Hopp til hovedinnhold

Vil styrke norsk skaperkraft med 100 millioner ekstra i 2015

Administrerende direktør Anita Krohn Traaseth, finansminister Siv Jensen og næringsminister Monica MælandFoto: Innovasjon Norge
Anita Krohn Traaseth, Siv Jensen og Monica Mæland
Ekstrabevilgningen som regjeringen nå foreslår til omstillingen av norsk næringsliv betyr liv til 400 nye gründerprosjekter og 40 millioner ekstra for å styrke kommersialisering av forsknings- og utviklingskontrakter (IFU/OFU) for små og mellomstore vekstbedrifter.

Innovasjon Norge har i år opplevd en rekordstor pågang fra gründere og etablerere over hele landet. Særlig har pågangen og omstillingslysten vært merkbar i de delene av landet som med full tyngde har fått erfare endringene innen olje- og gassnæringen. På Vestlandet er det nesten en dobling av søknadsbeløp sammenlignet med første halvår i fjor.

Forslaget fra regjeringen om en ekstrabevilgning på 100 millioner kroner til omstilling av norsk næringsliv vil komme svært godt med. Ekstramidlene skal håndteres gjennom Innovasjon Norge.

Omstillingsvilje

- Dette er en stor dag for skapervillige nordmenn som møter omstilling og oppsigelser med lyst til å skape nye bedrifter og arbeidsplasser, for SMB bedrifter, for mine kolleger som har klart å redusere saksbehandlingstiden fra 60 til 10 dager på seks måneder over hele landet – og ikke minst demonstrer det politisk handlekraft. Det var ikke mange som trodde at dette ville bli foreslått i inneværende år! Dette er en viktig støtte til den omstillingsviljen som næringslivet selv nå viser, sier administrerende direktør Anita Krohn Traaseth i Innovasjon Norge etter at finansminister Siv Jensen og næringsminister Monica Mæland i dag presenterte et forslag om ekstrabevilgning til omstillingsarbeid.

Traaseth setter nå sin lit til at forslaget vil bli tverrpolitisk godt mottatt i Stortinget.

Av de 100 millioner kronene som regjeringen nå setter av til omstillingsarbeidet, vil 60 millioner kroner bli brukt til å styrke ordningen med etablerertilskudd. Der har Innovasjon Norge så langt i år hatt en rekordstor pågang av etablererlystne. Per 20. august er det gitt 1024 tilsagn om etablerertilskudd for i alt 204 millioner kroner. Ekstrabevilgningen vil bety støtte til 400 nye etablerere.

Gir risikoavlastning

40 millioner kroner av ekstrabevilgningen er øremerket en styrking av ordningen med Forsknings- og utviklingskontrakter (IFU/OFU-ordningen). Ordningen gir risikoavlastning til vekstselskaper og gründere som utvikler nye løsninger i samarbeid med en etablerte kunder fra offentlig eller privat sektor. Nå etterspør næringslivet denne risikoavlastningen som aldri før.

- Tilfanget av gode prosjekter har vært så stort at hele den opprinnelige rammen for 2015 i praksis var fordelt allerede ved utgangen av juli. Ekstrabevilgningen betyr at vi nå kan møte etterspørselen etter denne formen for bistand med forsterket innsats, sier Traaseth.

Traaseth, forsikrer om at organisasjonen vil bidra til at disse midlene går til gode prosjekter:

- Tiltakene som nå foreslås vil øke eksisterende ordninger som man vet gir rask effekt, både med tanke på sysselsetting og på omstilling. Vi har en rekke gode prosjekter som kan realiseres som følge av tiltakene regjeringen nå kommer med. Sør- og Vestlandet er storforbrukere av etablerertilskudd og FoU-kontrakter, så regjeringens omstillingstiltak vil være kjærkomment for disse regionene, sier Traaseth.

Publisert :
Sist oppdatert :