Hopp til hovedinnhold

Torghatten Camping & Strandrestaurant AS vinner bedriftsutviklingsprisen i landbruket i Nordland

Delikatesse-rett fra Torghatten CampingFoto: Per Kåre Hatten
Delikatesse fra Torghatten Strandrestaurant.
Takket være forfedrenes tro på reisemålsutvikling og egen innsats kan Per Kåre Hatten og familien nå motta denne anerkjennelsen.

Bedriftsutviklingsprisen i landbruket i Nordland gikk i dag til Per Kåre Hatten og Torghatten Camping & Strandrestaurant i Brønnøy kommune.

Med utgangspunkt i en gård som har vært i familiens eie i over 200 år, har Per Kåre Hatten og familien satset på overnatting, campingplass og restaurant ved foten av fjellet Torghatten. Bedriften er en betydelig arbeidsgiver i sitt distrikt.

- Jeg vil uttrykke stor takknemlighet for prisen, sier Per Kåre Hatten. Dette er en stor anerkjennelse for den innsatsen som jeg og familien min har lagt ned i eiendommen over tid.

Allsidig bonde

Per Kåre Hatten som sløyer fisk på liten fiskebåt.Foto: Kamilla P. Hatten
Per Kåre Hatten.

Per Kåre Hatten overtok gården i 1986. Han er selv utdannet agronom, og har en allsidig bakgrunn fra reiseliv som tilleggsnæring til gården.

I dag leies melkekvoten ut, men Hatten-familien har gjort mye spennende ut av gårdsdriften.

I 1988 startet familien opp med 5 utleiehytter, og i 1990 satset de på å bli et «feriesenter» ved å bygge restaurant og hotellrom. I 2012 ble det bygd en strandrestaurant med et matkonsept hvor det serveres mat med lokal tilhørighet og tradisjon. De har en fast 8-retters meny, og tilbudet har vært en suksess.

I år startet Hatten med produksjon av grønnsaker, rotvekster, bær, frukt, urter, spiselige blomster og historiefortelling.

Forfedre med tro på reisemål

- Denne prisen er også en anerkjennelse av mine forfedres kamp og møysommelige arbeid gjennom 237 år på denne eiendommen, fra min tipptipp oldefar som stein etter stein bygget trapper og stier, med til sammen over 400 trinn opp til Torghatt-hullet, i troen på at reiseliv en dag ville få stor betydning for eiendommen, sier Per Kåre Hatten.

Det er dette vi i dag kaller reisemålsutvikling.

Gjennom 1960 og 70-årene ble eiendommen dyrket med spett og spade, og dette danner nå grunnlaget for råvarene som i dag benyttes i strandrestauranten.

- Uten denne ubegripelige innsats fra tidligere tider ville det ikke engang vært mulig for meg å blitt kvalifisert som kandidat til denne prisen. Jeg er til mine forfedre stor takk skyldig, og vil etter beste evne fortsette å forvalte eiendommen til beste for neste generasjon, som er nummer 9 i rekken. Tusen hjertelig takk for BU-prisen 2020!, sier Per Kåre Hatten.

- Per Kåre Hatten og Torghatten Camping & Strandrestaurant er meget verdig vinner av Bedriftsutviklingsprisen i Nordland for 2020. Gjennom hardt arbeid over mange år har de utviklet et tilbud som kombinerer lokale mat- og fortellertradisjoner med et moderne reiselivsprodukt. Sånne virksomheter vil vi ha flere av i Nordland. Det skaper både sysselsetting og økt bolyst. Vi gratulerer så mye med prisen, sier Monica Ahyee, regiondirektør i Innovasjon Norge Nordland.

Juryens begrunnelse

Kandidatene til prisen ble vurdert ut fra kriteriene økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft og innovasjon/nyskaping, og her scorer Torghatten Camping & Strandrestaurant høyt.

Bedriften har med utgangspunkt i lokale ressurser utviklet et konsept med stor attraktivitet i markedet. De har tilpasset seg nasjonale trender ved å ta i bruk lokale råvarer i sin restaurant, også gjennom egenproduksjon. Med dette konseptet ivaretar bedriften lokale mattradisjoner, og gjennom bruk av historiefortelling bidrar dette til en helhetlig opplevelse i et autentisk miljø. Dette treffer et bredt publikum.

Bedriften bidrar i tillegg til betydelig sysselsetting i området, der arbeidsplasser for kvinner utgjør en viktig del. Bedriften har vist evne og vilje til omstilling, og med utgangspunkt i gårdsbruket utviklet gode arbeidsplasser.

Årets jury

Årets jury har bestått av John Kosmo, Landbruks- og reindriftsdirektør fra Fylkesmannen i Nordland, Trond Bjørkås, fylkesleder fra Nordland Bondelag og Astrid Tove Olsen, Leder fra Nordland Bonde- og småbrukarlag. Juryen ble ledet av regiondirektør Monica Ahyee i Innovasjon Norge Nordland.

Kontakt

Bilde av : Helen Åseng
Helen Åseng
Kunderådgiver
Publisert :
Sist oppdatert :