Hopp til hovedinnhold

«Treet» - verdens høyeste trehus er nå åpnet i Bergen

- Vi gratulerer Bergen og Omegn Boligbyggerlag (BOB) med åpningen av verdens høyeste trehus. Boligblokken på fjorten etasjer bygget av limtrebjelker og massivtre, står nå ferdig og synliggjør mulighetene for bærekraftig byarkitektur, sier Åge Bremer, seniorrådgiver i Innovasjon Norge Hordaland som har fulgt prosjektet fra planlegging til åpning.

Bergens nyeste boligblokk rager femtito meter over Puddefjorden med panoramautsikt over både fjord og fjell. Det oppsiktsvekkende huset er verdens høyeste trehus.

Bærekraftig bruk av tre i byer

- Målet med dette prosjektet var å reise et signalbygg som viser at det er mulig å bygge moderne høybygg med miljøvennlige materialer», forklarer prosjektsjef Ole Kleppe i BOB. Bygget ble vedtatt bygget i tre tidlig på planleggingsstadiet, med bærende konstruksjon i limtre og prefabrikkerte moduler av massivt tre.

- Innovasjon Norge har bidratt med to millioner kroner til utviklingsfasen. Ved at huset er bygget i tre i stedet for betong spares samfunnet for to millioner kilo karbondioksid, sier Bremer.

Demografiske mønstre viser økende urbanisering, og det er behov for å begrense byens CO2-avtrykk. Ved siden av å være en fornybar ressurs med mer gunstig CO2-regnskap enn stål og betong, har tre som moderne bygningsmateriale også andre unike egenskaper som gjør det spesielt egnet for urbane bygg.

- Tre er lett og godt egnet til å bygge oppå eksisterende bygg som ikke ville tålt vekten av flere betongetasjer. Bruk av prefabrikkerte moduler gir også kort byggetid. Tre er ideelt innen sentrumsfortetning, forklarer Bremer.

Økt kompetanse

Antallet store prosjekter i massivt tre skyter fart i Norge. «Treet» i Bergen var basert på konstruksjonsteknikker fra broer, nå vil kunnskap og erfaringer bli nyttig for veien videre. En viktig konsekvens av økt kunnskap om tre i bedriftene er at materialet blir mer konkurransedyktig på pris. Kompetanseheving og lærdom senker terskelen for å sette i gang lignende prosjekter andre steder.

- Nå har tre begynt å utkonkurrere stål og betong på store prosjekter. Vi håper dette vil bidra til fremvekst av flere miljøvennlige massivtrebygg i byen. For bare få år siden var denne typen prosjekter svært dyre, nærmest utelukkende avhengig av finansieringshjelp, sier Bremer.

«Tre og by»

Innovasjon Norge og Norske Arkitekters Landsforbund samarbeider om satsingen «Tre og by» - et mobiliseringsprosjekt for å øke kjennskapen til treets muligheter som byggemateriale i urbane områder.

I løpet av de siste femten årene har Innovasjon Norge støttet over tusen nyskapende treprosjekter.

Publisert :
Sist oppdatert :