Hopp til hovedinnhold

Verdensledende innen teknologi og bærekraft – men dårlige selgere. Statsministeren gir nytt oppdrag

Erna SolbergFoto: Thomas Haugersveen
- Vi ønsker å synliggjøre norske, grønne løsninger for økt eksport, for investeringer i forskning og utvikling og for ny næringsvirksomhet i Norge, sa Erna Solberg under annonseringen av det nye oppdraget.
På NHO konferansen «Made in Norway» i dag annonserte statsminister Erna Solberg opprettelsen av et nytt, norsk profileringsinitiativ i sin tale. Dette etter inspirasjon fra danskenes «State of green» med formål å synliggjøre norske, grønne teknologiløsninger. Oppdraget ble gitt til Innovasjon Norge som skal levere prosjektet sammen med industri – og næringsliv.

- Vi ønsker å synliggjøre norske, grønne løsninger for økt eksport, for investeringer i forskning og utvikling og for ny næringsvirksomhet i Norge. Vi vil derfor gi Innovasjon Norge i oppdrag å etablere et samarbeid med privat næringsliv. Formålet skal være å gi Norge en offensiv, grønn profil for internasjonale investorer, sa statsminister Erna Solberg under annonseringen.

2016 var et rekordår for grønne investeringer i Innovasjon Norge, der utprøving av ny, miljørettet teknologi hadde størst etterspørsel med en vekst på 35 prosent sammenlignet med 2015. Rundt halvparten av alle Innovasjon Norges finansieringssaker innvilget i 2016 driver frem nettopp grønne, teknologiske løsninger, og de kommer fra alle næringer.

- Stor kudos til statsministeren og regjeringen som tar et så tydelig og viktig grep. Dette er å ta lederskap, å lytte til viktige internasjonale signaler, for så å øke vår evne til å posisjonere og selge norske løsninger som svarer opp flere av FNs bærekraftsmål, og som vil øke vår konkurransekraft. Vi gleder oss over å bli tildelt oppdraget og er klare til å gjennomføre og levere tett sammen med norsk industri- og næringsliv, sier administrerende direktør Anita Krohn Traaseth i Innovasjon Norge.

I 2016 gjennomførte Innovasjon Norge 227 dybdeintervjuer av næringslivsledere i 17 land. Nullpunktsanalysen ser på hvordan Norge, nordmenn og norske bedrifter oppfattes internasjonalt.

Verdensledende nisjeaktør

Norge oppfattes som en verdensledende nisjeaktør, særlig innen olje, maritim og sjømat. Videre ses norsk næringsliv på som høyspesialisert, med teknologisk avanserte kvalitetsprodukter. Prisen er høy, men kvaliteten er trumfkortet. Norge oppleves å være gode på å gå fra 0 til 1 (dvs. lage prototyper), men mindre gode på å gå fra 1 til 1000 (dvs. masseproduksjon).

Den norske forretningsstilen oppleves som ærlig, direkte, profesjonell og ukorrupt. Den korte avstanden mellom leder og «gulv» beundres, og oppmuntrer til innovative løsninger og selvrealisering.

- Dette er en svært god posisjon for Norge å bygge videre på. Vi oppfattes som pioner på å ta i bruk teknologi for bærekraftige løsninger. Når vi i tillegg får høy score på troverdighet, er dette et meget godt utgangspunkt for videre markedsføring og merkevarebygging av norske bedrifter og norsk kompetanse, sier Cathrine Pia Lund, direktør for Merkevaren Norge i Innovasjon Norge.

Imidlertid oppfattes norsk næringsliv som lite kunde- og markedsorientert, og lite fleksible. V lytter ikke nok til kundens behov, og vi er dårlige på kommunikasjon og markedsføring. I tillegg oppleves det at nordmenn er lite nysgjerrige på andre kulturer og forretningsskikker. Den direkte stilen kan ofte oppfattes som uhøflig, overambisiøs eller for lite ydmyk.

Analysen bekrefter i stor grad tidligere undersøkelser, og viser at Norge har stort potensiale, men at vi må bli bedre på markedsfokus- og kommunikasjon. Tiden da gode produkter solgte seg selv er over, og gjennomgående for nesten alle kildene, er tilbakemeldinger på at norske virksomheter har et potensiale i å være mer aggressive i kommunikasjonen.

Les regjeringens pressemelding: Satser på grønn norsk eksport

Publisert :
Sist oppdatert :