Hopp til hovedinnhold

Stort potensial for norske bedrifter til FN-markedet

FN kjøper for mer enn 80 milliarder kroner årlig, men Norge er fremdeles en veldig liten aktør på dette markedet. Innovasjon Norge og NOREPS jobber for å koble norske bedrifter med FN-systemet.

På tilsvarende seminar i 2012 deltok bare 18 norske bedrifter, i år er det nærmere 50.

- Vi er glade for at stadige flere norske bedrifter ser mulighetene som FN representerer, både innen nødhjelps- og utviklingsmarkedet, og det er viktig at norske bedrifter kommer på, sier Vidar Ellingsen, som leder for Norwegian Emergency Preparedness System (NOREPS).

Seminaret åpner dører

Innovasjon Norge og NOREPS er ansvarlig for den norske deltagelsen på årets FN-seminar, og jobber for å koble norske bedrifter med FN-systemet.

- Seminaret gir oversikt over de muligheter som finnes for salg mot FN og humanitære organisasjoner, og er en unik sjanse for å knytte kontakter med innkjøpere og teknisk personell ved FN-organisasjonene. Vi ser at vi har et stort potensial i Norge innen mange forskjellige sektorer der vi er sterke, enten det er i olje, energi, havbruk, telekommunikasjon eller andre områder der vi har mye høyteknologisk kompetanse, sier Ellingsen.

Verdensledende innenfor flere sektorer

Om NOREPS

NOREPS(Norwegian Emergency Preparedness System) er et nettverk og aktivt partnerskap mellom Utenriksdepartementet, Norges Røde Kors, de fem ledende frivillige organisasjonene, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og norske leverandører av varer og tjenester til nødhjelpsoperasjoner. Innovasjon Norge administrerer og leder dette nettverket, som i samspill mellom myndigheter, privat næringsliv og sivilt samfunn åpner nye utviklings- og markedsmuligheter for norske bedrifter.

FN-systemet har behov for et stort spekter av produkter og tjenester, særlig innen bærekraftige energiløsninger, husly og beskyttelse, telekommunikasjon, helse og ernæring, vann og sanitær og logistikktjenester; behov som utgjør et betydelig markedspotensial for norske bedrifter.

- Norske bedrifter har verdensledende løsninger innenfor flere sektorer. Det er stor etterspørsel etter både tradisjonelle nødhjelpsprodukter og ikke minst innovative løsninger og teknologi som kan bidra til mer effektiv humanitær innsats og utviklingsprogrammer. Markedet er stort, og til nå er det et begrenset antall norske bedrifter som opererer i dette markedet, forteller Ellingsen.

Bærekraftige innkjøp og innovative løsninger

I år fokuserer FN-seminaret på innovasjon og FNs innsats rettet mot bærekraftige innkjøp og innovative løsninger. Hvert land har anledning til å demonstrere tre innovative løsninger under seminaret. Fra norsk side stiller Bright Products AS, A-Aqua AS og UMS – Unified Messaging Systems AS.

- Vi har valgt å presentere løsninger som vi mener viser bredden av hva norske bedrifter kan tilby. Dette er bedrifter som allerede har vist at de evner å levere til FN og nødhjelpsmarkedet, forklarer Ellingsen.

Publisert :
Sist oppdatert :