Hopp til hovedinnhold

Global Growth - Bærekraftige bygg i Frankrike og Italia

Woodbased architecture connected buildingsFoto: Unsplash / David Peters
Franske og italienske myndigheter gjør tiltak for å bygge mer bærekraftig og energieffektivt.
Markedet for å bygge med bærekraftige, biobaserte materialer i Frankrike og Italia er i sterk vekst. Det gir store muligheter for norske leverandører av smarte og bærekraftige løsninger.

Frankrike har en ny lov som krever at alle nye offentlige bygg skal bygges med 50 prosent biobaserte materialer. I Italia, og spesielt i Nord-Italia, vokser også markedet for trebygg, og myndighetene har igangsatt tiltak for å gjøre eksisterende bygninger mer energieffektive.

Gjennom dette eksportprogrammet vil du få kompetanse om markedenes strukturer og behov, innsikt i forretningskulturene og introduksjon til relevante nettverk. Du vil få individuell rådgivning og sparring med bransjespesialister i Frankrike og Italia.

Hvem passer programmet for?

Programmet er rettet mot ambisiøse selskaper med produkter, teknologi og tjenester som er relevante innenfor hele verdikjeden, som for eksempel biobaserte materialer til bygg og isolasjon, arkitektur og konsepter, planleggingsverktøy, gjenbruk av materialer og CO2-reduserende teknologi.

Vi oppfordrer bedrifter som har en eksportstrategi som er forankret i daglig ledelse og styre, tilstrekkelige økonomiske ressurser og investeringskapasitet, samt evne til oppskalering, om å søke.

Tidslinje

Kick-off i Norge, 30. mars
Bli kjent med hverandre. Introduksjon til markedene, aktører i bransjen, markedsstrukturer samt fransk og italiensk forretningskultur. Definere behov, fokusområder og forventninger, samt pitchetrening.

Digitale en-til-en møter, april/mai
Forberede markedsbesøk.

Markedsbesøk Italia, 9. og 10. mai
B2B-møter med aktører i bransjen, myndigheter, lokale klynger og leverandørkjeden.

Markedsbesøk Frankrike, 17.-19. oktober
B2B-møter med aktører i bransjen, myndigheter, lokale klynger og leverandørkjeden.

Avsluttende samling i Norge, november
Oppfølging etter andre markedsbesøk, evaluering av programmet og veien videre.

Innholdet i programmet vil bli skreddersydd etter deltakende bedrifters profil og behov. Vi vil starte med forberedende kurs i Norge og ha en samling i hvert av markedene for å møte sentrale aktører i industrien og bygge nettverk.

Deltakeravgift

30 000 norske kroner for små og mellomstore bedrifter. 50 000 norske kroner for store bedrifter.

Spørsmål? Ta kontakt med:

Bilde av : Bernard Lamothe
Bernard Lamothe
Seniorrådgiver
Bilde av : Josien Bouwman
Josien Bouwman
Avdelingsleder

Meld interesse

Programmet er i gang, og fristen for å melde interesse er ute.

Publisert :
Sist oppdatert :