Hopp til hovedinnhold

Global Growth - Maritim hydrogen og CCUS Frankrike

Bobler i vann som skal representere hydrogenatomer© Photo: Getty Images
I det pågående kappløpet om å utvikle lavkarbon-hydrogen er Frankrike fast bestemt på å ta en ledende rolle og bli europamester. Sterk politisk vilje og en solid industriell base driver veksten i sektoren - som vil gi forretningsmuligheter i hele verdikjeden i årene som kommer. Muligheten for norske selskaper som ønsker å komme inn på markedet, er nå - bli med i vårt globale vekstprogram for å utforske denne muligheten!

English version

Store muligheter

Hydrogen- og CCUS-revolusjonen i Frankrike er i gang. Siden den franske regjeringen lanserte sin strategi for å akselere utviklingen av karbonfri hydrogen i 2020, opplever de en enestående vekst innen hydrogenprosjekter. Frankrike ser på hydrogen som en strategisk bærer for et vellykket grønt skifte og har lovet 9,3 milliarder euro til utviklingen av sektoren mellom 2020 og 2030. I tillegg er det lovet 5 milliarder euro til å støtte karbonfangstprosjekter. Med denne finansieringen sikter de mot å bli en ledende nasjon innen grønn hydrogenproduksjon innen 2030.

Utviklingen i det franske hydrogenmarkedet representerer en betydelig mulighet for norske bedrifter med løsninger som kan brukes i hydrogensektoren.

Global Growth-programmet for maritim hydrogen og CCUS vil bli støttet av Team Norway i Frankrike, bestående av Innovasjon Norge, Fransk-Norsk Handelskammer (CCFN), H2Cluster – The Norwegian Hydrogen Cluster, The Norwegian Hydrogen Forum (NHF) og Maritime CleanTech.

Hvorfor bør du delta?

Målet med Global Growth-programmet er å hjelpe bedriften din med å øke eksporten ved å bedre forstå det franske maritim hydrogen- og CCUS-markedet.

Programmet vil kombinere et forberedende markedsorienteringskurs i Norge med markedsbesøk i Frankrike, hvor du vil få møte sentrale selskaper, store grupper og institusjonelle interessenter som driver utviklingen.

Ved å bli en del av programmet vil du få tilgang til verktøy som Team Norway disponerer i Frankrike. Disse verktøyene inkluderer tilgang til nettverk, ekspertise og ressurser for å komme videre med forretningsmuligheter i Frankrike. Vi vil hjelpe deg med å identifisere potensielle kunder og partnere, samt gi den støtten som trengs hele veien fra innledende introduksjoner til sluttføringen av avtaler.

Deltakelsen vil gi deg kunnskap og forståelse av det franske markedet, et verdifullt nettverk av franske partnere og kunder, identifiserte prosjektmuligheter og innsikten som kreves for å lykkes i det franske hydrogen- og CCUS-markedet.

Hvem er du?

Programmet er for ambisiøse selskaper med produkter og tjenester som er relevante for den franske maritime hydrogen- og CCUS-sektoren. Dere bør ha en eksportstrategi som er forankret i styre, tilstrekkelige økonomiske ressurser og investeringskapasitet, samt evne til oppskalering.

Tidslinje

Programmet vil bestå av åtte samlinger og to markedsbesøk til Frankrike over en periode på åtte måneder. Oppstarten er i august 2023.

 • 31. august: Oppstart i Oslo og kurs i fransk kultur
 • 1.-8. august: En-til-en kurs i pitching (digitalt)
 • 1.-8. august: En-til-en forberedelse til første markedsbesøk (digitalt)
 • 11.-13. september: Første markedsbesøk til Frankrike (Paris og Pays de la Loire)
 • 18. september: Felles gjennomgang av første markedsbesøk (digitalt)
 • 2. oktober: Markedsoppdatering Frankrike – H2 maritim (digitalt)
 • 15. oktober: Finansiering av vekst (digitalt)
 • 2. november: Markedsoppdatering Frankrike – H2/CCUS (digitalt)
 • 16.-17. januar 2024: H2 Maritim og CCUS forum i Paris og andre markedsbesøk til Frankrike (Dunkirk)
 • Januar 2024: En-til-en forberedelse til andre markedsbesøk (digitalt)
 • 30. januar-1. februar 2024 (valgfritt): Hyvolution Paris – Europas ledende H2-arrangement
 • 20. februar 2024: Felles gjennomgang av andre markedsbesøk (digitalt)
 • 14. mars 2024: Markedsoppdatering Frankrike (digitalt)
 • 27.-28 mars 2024 (valgfritt): Hyports-konferansen innen maritim sektor i Toulon
 • April 2024: Siste samling i Oslo

En-til-en oppfølging gjennom hele programmet.

Søknadsfrist og deltakeravgift

Søknadsfristen er 9. juni 2023.

NOK 30.000,- for små og mellomstore bedrifter (SMB)*

NOK 50.000,- for store bedrifter

*Innovasjon Norge definerer SMB som et selskap med mindre enn 250 ansatte, og en årlig omsetning som ikke overstiger EUR 50 millioner eller en balanse som ikke overstiger EUR 43 millioner. Dersom selskapet ikke oppfyller begge disse kriteriene, regnes det som et stort foretak. Dessuten, hvis et selskap eies mer enn 25 prosent av et stort foretak, regnes det ikke som en SMB.

Kontakter

Ved spørsmål, vennligst kontakt oss eller registrer deg i skjemaet nedenfor, så kommer vi tilbake til deg så fort som mulig.

Stephanie Volpe
stephanie.volpe@innovationnorway.no
+33 06 35 41 17 311

Sandra Vespestad
sandra.elise.vespestad@innovasjonnorge.no
+47 959 27 611Register your interest here:

Publisert :
Sist oppdatert :