Hopp til hovedinnhold

To nye reisemål godkjent i merkeordningen Bærekraftig reisemål

Mann som ser utover Hauklandstranda i LofotenFoto: Sónia Arrepia - VisitNorway.com
Utsikt ut over Haukland i Lofoten.
Innovasjon Norge har nå tildelt Lofoten og Suldal Merket for bærekraftig reisemål. I en tid med dramatiske endringer for reiselivsnæringen fortsetter flere reisemål med langsiktig arbeid for økt bærekraft. Listen over godkjente reisemål øker stadig.

- Vi gratulerer Lofoten og Suldal med Merket for bærekraftig reisemål. De har vært gjennom en lang og grundig prosess, der de gjennom et bredt samarbeid, grundige målinger og kartlegginger har jobbet for en samlende og god reiselivsutvikling. Til tross for at det er en ekstrem tid for reiselivet, er det gledelig å se at reisemål satser fullt på å utvikle seg i en mer bærekraftig retning. Det er bra for lokalbefolkningen, reisemålene selv, miljøet og gjestene. Slik styrkes næringen i konkurransen om stadig mer bevisste turister, sier reiselivsdirektør Bente Bratland Holm i Innovasjon Norge.

De to reisemålene skulle møte næringsminister Iselin Nybø i Oslo og få diplom for oppnådd milepæl. Møtet er utsatt på grunn av smittesituasjonen.

- Et bærekraftig reiseliv styrker merkevaren Norge og gir oss konkurransekraft. Derfor er det inspirerende å se hvordan Lofoten og Suldal jobber for å være attraktive reisemål som leverer kvalitet. Et ansvarlig og bærekraftig reiseliv vil alltid være et viktig mål for denne regjeringen, sier næringsminister Iselin Nybø.

Merkeordningen er et verktøy for strategisk planlegging, iverksetting og måling av arbeidet med bærekraftig reiselivsutvikling over tid. Både næring, lokalsamfunn og kommuner deltar og bidrar i arbeidet. Prosessen frem mot første godkjenning tar cirka to år, deretter må reisemålet fortsette målinger og god styring, og hvert tredje år må reisemålet godkjennes på nytt.

Lofoten


Et par i kajak i Reinefjorden© CH - VisitNorway.com
Reine i Lofoten.

Line Renate Samuelsen, daglig leder i Destination Lofoten© Privat
Line Renate Samuelsen, daglig leder i Destination Lofoten.

- Vi er en hel region som har jobbet i lang tid for å oppnå merket som et bærekraftig reisemål. Men det er nå jobben begynner. Vi har satt et nullpunkt og skal jobbe beinhardt i tre år med å forbedre indikatorene og det vi har jobbet med siden 2017. At vi nå har oppnådd merket er både inspirerende og motiverende, og gir oss en tydelig retning fremover, sier Line Renate Samuelsen, daglig leder i Destination Lofoten.

Det er jobbet aktivt på tvers av Lofoten-samfunnet med grundig kartlegging. Prosjektet har omfattet innbyggerundersøkelse, gjesteundersøkelse og arbeid med reiselivsnæringen for å få deres respons. I 2019 var det om lag én million gjestedøgn i Lofoten. Befolkningen er derfor vant til å ta imot mange gjester og kjenner reiselivets ulike sider.

Suldal


Bryggerekka på Sand i Suldal© Lise Bjelland/Visit Suldal
Sand i Suldal.

- Dette er fantastisk! En bekreftelse på at vi er på rett veg. Merket kjennes riktig ut og også på en måte kjent for Suldal. Det oppmuntrer, inspirerer, og betyr en tydelig retning på reisemålsutviklingen vår og for alle de flotte bedriftene våre og alle som eier, leder og jobber i dem. Merket sender viktige budskap til både oss som bor og jobber her, og ikke minst til de som besøker oss. Og det forplikter! konstaterer prosjektleder Laila Steine, daglig leder i Suldal Vekst.

Laila Steine, daglig leder i Suldal Vekst© Privat
Laila Steine, daglig leder i Suldal Vekst.

Suldal Vekst har hatt med seg reiselivsnæringen, Suldal Næringsforening og Suldal kommune for å drive fram prosessen. Kommunen har en lang reiselivshistorie og ønsker å jobbe mer målrettet, mer strategisk og smartere med reisemålsutviklingen.

- Reiselivsnæringa gir store ringvirkninger i kommunen og området vårt, og vi ønsket et tydeligere strategisk fokus på bærekraft – ikke bare for reiselivsnæringa, men også for hele næringslivet og regionen rundt, sier Steine.

Kontaktpersoner

Ingunn Sørnes, spesialrådgiver bærekraftig reiseliv i Innovasjon Norge,
insor@innovasjonnorge.no, 95 77 86 63

Laila Steine, daglig leder i Suldal Vekst,
laila@suldalvekst.no, 97 77 57 57

Line Renate Samuelsen, daglig leder i Destination Lofoten,
line@visitlofoten.no, 92 24 69 56

Om Merket for bærekraftig reisemål

For å oppnå merket må reisemålet bevise at det jobber målrettet for å tilby unike opplevelser på grunnlag av stedets kultur, historie, ressurser og kulturarv, samtidig som man jobber med å begrense den negative effekten turisme kan medføre.

Arbeidet er også reiselivets måte å samle data og indikatorer som inngår i rapportering om FNs bærekraftsmål på.

Merkeordningen bygger på internasjonale standarder for hvordan et reisemål kan sikre bedre grep om egen retning og utvikling i et samspill mellom reiseliv, kommune og lokalsamfunn.

Merket er gyldig i tre år fra godkjenning, og for å opprettholde merket må reisemålet oppdatere sin besvarelse og levere tydelig forbedring på 104 indikatorer.

Mer om merkeordningen

Publisert :
Sist oppdatert :