Hopp til hovedinnhold

Global Growth - Norsk design til New York

Norsk design viser seg frem på designmessen ICFF i New York i mai 2022© Agaton Strøm
Norsk stand på designmesse
Det amerikanske forbrukermarkedet etterspør norsk og nordisk design. For å gripe denne muligheten, planlegger Innovasjon Norge i samarbeid med Norsk Industri, å gjennomføre eksportprogrammet Global Growth i 2023. Søknadsfristen er 24. november i år.

Det amerikanske markedet har blitt det største eksportmarkedet for norske designprodukter de siste årene. Flere norske bedrifter har kommet inn i markedet. og veksten er veldig sterk. Fortsatt er det god fart i dette markedet og muligheter å utnytte, mens europeiske markeder har svakere utvikling.

Hvem bør delta?

Bedrifter med relevante produkter og tjenester for det amerikanske markedet som har et høyt ambisjonsnivå, en eksportstrategi forankret i styret, tilstrekkelige finansielle og kapasitetsmessige muskler for satsingen, samt ressurser og evne til å skalere.

Både bedrifter på jakt etter sine første amerikanske kunder, og de som allerede er etablert i markedet er velkomne til å søke.

Du søker om å delta ved å fylle ut og sende inn skjemaet nederst på denne siden.

Hva får du?

Eksportprogrammet Global Growth består av forberedende kurs hjemme og grundig forberedte samlinger i New York/USA. For å sikre relevante markedsbesøk, leier vi inn ekstern kompetanse med betydelig kjennskap til det amerikanske markedet.

Alle deltakere vil få en egen mentor i markedet. Mentoren skal ha nødvendig innsikt for å kunne løse utfordringene den enkelte deltakerbedrift står overfor.

Målet med programmet er at bedriften din skal øke eksporten ved at dere blir bedre i stand til å forstå muligheter, hindringer og utfordringer i markedet.

Programmet tar sikte på å øke eksporten gjennom å posisjonere norske bedrifter i det amerikanske markedet, inkludert logistikk, distribusjon mv. Basert på identifiserte muligheter vil vi gi deltakerne tilgang til unike arenaer for møter med sentrale amerikanske aktører.

Tidslinje

 • Digital presentasjon av programmet: 17. november 2022 kl. 10
 • Søknadsfrist: 24. november 2022
 • Intervju med potensielle deltakerbedrifter: Desember 2022/januar 2023
 • Oppstart: Januar/februar 2023
 • Forventet avslutning: November 2023

Samlinger

 1. Digital presentasjon av programmet
 2. Kickoff-workshop i Norge – digitalt/fysisk
 3. Forberedende samling - digitalt
 4. Første markedsbesøk i forbindelse med ICFF-messen og New York designweek
 5. Samling i Norge: Debrief og forberedelse til andre markedsbesøk – digitalt eller fysisk
 6. Andre markedsbesøk
 7. Avsluttende samling i Norge – digitalt eller fysisk

Datoer og innhold på samlinger besluttes i samarbeid med de deltakende bedriftene. I tillegg til ovennevnte aktiviteter vil det gjennomføres pitch-training, webinarer med relevant innhold, og mentorordning.

Deltakeravgift

25 000 norske kroner per bedrift.

Spørsmål? Kontakt:

Malin Thorngren, Malin.Thorngren@innovasjonnorge.no, tlf. 476 36 855

Ragnhild Grytten, Ragnhild.Grytten@norskindustri.no, tlf. 917 51 804

Tom Falk Hald, Tom.Falk.Hald@innovasjonnorge.no, tlf. 918 84 363

Publisert :
Sist oppdatert :