Hopp til hovedinnhold

To bedrifter fra Trondheim vant knivskarp konkurranse om EU-millioner

Trondheimsbedriftene CrayoNano og Mode SensorsFoto: CrayoNano/Mode Sensors
Trondheimsbedriftene CrayoNano og Mode Sensors fikk tidenes julegave fra EU. 
Totalt 4223 europeiske bedrifter søkte om støtte – kun 38 fikk det, og to av disse er fra Trondheim. Mode Sensors og CrayoNano fikk til sammen 126 millioner kroner fra det Europeiske Innovasjonsrådets vekstprogram.

– Dette er ikke en hvilken som helst konkurranse, dette er et europamesterskap for vekstbedrifter. Det at to norske selskaper kommer gjennom dette nåløyet viser at norsk teknologi kan hevde seg internasjonalt, sier administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli.

EIC Akselerator (European Innovation Council Accelerator) er en finansieringsordning i EU hvor små og mellomstore bedrifter kan søke om tilskudd og egenkapital.

– Vi ser at norske bedrifter som når opp her ofte har utspring fra sterke kunnskapsmiljøer og klynger. Hele dette økosystemet rundt bedriftene har en viktig rolle nå og fremover. I det ligger også noe av den store verdien slike tilslag har. De gir store ringvirkninger for Norge og ikke bare for den enkelte bedrift, sier Haugli.

Finansieringen fra EIC går til banebrytende innovasjoner med et stort, internasjonalt vekstpotensial og med betydelig positiv effekt på miljø og samfunn. Ordningen finansieres gjennom EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa.

– Disse to selskapene omsetter kunnskap til kommersielle produkter som er viktige for folk. Norge har gode forutsetninger for å utvikle helseteknologi i verdensklasse, så Mode Sensors og CrayoNano er til stor inspirasjon, sier Haugli.

Bedriftene har totalt fått tilbud om til sammen 4.9 millioner euro i tilskudd. Innovasjon Norge har EU-rådgivere som har bistått bedriftene med å lykkes i søknadsprosessen, blant annet ved søknadsgjennomgang og generalprøve før intervjuet med en jury i Brussel.

Smartplaster mot dehydrering

Dehydrering er et internasjonalt, alvorlig helseproblem som det i dag ikke finnes effektive måter å løse på. Mode Sensors utvikler et nytt og banebrytende smartplaster for å løse utfordringene med væskeregulering hos eldre og andre pasienter. I dag brukes tidkrevende og unøyaktige metoder for å avdekke dehydrering. Løsningen til Mode Sensors er et innovativt smartplaster som festes på kroppen og måler væskebalansen. Med det nye plasteret blir det enkelt for helsepersonell og pasienten selv å fange opp status og å overvåke.

Lars Lydersen, daglig leder i Mode Sensors, kaller midlene fra EU årets julegave.

– De blir svært viktig for å få Mode Sensors første produkt ut til markedet. Det er også et kvalitetsstempel som understreker hvor viktig det er å løse dehydreringsproblematikken som ingen ennå har greid å løse.

Problemene med dehydrering og ubalanse i væskestatus har en stor kostnad. Beregninger basert på tall fra National Health Service i Storbritannia viser at det koster om lag 100.000 liv i året i Europa, og rundt 100 milliarder kroner.

– Vi har et fantastisk sterkt team med utgangspunkt i NTNU-miljøet i Trondheim. Vår motivasjon er å lage løsninger som sikrer gode og bærekraftige helsetjenester. Smartplasteret er et unikt produkt for helsetjenesten på global basis, og midlene fra EU bekrefter dette, sier Lydersen.

Desinfisering ved hjelp av LED-lys

UVC-lys er den hittil tryggeste, raskeste og mest effektive måten å drepe sykdomsfremkallende bakterier og virus på. CrayoNano AS har utviklet en helt ny UVC LED for desinfeksjon av overflate, vann og luft.

En av begrunnelsene bak juryens tildeling til CrayoNano AS er det enorme potensialet for oppskalering. Løsningen kan revolusjonere markedet for UVC LED. Det vil gi god gevinst for både folk og miljø.

– At vi er gitt tillit, kapital og tilgang på et bredt nettverk av investorer og et hjelpeapparat i EU betyr at det ikke bare er norske teknologer og investorer som mener teknologien er banebrytende og muligheten stor, men også et bredt panel av eksperter på investering og teknologi i Europa, sier daglig leder i CrayoNano AS, Jo Uthus.

For å lykkes med søknaden og vinne den harde konkurransen understreker Uthus at han og teamet har jobbet hardt og målrettet for å forstå markedet.

– Å tenke i lengre perspektiver på hva vår teknologi og forretningsplan vil kunne gjøre ute i verden, er avgjørende. Dette har vi klart å kommunisere på en tydelig og overbevisende måte til jurymedlemmene i EU, legger Uthus til.


Kontaktperson Innovasjon Norge

Lisbeth Vassaas

EU-rådgiver

+4773876270

lisbeth.vassaas@innovasjonnorge.no

Publisert :
Sist oppdatert :