Hopp til hovedinnhold

Styrker regional næringskompetanse

Ti regionale næringsklynger får nå nær 17 millioner kroner fra Innovasjon Norge til å utvikle kompetanseprogram for det lokale næringslivet. Programmene skal utvikle og sikre næringslivet i distriktene tilgang på kompetent arbeidskraft.

Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljø er en ordning som skal bidra til kompetansearbeidsplasser over hele landet og tettere samarbeid mellom næring og utdanningsinstitusjoner. Ordningen er opprette av Kommunal og moderniseringsdepartementet.

- Medarbeidere med rett kompetanse er noe av det viktigste for bedriftene. Det er viktig for regional utvikling, og ikke minst for omstillingsevnen til bedriftene, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Regionale prosjekt

Årlig settes det av inntil 20 millioner kroner til ordningen, som administreres av Innovasjon Norge i samarbeid med fylkeskommunene, Forskningsrådet og Siva. Ti næringsmiljø får nå støtte til å gjennomføre regionale prosjekt som skal gi tilgang til viktig kompetanse for bedriftene. Prosjektmidlene skal bidra til at ulike regionale utdanningstilbud bedre skal treffe behovene i bedriftene.

- Dette samarbeidet mellom utdanningsinstitusjonene og næringslivet er viktig for å sikre den rette kompetansen til bedriftene, sier Sanner.

I år var det i alt 28 næringsmiljø fra hele landet som deltok i konkurransen om midlene. De 10 næringsmiljøene som nå får støtte til sine kompetanseprogram er valgt ut etter en grundig konkurranse. Samtlige søkere har fått sine skisser vurdert av både fylkeskommuner, Siva, Forskningsrådet og Innovasjon Norge.

Tettere samarbeid

- I utvelgelsen har det vært viktig å få fram prosjekter som gir best mulig effekt når det gjelder å levere relevant kompetanse til bedriftene, sier prosjektansvarlig Espen Warland i Innovasjon Norge.

-Vi ser det også som viktig å ha næringsmiljøene selv i førersetet når det gjelder vurderingen av kompetansebehov. Derfor gis de eksisterende næringsklyngene og -miljøene rundt om landet en sentral rolle i samarbeidet med aktuelle kompetanse- og utdanningsmiljø. Det vil bidra til at studiene og etter- og videreutdanningstilbudene blir mer relevante og raskere tilgjengelige for bedriftene. Det vil også bidra til å koble bedriftene og utdanningsinstitusjonene tettere sammen på lengre sikt, sier Warland.

Her er de 10 næringsmiljøene som får tilbud om støtte fra kompetanseutviklingsprogrammet:

 • Arena Innovasjon Torskefisk i regionen Lofoten og Vesterålen får 2 millioner kroner til
  "Industriell utvikling gjennom kompetansebygging".
 • IKT Telemark med utgangspunkt i Rjukan/Notodden miljøet får 1,5 millioner kroner til "Industriell datasenterkompetanse".
 • IT-forum Sogn og Fjordane får 1,5 millioner kroner til "Næringsretta IT-utdanning i Sogn og Fjordane".
 • Kongsbergregionen (Nore og Uvdal, Rollag, Flesberg, Kongsberg, Tinn, Hjartdal og Notodden) får 2 millioner kroner til "Smart automasjon og produksjon for fremtidig norsk industri".
 • Kunnskapsparken Helgeland (Mo industripark og Olje- og gassklynge Helgeland) får 2,9 millioner kroner til "Kompetanse for grønt skifte i industrien på Helgeland".
 • Legasea (biomarin arena-klynge i primært i Ålesund og Kristiansund) får 2 millioner kroner
  "Et marint drømmeløft - kompetansesprang innen prosessteknologi".
 • Maritim forening Sogn og Fjordane/GCE Subsea får 1,5 millioner kroner til å "Etablera tilbod om samansett kompetanse retta mot havrommet og havromsteknologi".
 • Molde Kunnskapspark får 1,5 millioner kroner til "Etterutdanningsprogram i innovasjon med fokus på Industrielt Internett".
 • TotAl gruppen får 1,4 millioner kroner til "Avansert -og automatisert utdanning for framtidsretting av norsk vareproduserende/mekanisk industri med utgangspunkt i Industri 4.0".
 • VinterTroms AS får 500 000 kroner til «Prosjekt Arctic Tourism Competence - Utvikling og organisering av et tilrettelagt utdannings- og kompetanseutviklingprogram for reiselivet i Nord-Norge».

Se melding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet


Kontakt oss

For ytterligere informasjon om det enkelte prosjekt eller om tjenesten;

Espen Warland, kunderådgiver i Innovasjon Norge
E-post: Espen.Warland@innovasjonnorge.no
Mobil: 913 71 729

Publisert :
Sist oppdatert :