Hopp til hovedinnhold

Sunnmørsmat AS vinner pris

To egg i eggeglass med norsk natur i bakgrunnFoto: Håkon Longva Haram
Sunnmørsmat AS på Haramsøy har en lidenskap for lokal mat med høy kvalitet. I dag blir bedrifta heidra med bedriftsutviklingsprisen i landbruket i Møre og Romsdal.

Det harde arbeidet og lidenskapen har resultert i både Sunnmørsegg og Grasfôra kjøt, som Sunnmørsmat AS både sel og marknadsfører for garder som selskapet samarbeider med. Selskapet er også leverandør til både daglegvarehandelen og til restaurantmarknaden. I tillegg til eiga inntening, har selskapet som føremål å betre innteninga på samarbeidande gardar.

Dette er berre fantastisk! Det er verkeleg flott at den strategiske tenkinga som ligg bak selskapet Sunnmørsmat AS ikkje berre har lykkast, men òg blir lagt merke til og heidra på denne måten. Særleg er eg oppteken av den samarbeidsmodellen vi har utvikla i lag med Nortura og som inneber at vi samhandlar med samvirke ut over det å vere råvareleverandør. Eg er òg svært oppteken av at bonden må få større marknadskontakt, noko me får til med denne modellen. Samtidig bidreg det til større volum gjennom den bondeeigde samvirkeindustrien, noko som vil bidra til lågare kostnader, seier Rune Haram dagleg leiar i Sunnmørsmat AS.

- Det er ikkje nytt med gardssal av egg i Norge. Men ei felles satsing på eigen merkevare og i nært samarbeid med samvirkebedrifta Nortura er eit nybrottsarbeid, og viser at samvirkemodellen framleis er under utvikling. Dette fører til betre inntening for bøndene, og i dette tilfellet er det fire bruk som har fått ein fin auke i sitt økonomiske resultat, seier Bjarne Øygard i Innovasjon Norge.

Kombinasjonen av økonomisk resultat, forskningsarbeid, strategisk posisjonering og samfunnsengasjement gjer Sunnmørsmat AS til ein verdig vinnar av prisen i 2019, fortel Øygard.

Grasfôra kjøt

Produksjonen av grasfôra kjøt er resultatet av eit treårig forskings- og utviklingsprosjekt som Haram gjennomførte i perioden mellom 2011 til 2013, i samarbeid med mellom anna Nofima Mat AS.

Grasfôra kjøt er storfekjøt frå oksar som er framfôra i hovedsak på ferskt gras og rundballar. Oksane går ute på beite heile sommaren, noko som fører til ein svært høg kvalitet på kjøtet i tillegg til at det er produsert på ein mest mogeleg bærekraftig måte.

En kartong med Sundmørsegg© Håkon Longva Haram

Sunnmørsegg

Sunnmørsegga er produserte lokalt med eit naturleg og eigenutvikla spesialfôr som gir hønene den beste næringa dei kan få. Dette resulterer i den reine og gode smaksopplevinga som Sunnmørsegg har blitt kjende for.
Sunnmørsmat AS har også eit sterkt sosialt engasjement gjennom hjelpeorganisasjonen Johooo på Zanzibar i Aust-Afrika der dei bidrar sterkt til at lokale kvinner får hjelp til å bygge opp eit nettverk innan eggproduksjon med den omfattande turistindustrien i landet som marknad.

Kontaktperson i Sunnmørsmat AS:
Rune Henning Haram
E-post: rune@sorengarden.no
M: 970 72 892

Publisert :
Sist oppdatert :