Hopp til hovedinnhold

Store summer fra EU til norske prosjekter

Mekanisk hånd-proteseFoto: Hy5
Protese fra Hy5.
Seks norske bedrifter har kommet gjennom nåløyet i EU og fått tilgang til store summer for å finansiere veien ut til markedet. TAG Sensors sine innovative systemer for kjøleovervåking og Hy5 sine håndproteser er to av disse.

I sommer opplevde norske bedrifter tidenes største gjennomslag i EUs Fast Track to Innovation (FTI)-program, som retter seg mot innovative bedrifter med løsninger som kan introduseres raskt på markedet.

Mens de fleste nordmenn hadde fellesferie fikk seks norske bedrifter beskjed fra Europakommisjonen om at deres prosjekter er kommet gjennom nåløyet for å få EU-finansiering. I to av prosjektene deltar norske bedrifter som partnere, og i fire prosjekter er prosjektlederen en bedrift fra Norge. Totalt kan de seks prosjektene motta opp mot 180 millioner kroner.

Kort vei fra ide til marked

Fast Track to Innovation er et tilbud om finansiering i Horisont 2020 til innovative bedrifter og organisasjoner for at gode ideer skal nå markedet. Ordningen retter seg mot relativt modne, markedsnære og banebrytende nye teknologier, konsepter, prosesser og forretningsmodeller.

Ordningen retter seg mot små sammenslutninger, bestående av 3 til 5 partnere fra minst tre ulike land. 60 prosent av partnerne må være fra næringslivet. Prosjektene kan få støtte til aktiviteter fra demonstrasjon til kommersialisering, som pilotering, testing og systemvalidering. Hvert prosjekt kan få finansiering på opp mot 3 millioner euro.

Innovasjon Norge har rådgivere som kan guide norske bedrifter inn i dette EU-systemet, hvor det er svært store summer å hente.

- Det er imponerende å se hvor godt norske bedrifter gjør det i konkurransen om midler til forretningsdrevne samarbeidsprosjekter. TAG Sensors og Hy5 utvikler innovative løsninger som kan bidra til å løse store samfunnsutfordringer og bidrar samtidig til utvikling av nytt kunnskapsbasert næringsliv i Norge. I EUs kommende rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa, vektlegges innovasjon tyngre enn før. Det vil gi muligheter for flere norske bedrifter, og sammen med Forskningsrådet jobber Innovasjon Norge aktivt med å gjøre EU-virkemidlene tilgjengelige for næringsliv i hele landet, sier administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli.

Alle prosjektene er i prosessen med å ferdigstille sine kontrakter med prosjektpartnere og Europakommisjonen. Dette er to av prosjektene:

Verdensledende teknologi i Mo i Rana

TAG Sensors skal videreutvikle nåværende teknologi for temperaturovervåking i kjølekjeder med EU-finansiering på 2,4 millioner euro. Løsningen deres har potensielt stor innvirkning på den globale næringsmiddel- og medisinindustrien og er ettertraktet hos globale kjølekjedeaktører.

- Vi har fått støtte av Innovasjon Norge i både Norge og i utlandet og har kunnet dokumentere overfor juryen at vår løsning er ettertraktet hos globale kjølekjedeaktører, sier administrerende direktør i TAG Sensors, Knut Nygård

TAG leder prosjektet som har oppnådd finansiering fra FTI. De andre partnerne i konsortiet består av en internasjonal teknologileverandør og en global kommersialiseringspartner. Bedriften flyttet nylig inn i nye produksjonslokaler i Mo i Rana og søker nå flere medarbeidere for å sikre at de kan levere.

TAG Sensors og Innovasjon Norge har hatt et nært og godt samarbeid siden 2015. I tillegg til EU-rådgivning har TAG Sensors tidligere fått tilskudd til både oppstart og utvikling fra Innovasjon Norge.

En hånd som kan hjelpe millioner

Toten-bedriften Hy5 har laget verdens første hydrauliske håndprotese; MyHand, med mål om å gi mer funksjonalitet til mennesker over hele verden. Selskapet jobber i disse dager med utviklingen av neste generasjon håndprotese. I prosjektet skal Hy5, sammen med nederlandske The Simulation Crew, den internasjonale protesebruker-organisasjonen IC2A og det tyske distribusjonsselskapet Protheseus, lage en ny og brukerorientert løsning til håndprotesebrukere. Den nye håndprotesen skal bli lettere, raskere og mer anatomisk tilpasset en bredere andel protesebrukere. Prosjektet går over 2 ½ år med et samlet tilskudd fra EU på 2,1 millioner euro.

Over 8 millioner mennesker verden over lever med en amputert hånd. OneHands løsning har som mål å øke mobiliteten og funksjonaliteten til mennesker som bruker håndprotese, og dermed bidra til økt mestring og livskvalitet. EU-finansieringen har vært et viktig skritt mot å introdusere løsningen i markedet.

- EU finansieringen har vært avgjørende for industrialisering av neste generasjons produkt, MyHand 2, og bygging av vår teknologiplattform. Sammen med partnerne våre kan vi gjennomføre prosjektet på tvers av bedrifter i verdikjeden og samtidig jobbe for et felles mål og en forbedret brukeropplevelse. Det er selvfølgelig også et viktig steg på veien til å tilby mer mobilitet til mennesker over hele verden, sier administrerende direktør i Hy5, Christian Fredrik Stray.

Hy5 har fått hjelp av Innovasjon Norges EU-rådgivere til å kartlegge muligheter for EU-finansering, i tillegg til støtte til gjennomgang av FTI-søknaden før innlevering. I tillegg har bedriften i utviklingen av denne protesen mottatt rundt 4 millioner (hvorav 1,9 mill. kroner er lån) av Innovasjon Norge.

Horisont 2020 og Horisont Europa

Horisont 2020 er EUs finansieringsprogram for forskning og innovasjon, med mål om å gjøre det enklere å få til innovasjon i samarbeid mellom offentlig og privat sektor.

Fra 1. januar 2021 starter Horisont Europa som er etterfølgeren til Horisont 2020. I likhet med Horisont 2020 vil også Horisont Europa være innrettet for å løse store samfunnsutfordringer, og tillegg etableres et eget innovasjonsråd (European Innovation Council).

Publisert :
Sist oppdatert :