Innovasjonspartnerskap

Vi søker modige og ambisiøse norske kommuner og etater som er på jakt etter helt nye løsninger. I 2018 hadde vi 35 millioner kroner i potten til innovasjonspartnerskap. Følg med for neste utlysning.

/link/1c503a1d8b7f42018fca800a5b027df1.aspx
Foto: Thinkstock

Hva er innovasjonspartnerskap?

I et innovasjonspartnerskap går offentlige og private virksomheter sammen for å utvikle helt nye løsninger på dagens og fremtidens samfunnsutfordringer.

Ordningen er både en juridisk anskaffelsesprosedyre forankret i Lov om offentlige anskaffelser og en arbeidsmodell for dialog og innovasjonssamarbeid med næringslivet. Målet er å utvikle helt nye produkter og løsninger som i dag ikke finnes på markedet. Et innovasjonspartnerskap har utgangspunkt i offentlige behov, krever topplederforankring og inkluderer næringsliv og offentlig sektor både i behovsforståelse og under løsningsutforming.

Les mer om innovasjonspartnerskap og innovative anskaffelser hos våre samarbeidspartnere: Difi og Leverandørutviklingsprogrammet

+ Hvilke prosjekter ser vi etter?

+ Hvem kan søke?

+ Hva får de som vinner?

+ Prosjektkostnader

+ Innlevering av skisse (Ikke åpen)