Hopp til hovedinnhold

Verdens første utslippsfrie offshorefartøy blir norsk.

Stort industrielt skip som er rødt og gultFoto: NCE Maritime CleanTech
EU gir 100 millioner kroner i støtte for å gjøre Viking Energy til verdens første offshoreskip som seiler med null utslipp.

Ved hjelp av en brenselcelle drevet av ammoniakk vil prosjektet demonstrere at lengre seilaser med nullutslipp er mulig for større skip med stort kraftbehov. Målet er å vise at en stor brenselcelle kan levere all nødvendig elektrisk kraft på en trygg og effektiv måte. Dette er første gang en ammoniakkdreven brenselcelle blir installert på et fartøy. Viking Energy er 95 meter lang, ble bygget i 2003 og drives i dag med LNG, flytende naturgass.

Bak prosjektet står klyngen NCE Maritime CleanTech, som er en del av Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådets klyngeprogram, og i alt 14 selskaper og institusjoner. Blant dem er rederiet Eidesvik Shipping, Equinor, Prototech, Wärtsilä Norge, Yara og åtte europeiske samarbeidspartnere. Alle industripartnerne har bidratt med egen finansiering, som i alt utgjør 230 millioner kroner inkludert 100 millioner fra EU. Katapult-senteret Sustainable Energy har også en viktig rolle i prosjektet. Katapult er Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådets ordning for testfasiliteter. Tidligere har prosjektet fått 18,5 millioner kroner i støtte til å utvikle brenselcelle for skip gjennom Innovasjon Norges miljøteknologiordning.

Enorme mengder energi

– Skal man virkelig seile langt, er det ikke nok med batteri eller hydrogen. Da må en ha med en så stor mengde energi at man nå har sett på et helt nytt drivstoff, som ammoniakk, sier Hege Økland, administrerende direktør i NCE Maritime CleanTech. Denne nye teknologien vil gjøre det mulig å seile utslippsfritt 3000 timer i året.

Holder kontakten med Brussel gjennom egen EU-rådgiver

- Prosjektet er et direkte resultat av klyngesamarbeidet i NCE Maritime CleanTech. Vi har deltatt i klyngeprogrammet til Norwegian Innovation Clusters i snart ti år, og med støtte fra Innovasjon Norge har vi etablert gode verktøy og metoder for å få frem og realisere banebrytende prosjekt innenfor havnæringene, sier Hege Økland. - Vår EU-rådgiver i klyngen, som er delfinansiert av ordningen til Innovasjon Norge, har bidratt til å identifisere rett utlysing og mobilisere partnere.

EU støtter prosjektet gjennom Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking – som er en del av forskings- og innovasjonsprogrammet Horisont 2020.

– Norge har mulighet til å bli verdensledende på utslippsfri havbasert transport, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge. – Dette prosjektet viser at norsk næringsliv er konkurransedyktig og ettertraktet som partner i innovasjonsprosjekter som gir virkelige resultater for samfunnet.

Innovasjon Norge har bidratt med 18 millioner kroner gjennom miljøteknologiordningen og rådgivning underveis i utviklingen av prosjektet.

Klyngene løser samfunnsutfordringer i samarbeid med Innovasjon Norge og EU

Norwegian Innovation Clusters skal bidra til verdiskaping gjennom bærekraftig innovasjon og drives i samarbeid av Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet. Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal og moderniseringsdepartementet finansierer programmet.

Innovasjon Norge skal bidra til å utvikle et bærekraftig næringsliv som løser de store, globale samfunnsutfordringene. Dette er også viktige mål for EUs innovasjons- og forskningsprogram Horisont Europa, som fra 2021 vil gi ytterligere finansieringsmuligheter til norsk næringsliv.

MG
Martha Grønning
NCP for Horisont Europa og EU-rådgiver i klynger
Publisert :
Sist oppdatert :