Hopp til hovedinnhold

Statsbudsjettet styrker omstilling med satsing på gründere og grønt skifte

Budsjettforslaget fra regjeringen skal styrke den samlede innsatsen for videre utvikling av norsk industri og næringsliv. I budsjettforslaget er virkemidlene til Innovasjon Norge ført opp med en samlet økning på hele 338 millioner kroner neste år. - Ser vi bort fra Innovasjon Norges rammer i finanskriseåret 2009, er dette et «all time high»-budsjett for satsing på omstilling gjennom gründerskap og et grønt skifte i norsk næringsliv, sier administrerende direktør Anita Krohn Traaseth i Innovasjon Norge.

- Dette er helt i tråd med signalene som gründere og etablerte bedrifter i industri og næringsliv selv kom med i Drømmeløft-prosessen, som Innovasjon Norge gjennomførte vinteren og våren 2015. Vi må bygge flere nye selskaper og bistå i omstillingen av etablert industri og næringsliv, sier Krohn Traaseth.

Syvdobling av etablerertilskudd fra 2010 til 2016

- En syvdobling av midlene til etablerertilskudd fra 2010 til 2016 og økt fokus på ordninger som bringer etablerte bedrifter og næringer over på mer bærekraftige løsninger viser at regjeringen tar behovet for omstilling på alvor, sier Krohn Traaseth.

I 2015 har det vært rekordstor interesse for etablerertilskudd, mye som følge av endringer og omstilling innen olje- og gassnæringen. Mens det i 2010 var avsatt 50 millioner kroner til etablerertilskudd, vil det i 2016 være hele 340 millioner kroner til norske gründere som vil satse.

Dyktige gründere

Regjeringens forslag om å øke etablerertilskuddsordningen med 150 millioner kroner innebærer at Innovasjon Norge kan hjelpe flere gründere over hele landet. I tillegg foreslås det bevilges i alt 100 millioner kroner som skal matches med tilsvarende privatkapital.

- At toppåret 2015 får ytterligere økning til etablerertilskudd er en hyllest til jobben alle våre dyktige gründere gjør og hvor viktig dette er i omstillingsutfordringene vi står i. Vi gleder oss til å levere på dette, sier Bård Stranheim, som leder gründerdivisjonen i Innovasjon Norge.

Bærekraft som konkurransefortrinn

Innovasjon Norge er godt fornøyd med at regjeringen legger til rette for en mer bærekraftig omstilling gjennom den foreslåtte styrkingen av miljøteknologiordningen på 134,5 millioner kroner. Fra opprettelsen av denne ordningen i 2010 har bevilgningene vokst fra 140 millioner kroner til 465 millioner kroner i 2016.

- Det er gledelig at myndighetene ser at satsing på miljøteknologi gir resultater og velger å styrke denne ordningen fra år til år. Dette gir oss mulighet til mer offensiv satsing på pilottestinger som er viktige for det grønne skiftet og den nødvendige grønne omleggingen av norsk næringsliv. Vi har som mål at bærekraft skal bli et konkurransefortrinn for norske bedrifter, og dette er en viktig og framtidsrettet satsing, sier Inger Solberg, leder for Bærekraft i Innovasjon Norge.

Publisert :
Sist oppdatert :