• EN
 • Logg inn
 • Innovasjonspartnerskap

   Thinkstock
  Thinkstock
  Vi søker modige og ambisiøse norske kommuner og etater som er på jakt etter helt nye løsninger. I 2018 hadde vi 35 millioner kroner i potten til innovasjonspartnerskap. Følg med for neste utlysning.

  Hva er innovasjonspartnerskap?

  I et innovasjonspartnerskap går offentlige og private virksomheter sammen for å utvikle helt nye løsninger på dagens og fremtidens samfunnsutfordringer.

  Ordningen er både en juridisk anskaffelsesprosedyre forankret i Lov om offentlige anskaffelser og en arbeidsmodell for dialog og innovasjonssamarbeid med næringslivet. Målet er å utvikle helt nye produkter og løsninger som i dag ikke finnes på markedet. Et innovasjonspartnerskap har utgangspunkt i offentlige behov, krever topplederforankring og inkluderer næringsliv og offentlig sektor både i behovsforståelse og under løsningsutforming.

  Les mer om innovasjonspartnerskap og innovative anskaffelser hos våre samarbeidspartnere: Difi og Leverandørutviklingsprogrammet

  Kontakt oss

  Jorunn Birgitte Gjessing-Johnrud

  Pågående prosjekter

  Stavanger kommune
  Egenmestring og aktivisering

  Statens Vegvesen
  Tunnelsikkerhet

  Bergen kommune
  1000 Bygg - 10 000 muligheter

  Sykehuset Østfold
  Nyskapende pasientforløp

  C3, Sunnaas sykehus og Oslo kommune
  Et SLAG for fremtidens helsetjeneste

  Bodø kommune 
  Innovativ byutvikling

  Statens vegvesen, Statsbygg og Bane NOR
  Klimagassreduksjon i grunnarbeider

  Møre og Romsdal fylkeskommune
  Nye løsninger for bygging av broer

  Haukeland Sykehus
  Sporing og overvåking av kirurgisk utstyr