Hopp til hovedinnhold

Vekstsatsingen: Godt tilpasset brukerne

Høsten 2016 gjennomførte Oxford Research en evaluering av Vekstsatsingen, for å måle effekten av prosjektene opp mot målene som er satt for ordningen. Evalueringen viser at Vekstsatsingen er viktig på mange felt, men også at det bør fokuseres mer på "valuta for pengene".

Vekstsatsingen ble etablert for lokalmatprodusenter i 2009 og er i dag en del av Utviklingsprogrammet for landbruks- og reindriftsbasert vekst og verdiskaping. Målet for Vekstsatsingen er å muliggjøre vekst i mindre bedrifter som driver innenfor Utviklingsprogrammets virkeområde. Rasjonalet bak satsingen er å dekke driftskostnader som oppstår i forbindelse med vekstprosjektet.

Gode resultater

Evalueringen ble gjennomført med bruk av dokumentstudier, 17 dybdeintervju, spørreundersøkelse til alle tilsagnsmottakere og registerdata.

Formålet med evalueringen er å måle effekten av prosjektene opp mot målene som er satt for ordningen. Evalueringen viser i hovedtrekk at Vekstsatsingen er godt tilpasset behovet til brukerne. Ordningen er i stor grad avgjørende for realisering av vekstprosessen, og den bidrar til at det blir lettere for bedriftene å overleve, vokse og forbedre lønnsomheten.

Evalueringen peker tross dette på flere forslag til forbedringer av ordningen. Særlig er det grunn til å fokusere på hvordan en kan få enda bedre «valuta for pengene».

For mer informasjon, kontakt:
Silje Lesjø, programansvarlig Utviklingsprogrammet for landbruks- og reindriftsbasert vekst og verdiskaping,

Les evaluering av finansieringstiltaket Vekstsatsingen

Publisert :
Sist oppdatert :