Om Innovasjon Norge reiseliv

Innovasjon Norge tilbyr rådgiving, finansiering, kompetanse og nettverk innenfor reiselivet, og profilering av Norge som reisemål gjennom Visit Norway. Dette skal bidra til lønnsom utvikling i reiselivsnæringen og styrking av næringens konkurransekraft. 

I nær fremtid vil Innovasjon Norges reiselivssider bli å finne på www.visitnorway.no/innsikt
Fra 1. november 2017 oppdateres kun våre nye sider med informasjon om markedsdata og nyheter.

Arrangementer

Se alle arrangementene