Hopp til hovedinnhold

Tiltak for norsk næringsliv – Hva gjør Innovasjon Norge?

Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon NorgeFoto: Astrid Waller
Administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli.
Når samfunnet stopper opp, rammer det næringslivet. Tiltakene som er iverksatt for å bekjempe koronaviruset påvirker i stor grad norsk næringslivs evne til å utvikle og opprettholde konkurransekraftig og lønnsom drift. 

Viktige markeder og verdikjeder for de fleste norske bedrifter er berørt, og et økende antall sektorer og bransjer er særlig hardt rammet.

Næringslivets behov for tilgang på kapital og likviditetstilførsel er kritisk, og regjeringen har annonsert et bredt sett med tiltak for å bistå næringslivet i denne situasjonen. Innovasjon Norge har også tatt en rekke grep og jobber nå intenst med hvordan vi kan utnytte eksisterende virkemidler og handlingsrom. Hvilken rolle vi får som følge av regjeringens økonomiske tiltakspakke vet vi tidligst i slutten av denne uka, eller i neste uke.

- Situasjonen er alvorlig for norsk næringsliv, og enkelte næringer rammes særlig brutalt. Det aller viktigste på kort sikt er å sikre at bedriftene har likviditet. I tillegg er det behov både for kort- og langsiktige tiltak for å trygge og utvikle et bærekraftig næringsliv fremover. Innovasjon Norge vil utnytte vårt handlingsrom og er beredt til å påta oss nye oppgaver. Våre mål om flere gode grundere, flere vekstkraftige bedrifter og innovative næringsmiljøer i hele landet ligger fast, og vi er nå tett både på næringslivet og myndighetene og vil gjøre alt vi kan i en vanskelig situasjon, sier administrerende direktør Håkon Haugli.

Denne artikkelen gir deg en oversikt over hvordan vi jobber på følgende områder:

  • Leverer forslag til oppdragsgiverne
  • Tiltak vi har iverksatt

Løpende dialog med departementene og oppdragsgiverne

Innovasjon Norge er i løpende dialog med departementene om næringslivets behov og om tiltak som kan gjøre sitasjonen mindre vanskelig for bedriftene. Vi har spilt inn flere forslag til tiltak som kan avlaste de umiddelbare effektene, som manglende likviditet. Og vi har foreslått tiltak som kan bidra til å dempe effektene av krisen på lengre sikt. Vi har blant annet foreslått en satsing på kompetanse, og egne tiltak for utsatte næringer og gründerbedrifter.

Regjeringens tiltakspakke, slik vi kjenner den i dag, inneholder blant annet økt tilførsel av likviditet til næringslivet via lån og garantier på til sammen minst 100 milliarder kroner. Regjeringen vurderer ytterligere tiltak fortløpende. Innovasjon Norge er i dialog med Nærings- og fiskeridepartementet om hvilken rolle vi skal ha i dette fremover.

Nærings- og fiskeridepartementet har bedt Innovasjon Norge rapportere jevnlig om status og utsikter for næringslivet i hele landet. Gjennom våre 19 kontorer i Norge og tilstedeværelse i 30 land har vi brede kontaktflater, og opplever at vi er godt posisjonert til å gi en uavhengig vurdering av status og utsikter for store deler av næringslivet. De innspill vi får fra næringslivet er også grunnlag for å fremme gode og effektive forslag til tiltak fremover.

Tiltak vi allerede har satt i verk:

  • Vi setter ned utlånsrentene på risikolån og lavrisikolån.
  • Vi har i dag rause låne- og tilskuddsrammer.
  • Avdragsutsettelse: Har bedriften økonomiske utfordringer som følge av korona-pandemien er det anledning til å søke avdragsutsettelse på lån i Innovasjon Norge. Vi praktiserer lav terskel for betalingsutsettelse. Her kan du søke om avdragsutsettelse.
  • Helsenæringen: Sykehusene og kommunene har store behov for utstyr. Innovasjon Norge samarbeider med Sykehusinnkjøp, Norway Health Tech og flere om å sette inn ekstra tiltak for å koble norske bedrifter som kan utvikle eller levere løsningene med dem som har behovene, og for å bidra til finansiering. Her kan du lese mer om dette.
  • Tiltak for gründere og oppstartsbedrifter: Vi vurderer nå en rekke tiltak, og har invitert til et dialogmøte torsdag 19. mars.
  • Vi øker kapasiteten på saksbehandling for raskt å kunne tilby rådgivning og hjelp.
  • Alle våre kontorer er i full drift, selv om medarbeiderne jobber fra hjemmekontor.
  • Vi er gang med å gjennomføre våre kompetansetilbud på digitale flater.

Ta kontakt med nærmeste regionkontor, eller med vårt Vekst- og gründersenter på tlf 22 00 25 00.

Publisert :
Sist oppdatert :