Tema: 10 ÅRS-PERSPEKTIVER PÅ NORSK NÆRINGSLIV

Hvor går næringslivet?

Hva er den viktigste endringen i norsk næringsliv de siste ti årene, og hva vil prege næringslivet i årene som kommer? Vi har spurt profilerte personer i norsk politikk og næringsliv.

 

Sylvia Brustad

Sylvia Brustad

Direktør Aker ASA. Næringsminister 2008-2009 / Foto: Stortingsarkivet/Scanpix

Hva er den viktigste endringen som har skjedd i norsk næringsliv de siste 10 årene?

Det er blitt mer internasjonalisering. Flere av de store bedriftene har mye aktivitet utenfor landets grenser. Olje, gass, og leverandørindustrien er viktige motorer sammen med energisektoren og maritim sektor. Næringslivet er blitt mer mangfoldig med mange små og mellomstore bedrifter.

Hva tror du vil prege utviklingen av norsk næringsliv de neste 10 årene?

Globaliseringen vil øke. Mer virksomhet vil skje i andre land, og i samarbeid med bedrifter i andre land. Det er viktig at det holdes fokus på menneskene, og at det satses enda mer på kunnskap, kompetanseutvikling, forskning og teknologi som kan ta norske bedrifter videre.

 

Kristin Skogen Lund

Kristin Skogen Lund

Administrerende direktør NHO / Foto: Berit Roald

Hva er den viktigste endringen som har skjedd i norsk næringsliv de siste 10 årene?

I absolutte tall for verdiskaping har den viktigste endringen skjedd i petroleumsindustrien der stadig nye teknologigjennombrudd har forlenget levetiden på de store feltene, muliggjort langt høyere utvinning av funnene og gitt oss oppdagelsen av nye.

Hva tror du vil prege utviklingen av norsk næringsliv de neste 10 årene?

Vi må satse mer på forskning og innovasjon som næringslivet kan bruke til å produsere enda bedre produkter og tjenester. Ny teknologi er også avgjørende for at vi nasjonalt og globalt klarer å redusere klimautslippene kombinert med fortsatt økonomisk vekst.

 

Sverre Narvesen

Sverre Narvesen

Administrerende direktør SINTEF Raufoss. Prosjektleder NCE Raufoss / Foto: SINTEF

Hva er den viktigste endringen som har skjedd i norsk næringsliv de siste 10 årene?

Finanskrisen tydeliggjorde et skille mellom norsk oljedrevet industriutvikling og tradisjonell konkurranseutsatt industri. Industriklynger har fått en sterk posisjon hvor samarbeidet mellom bedrifter og kunnskapsmiljøer øker innovasjonstakten. NCE-klyngene har bidratt til økt norsk vertskapsattraktivitet.

Hva tror du vil prege utviklingen av norsk næringsliv de neste 10 årene?

Fokus på produktivitet og norsk konkurransekraft. Samhandling mellom kompetansemiljøer og bedrifter vil måtte forsterkes for å øke innovasjonsgraden. Implementering av «Lean» tankesett og kundeinvolvering i bedriftenes innovasjonsprosesser blir enda viktigere for å lykkes.

 

Trond Giske

Trond Giske

Stortingsrepresentant (AP). Næringsminister 2009-2013 / Foto: Stortinget

Hva er den viktigste endringen som har skjedd i norsk næringsliv de siste 10 årene?

Den store arbeidsinnvandringen gjennom EØS-avtalen. Den har vært viktig for å fylle de mange nye arbeidsplassene som er skapt, men har også gitt oss utfordringer når det gjelder sosial dumping. Den har bidratt til at tjenesteproduksjon blir en viktigere del av økonomien vår, og dermed også som innovasjonsarena.

Hva tror du vil prege utviklingen av norsk næringsliv de neste 10 årene?

De fremvoksende økonomiene, særlig i Asia, vil bli enda viktigere for norsk økonomi. Høyere kunnskapsnivå i deres næringsliv vil gi våre bedrifter hardere konkurranse. Samtidig vil økt kjøpekraft i disse landene gi store, voksende markeder for norske produkter og tjenester hvis vi sikrer gode handelsbetingelser for norsk næringsliv.

 

Silje Vallestad

Silje Vallestad

Bipper/bSafe. Årets kvinnelige gründer 2011. Utnevnt til Young Global Leader av World Economic Forum / Foto: Jannecke Sanne Normann

Hva er den viktigste endringen som har skjedd i norsk næringsliv de siste 10 årene?

Det har skjedd en teknologisk eksplosjon som har påvirket det meste, ikke bare i Norge, men i hele verden. Alt fra tilgang på informasjon og hurtighet i spredning av informasjon til hvordan vi kommuniserer, hvordan vi arbeider og tilgjengelighet generelt.

Hva tror du vil prege utviklingen av norsk næringsliv de neste 10 årene?

Større fokus på andre sektorer enn de tradisjonelle. Norge har enorme muligheter til å bli ledende i Europa bl.a. innen teknologi, men det kreves oppbygning i forhold til investeringer, skattesystem, arbeidsvern og rekruttering internasjonalt. Irland har gjort en fantastisk jobb der.

 

Tore Sandvik

Tore Sandvik

Fylkesordfører Sør-Trøndelag / Foto: STFK/Siri Nordberg Malvik

Hva er den viktigste endringen som har skjedd i norsk næringsliv de siste 10 årene?

Den viktigste endringen er den økte globale konkurransen fra de framvoksende økonomiene blant annet i Asia. 340 000 nye arbeidsplasser er skapt i Norge de ti siste årene, til tross for at vi også har opplevd finanskrisen. Næringslivet preges av omstillingsevne og fleksibilitet.

Hva tror du vil prege utviklingen av norsk næringsliv de neste 10 årene?

Norsk næringsliv vil møte enda tøffere global konkurranse. Jeg mener utviklingen vil preges av at kunnskapsbasert teknologi gjør oss konkurransedyktige. Utvikling av nye produkter vil gå raskere, med større involvering av sluttbrukere underveis i prosessen.

 

 

Kathrine Myhre

Kathrine Myhre

Chief Executive Officer Oslo Medtech / Foto: Oslo Medtech

Hva er den viktigste endringen som har skjedd i norsk næringsliv de siste 10 årene?

En stadig større del av norsk næringsliv er basert på forskning og kunnskapsutvikling. Humankapitalen utgjør i dag hele 73 prosent av nasjonalformuen, olje- og gassreservene kun 12. Vi stimulerer forsknings- og kunnskapsbasert næringsutvikling gjennom økt samarbeid mellom næringsliv og teknologi og kunnskapsproduserende organisasjoner (F&U).

Hva tror du vil prege utviklingen av norsk næringsliv de neste 10 årene?

Dersom vi utnytter humankapitalen riktig, vil våre produkter og tjenester bli innovative og attraktive. Fremtidens norske næringsliv vil derav i enda større grad enn i dag nå ut i det globale markedet. Forhåpentligvis vil vi også se flere kvinnelige ledere.