Hopp til hovedinnhold

Styrker regional bemanning for å avhjelpe krisen

Mennesker som er på workshop sammen© Astrid Waller
Innovasjon Norge søker nå eksternt etter flere finansieringsrådgivere. De skal bidra til at bedrifter som søker koronastøtte over hele landet får raskest mulig saksbehandling i Innovasjon Norge.
Innovasjon Norge opplever stort påtrykk fra bedrifter over hele landet som ønsker krisehjelp. Nå utlyses flere nye midlertidige stillinger som skal sikre at bedriftene får raskest mulig saksbehandling i Innovasjon Norge.

Innovasjon Norge har fått i oppdrag fra norske myndigheter å fordele en tiltakspakke på 4,7 milliarder kroner til et koronarammet norsk næringsliv. Tiltakspakken skal bidra til fortsatt innovasjon og omstilling i norske bedrifter i en vanskelig tid. For å håndtere mange nye henvendelser vil Innovasjon Norge i denne omgang tilsette 15 nye finansieringsrådgivere på midlertidig basis.

Opprettholde innovasjon

- Krisen har satt mange norske bedrifter i en vanskelig situasjon og behovet for omstilling er stort. Det er viktig at norske bedrifter nå viderefører og styrker sine utviklings- og innovasjonsaktiviteter, slik at vi også etter krisen har et bærekraftig og konkurransedyktig næringsliv. I tiltakspakkene har Innovasjon Norge fått økte låne- og tilskuddsrammer som gjør oss i stand til å bidra mer til innovative bedrifter i hele Norge, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge.

Vigdis Harsvik, konstituert direktør for Divisjon samfunns- og næringsutvkling© Astrid Waller
Vigdis Harsvik, konstituert direktør for Divisjon samfunns- og næringsutvkling.

Styrker staben

Regionkontorene til Innovasjon Norge opplever nå stor pågang fra bedrifter som opplever at kunder og markeder som blir borte og at investorer trekker seg.

- Næringslivet som henvender seg til oss har behov for god og rask saksbehandling. Derfor styrker vi staben med eksterne ressurser, sier Vigdis Harsvik, konstituert direktør for samfunns- og næringsutvikling i Innovasjon Norge.

I første omgang vil det bli lyst ut 15 midlertidige stillinger som finansieringsrådgivere. Disse vil bli gitt i oppgave å håndtere søknader fra bedrifter over hele landet. På grunn av den ekstraordinære situasjonen er det ønskelig at stillingene blir besatt så raskt som mulig. En første runde med stillinger for Oslo Viken-regionen er allerede i prosess.

Her kan du lese om Pernille som jobber som finansieringsrådgiver og hvorfor hun trives i jobben sin.

Flere søker midler

Fra midten av april til midten av mai har Innovasjon Norge innvilget 1016 søknader om lån og tilskudd på til sammen nærmere 1,2 milliarder kroner til norske bedrifter. Det er i overkant av en dobling sammenlignet med tilsvarende periode i 2019.

Selskapene som søker finansiering spenner fra etablerte bedrifter til oppstartsbedrifter innen de fleste bransjer. Prioriteringen ligger fremdeles på konkrete innovative prosjekter med et tydelig potensial for vekst og verdiskaping i Norge.

- Finansieringen vi tilbyr skal bidra til at vi opprettholder innovasjonstakten i næringslivet. Jeg oppfatter det som en tillitserklæring fra myndighetene at Innovasjon Norge har fått oppgaven med å forvalte denne krisepakken. For å gjennomføre oppdraget trenger vi derfor nye dyktige medarbeidere med et klart ønske om å bidra til norsk næringsliv over hele landet i en krevende periode, sier Vigdis Harsvik i Innovasjon Norge.

Publisert :
Sist oppdatert :