Hopp til hovedinnhold

Telemark: Nordbø gard og stule til topps

Ei ku som gresser på et jordeFoto: Norbø Gard og Stule
Nordbø gard og stule driver osteproduksjon på seteren i Hjartdal i Telemark.
Nordbø gard og stule er den eneste seteren i Hjartdal i Telemark som foredler melk på plassen – til både ost, smør, rømme og prim. I dag blir gården hyllet med bedriftsutviklingsprisen i landbruket, for sin bevaring av gamle tradisjoner og kulturlandskap.

- Dette var hyggelig med en oppmuntring etter en tørkesommer og en travel høst. Det er bra at andre også setter pris på det en selv har hatt tro på i mange år, Olav Nordbø.

Aktiv seterdrift

Nordbø gard og stule drives av Olav og Lorimen Nordbø, som i tillegg til aktiv gårdsdrift på Nordbø gård, også driver seteren tilhørende gården. Seteren har vært i drift siden 2000, og er én av 900 aktive setrer i Norge i dag.

På sommeren reiser hele familien åtte kilometer fra gården til seters, hvor de lager osteprodukter for salg. De inviterer også besøkende til seteren, hvor de får oppleve ysting, kinning og produksjon av mat på gamlemåten. I tillegg kan de kjøpe og smake tradisjonell setermat i et vakkert kulturlandskap.

- Seterdrift er et viktig supplement til næringen i form av å bevare lokale mattradisjoner og opprettholde kulturlandskapet. Vi synes det er flott at Nordbø gard og stule viderefører denne tradisjonen på en god måte, sier Anniken Fægri Damm-Larsen, regiondirektør for Innovasjon Norge.

Positivt for lokalmiljøet

En aktiv seterdrift holder kulturlandskapet i hevd, og gjør områder attraktive for reise- og friluftslivet, og et biologisk mangfold.

- Vi synes det er positivt for lokalmiljøet og for formidling av kulturarven, at familien Nordbø ønsker å dele kunnskap og tradisjoner med turister og besøkende i flotte naturomgivelser, sier Damm-Larsen.

Juryen har bestått av fylkesmannen i Telemark og Innovasjon Norge.

Publisert :
Sist oppdatert :