Hopp til hovedinnhold

Tredoblet støtte til IT-prosjekter i næringslivet

""Foto: Unsplash
IT-prosjekter er nå den sektoren med flest prosjekter med støtte fra Innovasjon Norge. I en undersøkelse svarer syv av ti bedrifter at økt bruk av digitale verktøy vil være en viktig suksessfaktor de neste årene.
IT-prosjekter er nå den største enkeltsektoren som får finansiering fra Innovasjon Norge. - Bedriftenes evne til å tilpasse seg digitalisering av markeder og verdikjeder er avgjørende for Norges fremtidige konkurranseevne, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge.

Koronakrisen har bidratt til å øke digitaliseringstakten for en rekke norske bedrifter. I en spørreundersøkelse til tusen bedrifter som har mottatt støtte fra Innovasjon Norge under koronapandemien, svarer syv av ti bedrifter at økt bruk av digitale verktøy vil være en viktig suksessfaktor for virksomheten de neste to-tre årene. Samtidig har Innovasjon Norge så langt i år tredoblet støtten til IT-prosjekter sammenlignet med samme periode i fjor.

- Dette er IT-prosjekter som griper inn i alle typer næringer. Det viser at næringslivet er interessert i å utvikle nye datadrevne forretningsmodeller. Norske bedrifter må tenke og prioritere utvikling og omstilling i lengre perspektiv, også ut over koronasituasjonen, sier Håkon Haugli.

Økt verdi

IT-prosjekter er etter at koronatiltakene ble innført i april i år, den sektoren med flest prosjekter med støtte fra Innovasjon Norge. For året under ett, er IT-prosjekter nest største sektor, kun forbigått av prosjekter øremerket industriutvikling. IT-prosjekter inngår også i denne industrikategorien. Hittil i har Innovasjon Norge bevilget støtte til nærmere 900 rene IT-prosjekter.

Haugli mener digitalisering er verktøy som øker bedriftenes verdiskaping, og på samme tid gir verdi både for den enkelte kunden og samfunnet som helhet. Overgangen fra tidkrevende postordre til dagens effektive netthandel er et eksempel.

- På kort sikt handler digitalisering om å være konkurransedyktig. På lengre sikt vil det også handle om evne til å håndtere endringer, inkludert nye mulige kriser i markedene. Med riktig digitalt verktøy på plass har norsk næringsliv gode forutsetninger for å konkurrere og bidra til å løse store samfunnsutfordringer både her hjemme og globalt. Noen gjør det allerede, sier Haugli.

Store forskjeller

Et eksempel er Averøy-bedriften Maritech Systems som utvikler programvareløsninger for sjømatindustrien. De gjør det mulig å kontrollere og spore sjømat fra fangst til marked. Flere av verdens største sjømatselskaper bruker løsninger som er utviklet av selskapet. Dette er framtidsrettet teknologi som legger til rette for bærekraftig fiske.

Koronakrisen har også bidratt til å løfte frem Porsgrunn-baserte Imatis, som utvikler digitale samhandlings- og beredskapsverktøy til sykehus og helse- og omsorgssektoren i kommunene.

- Imatis er også et eksempel på at innovasjon skjer i et samspill mellom offentlig sektor og næringslivet, der det både skapes løsninger for samfunnet og utviklingsmuligheter for næringslivet, sier Håkon Haugli.

- Samtidig er det store forskjeller i erfaring og kunnskapsnivå blant bedriftene. Mange små og mellomstore bedrifter har begrensede ressurser til nødvendige investeringer i digital teknologi, kompetanse og omstilling, sier Haugli.

Tilpasset tilbud

Innovasjon Norge skal bidra til omstillingen gjennom å avlaste risiko, slik at bedriftene utvikler og satser på ny digital teknologi når de bygger sine forretningsmodeller.

- Dette er ressurskrevende prosesser som inkluderer kompetanse og strategisk omstilling. Vi mener det er behov for et mer styrket, samordnet og tilpasset tilbud, som kan bidra til økt digital omstilling og kompetanse til små og mellomstore bedrifter. Det vil være et løft både for bedriftene og for vår felles fremtidige konkurranseevne, sier Håkon Haugli i Innovasjon Norge.

Publisert :
Sist oppdatert :