Hopp til hovedinnhold

Global Growth - Offshore Wind USA

Hywinds første fullskala vindturbinFoto: Yngve Ask - VisitNorway.com
Det amerikanske havvindmarkedet er den mest betydningsfulle muligheten for vår generasjon. Med et potensial til å produsere mer enn 200 GW elektrisk kraft, og en forventning om  å generere mer enn hundre milliarder USD i løpet av det neste tiåret, representerer dette markedet en enorm mulighet for norske bedrifter. Bli med i vårt Global Growth-program for å utforske den unike muligheten i dette markedet.

English version

Amerikanske kystfarvann representerer en enorm energiressurs i form av havvind med potensial til å produsere mer enn 2000 GW elektrisk kraft. Havvindprosjektene som for tiden er på vei langs den amerikanske østkysten forventes å generere godt over hundre milliarder USD i investeringer i løpet av det neste tiåret. Dette fremvoksende markedet representerer fantastiske muligheter for norske selskaper som allerede gjør forretninger i det etablerte europeiske havvindmarkedet, så vel som leverandører av løsninger med spesialisert offshore-ekspertise fra petroleumsrelaterte og maritime virksomheter som kan overføres for å takle havvindproblemer.

Dette Global Growth-programmet vil kombinere forberedende markedsorienteringskurs i Norge med markedsbesøk i USA hvor vi vil møte sentrale aktører i bransjen og interessenter som driver utviklingen av den amerikanske havvindindustrien. Vi ønsker å samle en gruppe ambisiøse selskaper som har strategiske eksportmål, samt engasjement og ressurser til å følge opp til siste slutt jakten på transatlantiske forretningsmuligheter.

I samarbeid med Norwegian Offshore Wind (NOW), Norwegian Energy Partners (NORWEP) og Utenriksdepartementet (MFA), inviterer vi deg til å delta i Global Growth-programmet for det amerikanske havvindmarkedet.

Store muligheter

USA har i dag svært liten installert havvindkapasitet, men kommersiell aktivitet øker raskt og vil skape muligheter for godt posisjonerte norske selskaper til å eksportere til det amerikanske markedet eller for å samarbeide med amerikanske selskaper.

Fra slutten av januar 2022 var det over 45 havvindprosjekter i utviklingen i USA, de representerte 136 milliarder dollar i kapitalutgifter og 4,4 milliarder dollar i årlig OPEX. Bunnfaste havvindprosjekter er planlagt langs hele den amerikanske østkysten fra Massachusetts til Sør-Carolina. På vest- og gulfkysten er det foreslått leieområder med ambisjoner om å utvikle flytende havvind. Tidslinjen for disse prosjektene er imidlertid betydelig lengre, da de fremdeles er i de tidlige stadiene av tilsynsmyndighetenes godkjenningsprosess.

Hva du får

Målet med programmet er å hjelpe bedriften med å øke eksporten ved å gjøre det mulig å forstå mulighetene, hindringene og utfordringene i markedet bedre.

Vi tar sikte på å bringe norsk kompetanse og løsninger inn i den amerikanske havvindindustrien der det fortsatt er relativt lite erfaring med å utvikle havvindprosjekter, og der den lokale industrien aktivt ser på Europas tre tiår med erfaring. Basert på identifiserte behov i det amerikanske havvindmarkedet vil vi gi en utvalgt gruppe norske selskaper tilgang til unike arenaer for møter med sentrale amerikanske aktører og interessenter.

Du vil få hjelp til å identifisere potensielle kunder og partnere i tillegg til støtte til å gjøre det innledende salget. Basert på ditt fokus og behov vil du bli presentert for nøkkelpersonell i bransjen, inkludert statlige reguleringsmyndigheter, utviklere av maritime vindmølleparker, toppnivåleverandører, finansinstitusjoner og andre potensielle kunder.

Hvem bør melde seg på

Bedrifter med relevante produkter og tjenester for det amerikanske havvindmarkedet som har et høyt ambisjonsnivå, en eksportstrategi støttet av styret og lederledelsen, tilstrekkelige økonomiske ressurser og kapasitet for investeringer, samt muligheten til å skalere opp.

Tidslinje

Søknadsfrist: 9. mai 2022 (kontaktinformasjon nederst på siden)

  • Webinar - programoversikt og spørsmål: 9. mai kl. 15.00-16.00
  • Digitale en-til-en møter av en halvtimes varighet med aktuelle deltakerbedrifter: 10. - 27. mai

Samlinger:

  1. Digitalt kick-off: 1. juni
  2. Samling i Haugesund 7.-8. juni (Introduksjon til det amerikanske markedet og møter med relevante kontakter - Floating Wind Conference arrangeres 8. – 9. juni)
  3. Samling i USA: Oktober 2022, eksakt dato bekreftes senere (mulig i sammenheng med ACP Offshore Windpower 2022 i tillegg til annet skreddersydd program)
  4. Samling i Norge: Januar 2023, tid og sted bekreftes senere
  5. Samling i USA: April 2023, tid og sted bekreftes senere (International Partnering Forum/Business Network for Offshore Wind)
  6. Samling i Haugesund: Juni 2023, tid og sted bekreftes senere (Oppsummering og veien videre – Floating Wind Conference)

Markedsbesøkene vil finne sted på viktige områder for den amerikanske havvindindustrien. Dette kan omfatte østkysten og/eller vestkysten basert på deltakerbedriftenes produkter/tjenester og behov.

Programmet vil bli utformet i samarbeid med vår rådgivningsgruppe (Innovasjon Norge, NOWC, NORWEP og MFA), og de deltakende selskapene basert på selskapenes profil og behov. Vi vil inkludere individuelle konsulenttjenester (opptil 20 timer per bedrift) og regelmessige Teams-møter med markedsoppdateringer.

Til slutt skal det bemerkes at vi kan begrense programmet til ett eller flere spesifikke markedssegmenter basert på interessene til de utvalgte selskapene.

Deltakeravgift

25 000 norske kroner per selskap

Spørsmål? Kontakt:

Antonio Raposo, Advisor, Innovation Norway New York
E-post: antonio.raposo@innovationnorway.no
Tlf: +1 646 541 1343

Astrid Green, forretningsutviklingsleder
E-post: astrid.green@offshore-wind.no
Tlf: +47 481 77 389

Publisert :
Sist oppdatert :