Hopp til hovedinnhold

Global Growth - Offshore Wind Japan

Vindturbiner til havs© Getty Images
Japan planlegger å bygge ut opptil 45 gigawatt havvind innen 2040. Landets høye ambisjoner gir store muligheter for norsk havvindindustri. Bli med i eksportprogrammet vårt, Global Growth, for å utforske mulighetene i dette spennende markedet.

Dette Global Growth-programmet vil fokusere på langsiktig relasjonsbygging og partnerskap med sentrale bedrifter og aktører i det japanske havvindmarkedet. Vi ønsker å samle en gruppe ambisiøse selskaper som har strategiske eksportmål, samt engasjement og ressurser til å følge opp jakten på suksess i Japan.

I samarbeid med Norwegian Offshore Wind (NOW), Norwegian Energy Partners (NORWEP) og Utenriksdepartementet (MFA) inviterer vi deg til å delta.

Store muligheter

Japan planlegger å bygge ut 35-45 gigawatt havvind innen 2040. De første ti gigawattene er planlagt med årlige auksjonsrunder på ca en gigawatt frem til 2030. Første auksjonsrunde på 1,69 gigawatt ble avsluttet i desember 2021, med planlagt Commercial Operating Date (COD) fra 2028. Innledende auksjoner retter seg mot bunnfaste installasjoner, mens det åpnes for flytende havvind fra runde 3 (forventet 2023).

Det som gjør Japan spesielt interessant for norsk industri er at sokkelforholdene tilsier at betydelige deler av utbyggingen må gjøres gjennom flytende installasjoner. Japan har en kystlinje på nær 30 000 kilometer hvor havet blir dypt nært land. Landet har stolte tradisjoner og ambisjoner for egen industri, men har begrenset erfaring innen maritime operasjoner og offshore engineering. Japansk industri leter derfor aktivt etter partnerskap som kan utfylle deres egen ekspertise.

Du kan finne mer informasjon om markedet på vårt kompetansesenter. Der kan du også laste ned en rapport om funnene fra første auksjonsrunde.

Hva får du?

Målet med programmet er å hjelpe bedriften med å øke eksporten ved å gjøre det mulig å forstå mulighetene, hindringene og utfordringene i markedet bedre.

Vi tar sikte på å bringe norsk kompetanse og løsninger inn i den japanske havvindindustrien, der det fortsatt er relativt lite erfaring med å utvikle havvindprosjekter, og der den lokale industrien aktivt ser på Europas tre tiår med erfaring. Basert på identifiserte behov i det japanske havvindmarkedet, vil vi gi en utvalgt gruppe norske selskaper tilgang til unike arenaer for møter med sentrale japanske aktører og interessenter.

Du vil få hjelp til å identifisere potensielle kunder og partnere, i tillegg til støtte til relasjonsbygging og å gjøre det innledende salget. Basert på ditt fokus og behov vil du bli presentert for nøkkelpersonell i bransjen, inkludert statlige reguleringsmyndigheter, utviklere av maritime vindmølleparker, toppnivå-leverandører, finansinstitusjoner og andre potensielle kunder.

Hvem bør melde seg på?

Bedrifter med relevante produkter og tjenester for det japanske havvindmarkedet, og som har et høyt ambisjonsnivå, en eksportstrategi støttet av styret og ledelsen, tilstrekkelige økonomiske ressurser og kapasitet for investeringer, samt muligheten til å skalere opp.

Japansk forretningskultur kjennetegnes av langsiktig relasjonsbygging og partnerskap. Deltakende bedrifter bør være innstilt på å jobbe langsiktig i markedet.

Markedet anerkjenner bevist teknologi og leveransedyktighet. Programmet egner seg derfor best for bedrifter med fartstid og gode referanser.

Deltakeravgift

  • 25 000 kroner for små og mellomstore selskap
  • 40 000 kroner for store selskap

Tidslinje

Første samling 7.-8. februar 2023 (Oslo)

Første markedsbesøk 13.-17. mars 2023 (Tokyo)

Vi kommer tilbake med datoer for de andre samlingene.

Spørsmål? Ta kontakt med:

Yoji Ishihara, Senior Technology Adviser, Innovation Norway Tokyo
E-post: yoji.ishihara@innovationnorway.no
Tel.: +81 3 6408 8100

Astrid Green, forretningsutviklingsleder
E-post: astrid.green@offshore-wind.no
Tlf: +47 481 77 389

Publisert :
Sist oppdatert :