Hopp til hovedinnhold

FRAM - Strategi, ledelse og bærekraft

Klessnor der det henger lapper med ordene 'green', 'bio', 'eco', og 'natural'Foto: GettyImages
FRAM er et utviklingsprogram for bedrifter i distriktskommunene i Agder, Vestfold og Telemark som har mål om en langsiktig utvikling i en bærekraftig retning.

Faglige samlinger

Programmet varer i 12 måneder. Gjennom en grundig situasjonsanalyse av deltakernes virksomhet tilpasser vi samlingenes innhold. Ut over dette vil tema være:

 • Ledelse, endringsledelse, innovasjon og grønn omstilling
 • Bærekraftstrategi som konkurransefortrinn
 • Markedsmakt og markedsbehov
 • Økonomistyring, styrearbeid, kontroll og disponering av interne ressurser
 • Rammebetingelser: FNs bærekraftsmål, ansvarlig drift, EUs taksonomi, sertifiseringsordninger, direktiv, rapporteringssystemer m.m.

Du vil bli kjent med arbeidsverktøyet Flourishing Business Canvas, som tar for seg trippel bunnlinje - profitt, samfunn og klima/miljø.

Programmet inneholder

 • Fire fysiske og tre digitale samlinger tilpasset bedriftene, der du vil tilegne deg ny kompetanse og bidra til kompetansedeling.
 • 40 rådgivningstimer med kvalifisert rådgiver.
 • Innføring i enkle og nyttige verktøy for å identifisere muligheter og behov i din bedrift.

Resultatmål for deltakelse

Hver bedrift definerer målsetting(er) for deltakelsen i programmet i samspill med rådgiver. Mål(ene) fastsettes etter første steg i programmet, situasjonsanalyse.

Ut over økonomiske mål er det ambisjon om å definere tydelige mål for bærekraft for hver deltakerbedrift.

Alle deltakerbedriftene jobber systematisk og fullfører eget innovasjonsprosjekt i programperioden.

Hvem kan delta og hva koster dette?

 • Tilbudet er for SMB-bedrifter i distriktskommunene i Agder, Vestfold og Telemark.
 • Det er et krav at bedriften må ha vekstambisjoner, være opptatt av bærekraft og ha vilje til å investere egen tid og ressurser i programdeltakelse.
 • Bedrifter med en omsetning på minimum 5 millioner og minimum 3 ansatte vil bli prioritert.
 • Virksomheter innen tradisjonell handel (herunder import, agentur og netthandel), transport, finansielle tjenester, frie yrker (advokater, lege, tannlege, frisører etc.) ordinær kurs- og konsulentvirksomhet/bedriftsrådgivning, tradisjonell kafé og restaurantvirksomhet samt alternativ behandling faller utenfor dette tilbudet.
 • Programmet har plass til 12 deltakerbedrifter.
 • Programperiode: August 2022 – Juli 2023.
 • De fysiske samlingene vil fordeles på lokasjoner i Agder, Vestfold og Telemark. De digitale samlingene gjennomføres på Teams. Første fysiske samling blir i august 2022.
 • Det vil være løpende opptak av bedrifter i programmet inntil det er fulltegnet.
 • En situasjonsanalyse utført av en rådgiver vil bli gjennomført før programmets innhold fastsettes. Gjennomføres før sommeren 2022.

Deltakeravgift

Kr. 12 000 pr bedrift. Innbetales ved oppstart. Flere ansatte i virksomheten kan delta. Kostnader til samlinger og egen tid dekkes av hver enkelt bedrift.

Kontaktpersoner for påmelding

Bilde av : Ellen Kristin Saltermark
Ellen Kristin Saltermark
Innovasjonsrådgiver
Ellen er innovasjonsrådgiver og jobber med alle næringer i Agder. Hun hjelper bedrifter med å komme i gang med prosesser rundt bærekraft, forretningsmodellering, innovasjon, markedsposisjonering, merkevarebygging og strategisk bruk av design. Hun bidrar med workshops, kurs og veiledning innen tematikken.
Bilde av : Irene Siljan
Irene Siljan
Innovasjonsrådgiver
Irene hjelper bedrifter i Vestfold og Telemark å lykkes med sine innovasjonsprosjekter gjennom workshops, kurs og tilbud om verktøy for kompetanseutvikling, innovasjon og forretningsutvikling. Kontorsted Porsgrunn.

Samarbeidspartnere

Gjennomføring og prosjektledelse

Tinkr

https://www.tinkr.no/

Mobilisering av bedrifter

Pågang næringshage og Telemark Næringshage

Publisert :
Sist oppdatert :