Hopp til hovedinnhold

Sterk norsk innovasjonsvilje

Rekordmange bedrifter har søkt om støtte gjennom SkatteFUNN-ordningen for sine innovasjonsprosjekter. Antall søknader har økt med 20 prosent siden i fjor.

Da fristen for å søke SkatteFUNN gikk ut 1. september var det kommet inn 2291 søknader fra 1870 norske bedrifter. Dette er en økning på 20 prosent sammenlignet med tilsvarende tall fra 2013, og en økning på hele 46 prosent sammenlignet med 2012. Søknader som ble sendt inn innen 1. september er garantert ferdigbehandlet i 2014.

Økende innovasjon i norske bedrifter

- Økningen i antallet søkere til ordningen viser det er økende innovasjon og FOU-aktiviteter i bedriftene rundt om i landet, sier seniorrådgiver Øyvind Haga i Innovasjon Norge.
– Distriktskontorene våre gjorde en solid innsats i vår for å gjøre ordningen kjent i bedriftene landet rundt, sier Haga.

Også divisjonsdirektør Anne Kjersti Fahlvik i Forskningsrådet er fornøyd med økningen.
- Vi tror tallene er et tegn på at flere bedrifter har fått øynene opp for verdien av å satse på forskning og utvikling, sier divisjonsdirektør i Forskningsrådet.

Hva er SkatteFUNN-ordningen?

Forskningsrådet og Innovasjon Norge samarbeider om SkatteFUNN-ordningen, som er en skattefradragsordning knyttet til forskning- og utviklingsprosjekter som bedriftene selv driver. Alle norske bedrifter som har forskning- og/eller utviklingsprosjekter (FoU-prosjekter), eller som planlegger å starte slike prosjekter, kan søke SkatteFUNN om godkjenning, slik at bedriften kan bruke sin rett til skattefradrag. Gjennom SkatteFUNN kan små og mellomstore bedrifter få 20 prosent av prosjektkostnadene som skattefradrag gjennom skatteoppgjøret. Store bedrifter kan få 18 prosent fradrag av prosjektkostnadene.

Godt samarbeid gjør det enklere for bedriftene

Innovasjon Norge har jobbet målrettet sammen med Forskningsrådet i flere år for å gjøre ordningen enklere og mer synlig for bedriftene. Forskningsrådet og Innovasjon Norge har drevet aktivt opplysningsarbeid gjennom å arrangere SkatteFUNN-skolen og åpen dag rundt om i hele landet og ved å informere bedriftene gjennom bransjeorganisasjoner, kunnskapsparker, revisorer og andre kanaler. I tillegg har enklere søknadsskjema og bedre nettsider vært et tiltak for å få flere til å søke SkatteFUNN. Bedriftenes egne erfaringer som de deler med hverandre, har også vist seg å inspirere mange bedrifter.

– At Innovasjon Norge og Forskningsrådet jobber så godt sammen rundt SkatteFUNN, gjør at vi kan veilede bedriftene bedre i ulike faser av innovasjonsarbeidet, sier Sander J. Tufte, avdelingsdirektør for SkatteFUNN i Forskningsrådet, som gleder seg til å fortsette samarbeidet videre.

Fremsnakket av regjeringen

- Både den nåværende og den forrige regjeringen har fremsnakket og prioritert SkatteFUNN. Fra og med 2014 ble rammene for fradragsgrunnlaget for egenutført forskning og utvikling hevet og timesatsen økt. Denne styrkingen har nok gjort ordningen relevant for flere, mener Fahlvik. Hun understreker at SkatteFUNN er med på å bygge opp under langsiktige mål for Forskningsrådet: - Forskning og utvikling skaper økt innovasjon og gjør næringslivet mer konkurransedyktig. I det puslespillet er SkatteFUNN en viktig brikke, sier Anne Kjersti Fahlvik.

Innovasjon i alle næringer

Oversikten viser at det er en bredde i innovasjonsprosjektene fra næringslivet, og problemstillingene er sammensatte og varierte. Svært mange av tjenesteprosjektene befinner seg i sektor Annet.

Sektor/bransje


Antall 2013


Antall 2014


Administrasjon


94


102


Annet


196


291


Bygg/anlegg


139


160


Helse


151


185


IKT


346


319


Jordbruk/mat


98


112


Kraft/energi


107


109


Kultur/underholdning


45


46


Marin/sjømat


194


241


Maritim


125


190


Metall


27


32


Miljø


67


72


Petroleum, olje/gass


233


311


Reiseliv/turisme


17


30


Skog/tre


12


18


Transport


58


73


Totalsum


1909


2291


Tabellen viser antall søknader innsendt til SkatteFUNN innen garantifristen 1. september for 2013 og 2014. Kilde: SkatteFUNNs database, Forskningsrådet.

Aktivitet i alle fylker

Bedriftene som søker SkatteFUNN kommer fra alle landets fylker. Ikke overraskende er det flest søknader fra Oslo og Akershus, men også Hordaland, Rogaland og Sør-Trøndelag har høy innovasjonsaktivitet.

Fylke


Garanti 2012


Garanti 2013


Garanti 2014


Akershus


141


194


233


Aust-Agder


17


26


44


Buskerud


54


111


92


Finnmark


7


14


21


Hedmark


26


33


42


Hordaland


133


193


206


Møre og Romsdal


126


149


181


Nordland


83


64


104


Nord-Trøndelag


47


49


62


Oppland


39


34


50


Oslo


318


363


442


Rogaland


143


169


213


Sogn og Fjordane


16


34


60


Svalbard


1


0


0


Sør-Trøndelag


160


178


201


Telemark


38


55


50


Troms


44


53


52


Vest-Agder


48


51


66


Vestfold


67


88


102


Østfold


63


51


70


Totalsum


1571


1909


2291

Tabellen viser antall innsendte søknader innen garantifristen 1. september for årene 2012-2014. Samlet har antall innsendte søknader innen fristen økt med 46 prosent i perioden. Kilde: SkatteFUNNs database, Forskningsrådet.

Publisert :
Sist oppdatert :