Hopp til hovedinnhold

Unge kvinner ønsker mer makt og økonomisk likestilling

– Vi vil ha mer innflytelse og like lønnsbetingelser som menn, appellerte Madeleine Mowinckel (24), president i ANSA, under markering av kvinnedagen hos Innovasjon Norge. Hun var en av fire unge kvinner som ble løftet fram av statsrådene Monica Mæland og Solveig Horne og administrerende direktør i Innovasjon Norge, Anita Krohn Traaseth.

På Innovasjon Norges markering av kvinnedagen i dag var salen full av prominente kvinnelige gjester fra næringslivet, politikken og kulturlivet. Bak invitasjonen sto næringsminister Monica Mæland og barne-, likestillings- og inkluderingsminister, Solveig Horne og Anita Krohn Traaseth,administrerende direktør i Innovasjon Norge. I år er det 100 års markering av kvinnedagen i Norge og fire unge kvinner var invitert for å dele sine refleksjoner.

– Unge kvinner er i dag flinkere til å rekke opp hånda, flere er synlige i den offentlige debatten og mangfold og engasjement blant kvinners syn på 8. mars øker. Det har skjedd mye over flere generasjoner og nå ønsker vi å lytte til hva dagens unge kvinner mener er viktig. Selv om norske kvinner har kommet langt på 100 år, har vi mye som gjenstår. Vi har for få kvinnelige gründere, for få kvinnelige toppledere og for få kvinner i styrer. Norske kvinner velger fortsatt tradisjonelt og kvotering i styrer har ikke bidratt med økt antall kvinner i operativ topplederstillinger, og dit må vi, sier Krohn Traaseth.

Hun understreker samtidig at sammenlignet med kvinner i mange andre land har vi mye å være takknemlig for, og vi har opparbeidet oss rettigheter og muligheter det er lett å ta for gitt.

- Vi må ikke glemme å rette blikket ut og vi må vi lytte mer til den nye generasjonen kvinner i Norge. Dagens unge kommer med et nytt tankesett, nye ønsker og nye løsninger. Det er den nye generasjonen som definerer framtiden, sier Anita Krohn Traaseth, administrerende direktør i Innovasjon Norge.

Krohn Traaseth kom selv med en hilsen fra London der hun var gjest hos den britiske statsministeren i 10 Downing Street for å diskutere hvordan man kan øke kvinneandelen på den europeiske teknologiarenaen. Krohn Traaseth ble nylig kåret som en av Europas 50 mest innflytelsesrike kvinner innen tech-verdenen av britiske Inspiring Fifty. I hennes nye toppledergruppe i Innovasjon Norge er 7 av 11 kvinner.

Må forandre menns holdninger

Den nye generasjonen var representert ved Madeleine Mowinckel (24 ), president i ANSA, Kathrine Olsen Flåte (26), politisk nestleder i Røde Kors Ungdom, Neda Afshari-Pour (28) fra Seemas talentprogram og Anne Dubrau (28), gründeren av firmaet Epleslang.

– Vi har kommet langt innenfor utdanning og rettigheter. Men når kvinner starter i arbeidslivet når vi ofte kortere enn menn. Økonomisk likestilling er en viktig kamp for vår generasjon. Kvinner må få mer makt og innflytelse, mener Madeleine Mowinckel (24), som tror verktøy som delt foreldrepermisjon og kvotering kan hjelpe flere kvinner inn i topplederstillinger.

En fersk rapport fra International Labour Organization viser at Norge ligger på 50 plass i måling av kjønnsbalansen blant ledere på alle nivåer i offentlig og privat sektor,

– Den nye generasjonen kvinner vil endre dette da de i større grad vil søke lederstillinger, tror Kathrine Olsen Flåte. For å få mer plass ved lederbordene mener hun det er viktig å samarbeide med menn.

– Vi må jobbe med menns holdninger og få de til å innse hvor mye kompetanse vi kommer med. Dessuten må vi bli flinkere til å sette oss ved lederbordet og støtte hverandre på tvers av alder og bakgrunn. Gjør vi det kan Norge bli et foregangsland for vesten og resten av verden, sier den politiske nestlederen i Røde Kors Ungdom.

Kvinner må tenke større

At det er færre kvinner enn menn i ledelse og styrer i Norge, og færre kvinner enn menn som er entreprenører, ønsker næringsminister Monica Mæland (H) å gjøre noe med.

– Et konkurransedyktig næringsliv er avhengig av å hente arbeidskraft fra hele befolkningen. Beslutningene blir bedre når man tar i bruk kompetansen fra både menn og kvinner, og ikke bare den ene gruppen. Vi har mange dyktige kvinner i norsk næringsliv, men vi trenger flere, sier Mæland.

Anne Dubrau bak suksessfirmaet Epleslang mener kvinnelige gründere bør bli flinkere til å tenke større.
– Kvinner er spesielt flinke til å se ressurser i samfunnet og er gode til å ta vare på mennesker. Det er gode forutsetninger for å gjøre suksess, mener gründeren som lager eplemost og hjelper mennesker med fysiske, psykiske eller sosiale problemer i arbeid.

Kvinnelige ledere må vise vei

Til våren kommer barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne med en ny likestilllingsmelding. Meldingen skal omhandle entreprenørskap og næringsliv, oppvekst og utdanning, arbeidsliv, vern mot vold og overgrep og helse.

– I Norge kan vi glede oss over å ha kommet langt når det gjelder likestilling, både i utdanning, arbeidsliv og familieliv. Samtidig har vi et kjønnsdelt arbeidsmarked. Jeg er opptatt av å oppfordre jenter og gutter til å velge utradisjonelt når det kommer til utdanning og yrke. Vi trenger flere mannlige sykepleiere og flere kvinnelige ingeniører, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (FrP).
Statsråden er også opptatt av at det som er vunnet i likestillingen også skal gjelde for kvinner som har innvandret.

Ifølge Neda Afshari-Pour (28) sliter mange innvandrerkvinner ikke bare med det usynlige glasstaket, men også med glassdøren.

- Innvandrerkvinner kommer ikke en gang inn døra. Når bedrifter ønsker å bli internasjonale, må de tørre å satse på mangfold. Det skal ikke være nødvendig å hete Linda Johansen for å få jobb og bli leder i Norge, sier Afshari-Pour som er født i Iran og oppvokst i Kristiansand. Hun har gått på Seemas talentprogram i Kristiansand, brenner for likestillingsfeltet og for å få til flere talent- og mentorprogram for kvinner.

- Dyktige og inspirerende kvinner på toppen bør bli flinkere til å vise vei til de som er yngre og vil opp og fram. Det er mange unge kvinner som ønsker seg til topps i dag, hevder hun.


Likestilling i Norge

 • Norge ble nr. 3 i 2014-rankingen Global Gender Gap
 • Over 60 % kvinner i høyere utdanning
 • Neste 70 % kvinner er yrkesaktive
 • Ca. 30 % kvinnelige gründere, særlig lavt for vekstgründere
 • Kun 21 % kvinner i toppledelsen i privat sektor
 • Kun 17 % kvinner som styremedlemmer i AS (selv om det er neste 40 % kvinner i ASA-styrene)
 • 41 % av sysselsatte kvinner arbeider deltid
  Kilde: SSB

Hva gjør Innovasjon Norge for kvinner:

 • Målsetting om økt verdiskaping gjennom å styrke kvinners deltakelse og posisjon i næringslivet som gründere, i ledelse og i styrer.
 • Gründere: Arrangert Årets gründerkvinne siden 2009, mål om å løfte frem gode kvinnelige rollemodeller og for å stimulere flere kvinner til å starte og utvikle vekstbedrifter.
 • Ledelse: Ledermentorprogram for kvinnelige ledere med karriereambisjoner.
 • Styrer: Egen styrebase med ca. 2.500 personer som er kvalifisert for styreverv i norsk næringsliv. Ca. 50 % av dem er kvinner.
 • Samarbeider om kvinnesatsning med NHO, Ungt Entreprenørskap, Siva og Forskningsrådet.
 • IN har siden 2009 arbeidet aktivt med å integrere kvinneperspektivet i alle våre programmer og tjenester, bl.a etablerertilskudd, mentortjenesten for gründere, FRAM, OFU/IFU, NCE, GET og TINC.

Intervju med noen av gjestene


Hva betyr kvinnedagen for deg?


Kathrine Aspaas, journalist og forfatter


På kvinnedagen er jeg full av takknemlighet, men også full av utålmodighet. Nå snakker vi ikke lenger om kvinnefrigjøring, men om menneskefrigjøring. Kjønn spiller ingen rolle. I 2015 er også mannen fanget i sin mannsrolle og et barskhetsmønster som gjør han ulykkelig. I 2015 er vi brødre og søstre som kjemper sammen.


Ragnhild Wik, gründer av Wik Oslo. Vant årets gründerkvinnepris i 2013 for Wik og Walsøe porselen


Jeg brenner for av at kvinner i u-land får muligheter. Kvinner er så ansvarlige. Gi oss lån eller mikrofinansiering så klarer vi oss selv. Jeg har jobbet mye med kvinner i Bangladesh og opplevde at arbeid var ballen som fikk det til å rulle. Kompetanse ga kvinnene høyere lønn som ga verdighet og varig verdi.


Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør i hovedorganisasjonen Virke


Jeg var ikke så opptatt av 8. mars da jeg var 20-30 år, men nå er jeg hellig overbevist om at kvinnedag er viktig. Vi trenger regler som 40 prosent kvotering av kvinner i styrer for å få kvinner inn i posisjoner. Jeg er opptatt av at ambisiøse kvinner kommer opp og fram, og ser at det er ennå en vei å gå både innen offentlig og privat næringsliv og innen forskning.


Ellen Arnstad, sjefredaktør Se & Hør


Å heie fram andre kvinner har vært mitt livsmotto. For mange kvinner er redselen for at jobb-familie kabalen ikke går opp et hinder. Vi trenger gode rollemodeller som viser vei. Selv har jeg prøvd å gå i bresjen som toppleder med tre barn, inkludert et med funksjonshemming. Vi må ta fram Pippi i oss! Kaste oss ut i det og spørre oss selv hvor modige vi er.

Publisert :
Sist oppdatert :