Hopp til hovedinnhold

Vellykket avslutning for Litteratur ut i verden

Isobel Dixon fra Blake Friedmann Literary Agency holder sin keynote på direktestrømming til deltakerne på konferanseFoto: Elise Høkaas/NORLA
Isobel Dixon fra Blake Friedmann Literary Agency holder sin keynote på direktestrømming til deltakerne på konferansen: Cappelen Damm Agency, Magikon forlag, Northern Stories, Oslo Literary Agency, Stilton, Winje Agency, samt Innovasjon Norge, Kulturdepartementet og NORLA. Immaterial Agents deltok digitalt.
Fredag 25. september ble det toårige eksportprogrammet Litteratur ut i verden (LUV) avsluttet på Sentralen i Oslo.

Etter at covid-19 satte en stopper for den planlagte, åpne avslutningskonferansen 20. mars, ble en kombinert digital og fysisk konferanse arrangert med de syv deltakende litterære agenturene til stede. Siden oppstarten i juni 2018 har deltakerbedriftene både fått tilskuddsmidler og deltatt i et bredt kompetanseprogram. Programmet har også hatt åpne arrangementer for den norske bokbransjen.

- LUV-programmet har åpnet for en profesjonalisering av de norske agenturene. En slik profesjonalisering av selve salgsleddet er helt vesentlig for å nå ut med norsk litteratur, og noe som ikke har vært anerkjent i samme grad tidligere, sier Ingvild Haugland Blatt, rettighetssjef i Cappelen Damm Agency.


Et annet av agenturene som var med i Litteratur ut i verden er Northern Stories.


- For et nystartet agentur som Northern Stories har LUV vært til uvurderlig hjelp til å gjøre bedriften både sterkere, smartere og bedre internasjonalt. I tillegg har kunnskapsdeling og åpen dialog mellom deltakerne i programmet gjort at hele bransjen har fått et løft, sier Thomas Mala i Northern Stories.


Avslutningskonferansen hadde fokus på erfaringsutveksling rundt internasjonalt rettighetssalg og å starte opp og bygge solide agenturer – og utfordringer som bransjen opplever nå som følge av koronapandemien.


De fire internasjonale foredragsholderne som skulle vært til stede på den planlagte fysiske konferansen i mars, deltok alle digitalt med hver sin keynote og i Q&A med deltakerbedriftene: Isobel Dixon fra Blake Friedmann Literary Agency (UK), Yasmina Jraissati fra RAYA Agency for Arabic Literature (FR/LB), Patrick Walsh fra PEW Literary (UK) og Linda Altrov Berg fra Norstedts Agency (SE). I tillegg var Rebecca Servadio fra London Literary Scouting (UK) spesielt invitert til konferansen 25. september med et digitalt innlegg om dagens situasjon i den internasjonale bokbransjen.


De fire keynotene gjøres tilgjengelige digitalt på NORLAs YouTube-kanal.
Se de tre første allerede nå:


Isobel Dixon, Blake Friedmann Literary Agency:
The Art of Advocacy: Building a Literary Agenting Business & the Role of a Trade Association


Patrick Walsh, PEW Literary:
Amoeba


Linda Altrov Berg, Norstedts Agency:
Litteraturens värde i världen


Litteratur ut i verden har hatt som mål å bidra til å beholde norske rettigheter på norske hender – og samtidig bygge kompetanse og nettverk som kan komme hele den norske bransjen til gode.


- Programmet har gitt oss en mulighet til å følge opp syv norske litterære agenturer med kompetanse og kapital over tid. Når Litteratur ut i verden nå er avsluttet, er det flott å se at programmet har hatt positiv effekt for de deltakende bedriftene, sammen og hver for seg, sier Margit Klingen Daams, leder for satsingen på kulturell og kreativ næring i Innovasjon Norge.


- Frankfurt-satsingen har bidratt til et styrket og profesjonalisert norsk salgsledd for litteratur, som er avgjørende for fortsatt stort gjennomslag for norsk litteratur i utlandet. Programmet Litteratur ut i verden har oppnådd å forsterke de langsiktige mulighetene for de norske litterære agenturene, gjennom kompetanseheving for egen bedrift, tilgang på beste praksis fra internasjonal bokbransje og utviding av nettverk. Vi gleder oss til å bygge videre på dette sammen med bransjen, sier Margit Walsø, direktør i NORLA.


Om Litteratur ut i verden:


Litteratur ut i verden er en del av regjeringens satsing på kulturell og kreativ næring, og er et samarbeid mellom NORLA, Innovasjon Norge og Kulturdepartementet. Programmet har hatt som mål å bidra til å styrke norsk litteraturs konkurransekraft i internasjonale markeder, bygge solide agenturer som kan representere norske forfattere internasjonalt, og bruke Bokmessen i Frankfurt i 2019 som en strategisk arena for å selge norsk litteratur.

Publisert :
Sist oppdatert :