Hopp til hovedinnhold

-Tiden for de store prosjektene er nå

Oversiktsbilde av Mo IndustriparkFoto: Mo Industripark
- Dersom vi skal ha et konkurransedyktig og bærekraftig norsk næringsliv etter korona-krisen, må norske industribedrifter bruke tiden nå til innovasjon og omstilling. Det gjelder også de store prosjektene og lokomotivene i norsk industri, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge. Han får støtte fra administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.

Tiltakspakkene som Innovasjon Norge har ansvar for når allerede godt ut til mange små- og mellomstore bedrifter. Men Innovasjon Norge-sjefen vil gjerne også bidra til utvikling og omstilling i de store industribedriftene.

Utløser utvikling

- Vi vet at kriser bidrar til å utløse utvikling og innovasjon. Det så vi under finanskrisen, der Innovasjon Norges virkemidler ble etterspurt og ga effekt. Det er viktig at hele bredden i norsk næringsliv nå styrker og viderefører omstillings- og innovasjonsaktiviteter, sier Haugli.

– Norsk økonomi trenger konkurransekraften fra de store industrilokomotivene. Det er mye innovasjon i samspillet mellom lokomotivbedrifter, leverandørindustri, SMB og gründermiljøer. Vi må lykkes med å ivareta innovasjonsaktiviteten langs alle disse aksene for å komme gjennom krisen med en styrket konkurransekraft, sier administrerende direktør i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen.

Tap av markeder

Koronakrisen har satt norsk næringsliv og industri i en vanskelig situasjon med brutte verdikjeder og tap av viktige markeder. Mange sliter med å opprettholde lønnsom drift og behovet for omstilling er stort.
– Vi må regne med en enda tøffere konkurranse når vi er tilbake til normalen igjen, og da teller alle grep som bidrar til at vi kan produsere mer effektivt, mer miljøvennlig, mer digitalisert. Rett og slett smartere. Derfor vil vi at flest mulig industribedrifter kontakter Innovasjon Norge for å finne ut av hvordan de kan bidra til at bedriften klarer å holde i gang innovasjonshjulene gjennom krisen, sier Lier-Hansen.

Økte rammer

Tiltakspakkene fra regjeringen har gitt Innovasjon Norge en betydelig økning i låne- og tilskuddsrammer. Medregnet de ordinære budsjettmidlene betyr ekstratiltakene nå om lag 14 milliarder kroner til et utviklingsorientert norsk næringsliv.
– Vår rolle er fortsatt å støtte innovasjon og utvikling. Tiltaksmidlene gjør at vi kan bidra mer til flere innovative bedrifter, inkludert de store prosjektene, sier Håkon Haugli.

FoU, miljø og opplæring

Forskning og utvikling, miljøinvesteringer og opplæringstiltak er områder der Innovasjon Norge kan støtte de store aktørene i norsk næringsliv. I tillegg bidrar Innovasjon Norge med å ta finansiell risiko gjennom gunstige låne- og garantiordninger, ofte i samarbeid med bankene, Det Europeiske Investeringsfondet (EIF) og andre finansieringsinstitusjoner. Miljøteknologiordningen – som støtter utvikling av ny miljøteknologi – og innovasjonstilskudd er to av Innovasjon Norges ordninger som retter seg mot store prosjekter og store bedrifter.

- Vi vet at norsk næringsliv kan bidra til å løse globale utfordringer. Norsk økonomi trenger samtidig flere bedrifter som lykkes med innovasjon og vekst både nasjonalt og internasjonalt. Derfor er tiden nå også tiden for de store prosjektene, sier Haugli.

Publisert :
Sist oppdatert :