Hopp til hovedinnhold

Sterk økning av bioenergi i landbruket

Bruken av bioenergi til vannbåren varme i landbruket økte i 2014 med 56 prosent sammenlignet med året før. Økningen tilsvarer årlig 100 trailerlass med tømmer. Totalt produserer landbruket vannbåren varme tilsvarende et halv Altakraftverk.

– Denne utviklingen varmer meg. Det er bra at landbruket utnytter ressursene til å produsere varme og energi. Dette viser også at satsingen på bioenergiprogrammet gir resultater, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.

Populære kurs og studieturer

Gjennom godt samarbeid med fylkesmennene og fylkeskommune er bioenergi til oppvarming satt på dagsorden gjennom informasjonsmøter, kurs og studieturer for å vise anlegg og danne nettverk. Dette arbeidet gjør at landbruket ser betydningen av å ta i bruk kortreist, fornybar energi til eget bruk og til salg av varme. I Rogaland er det januar i år holdt fire møter om biovarme for kjøpere og produsenter med nesten 120 deltakere.

Konkurransedyktig energikilde

I 2014 brukte Innovasjon Norges bioenergiprogram 68 millioner kroner på gårdsvarme og varmesalgsanlegg. Spesielt er økningen i salg av varme stor, selv i en tid med lav strømpris. Dette viser at biovarme er konkurransedyktig. Bruken av bioenergi til vannbåren varme i landbruket økte fra 2013 til 2014 med 56 prosent, totalt til 306 GWh.

– Landbrukets økte interesse for å ta i bruk bioenergi er svært gledelig. Det viser at landbruket tar ansvar for bruke mer fornybar energi, og at de er opptatt av å ta vare på miljøet. I tillegg til muligheter for økte inntekter gjennom leveranse av varme og brensel, betyr dette også sparte kostnader i egen produksjon, sier Øyvind Halvorsen, leder for Bioenergiprogrammet i Innovasjon Norge.

Lokal verdiskapning

Lom Biovarme, et lokalt eid varmeselskap, startet i desember i fjor med leveringen av varme fra sin nybygde varmesentral til Lom sentrum. De skal på årsbasis levere 2,4 millioner KWh til helseheim, ungdomsskole, bibliotek, flerbruks hus med videregående skole og to privathus med varme. I august kobles også Ottadalen mølle på anlegget. Totalt er byggkostnadene på 12,4 millioner kroner.

Daglig leder Hallvard Helland uttaler at prosjektet vil generere omsetning for minst 4,5 millioner i byggefasen til firma i Vågå, Lom og Skjåk, og ved full drift vil vi kjøpe varer og tjenester for kr 700 000 årlig. Dette gir lokal verdiskapning og tilfører lokalsamfunnet ny og verdifull kunnskap om vannbåren varme.

Publisert :
Sist oppdatert :