyutvikling

Henvendelser til Innovasjon Norge tyder på at norske bedrifter innretter seg på en langvarig koronasituasjon.

Innovasjon Norge har hatt en kraftig økning i antall henvendelser fra norske bedrifter de siste tre ukene. Mange ønsker nå støtte til innovasjonsprosjekter eller innovative forprosjekter.

- Vi ser en dreining fra henvendelser utelukkende om akutt mangel på likviditet til henvendelser om nye prosjekter bedrifter ønsker lån og tilskudd til å gjennomføre. Henvendelsene kan tyde på at mange bedrifter er over i en ny fase der de innretter seg for å håndtere utfordringene i et noe lengre perspektiv, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge.

Eksempler på prosjekter bedrifter søker støtte til er overgang til netthandel, systemer for hjemlevering, løsninger for å avlaste helsevesenet og utvikling av nye produkter som løser utfordringer med virusepidemier.

- Det positive vi kan si om situasjonen, er at vi ser en interesse for og vilje til å gjennomføre framtidsrettede prosjekter også i denne situasjonen. Vi ser en klar dreining i type søknader. Hvorvidt dette vil få varige konsekvenser for norsk næringsliv etter koronakrisen blir spennende å se, sier Haugli.

Han understreker at for svært mange bedrifter er akutt mangel på likviditet fortsatt den mest prekære utfordringen.
Med kontorer i 30 land – og i alle norske fylker – fanger Innovasjon Norge opp signaler fra norske bedrifter.

I denne ukesrapporten kan du lese mer om økningen i antall henvendelser fra Innovasjon Norge.

Publisert :
Sist oppdatert :