Hopp til hovedinnhold

Global Growth - Smart Societies Tyskland 2023

En ung og urban mann ved en smart sykkelparkering i Barcode i Oslo.© Thomas Bjornstad
Markedet for smarte byer i Tyskland vokser i gjennomsnitt med 17 prosent i året. For norske bedrifter gir det mange muligheter, og i dette eksportprogrammet vektlegger vi mobilitet, byutvikling og smarte bygninger.  

Det er ventet at omsetningen knyttet til smarte byer i Tyskland vil være på hele 84,7 milliarder euro innen 2026! Den tyske forbundsregjeringens ambisiøse klimamål krever et skarpt fokus på bærekraft og energieffektivitet, både i selskaper i internettøkonomien og i selskaper i andre bransjer, og øker samtidig presset på tyske byer og beslutningstakere.

Innovasjon Norge har kontorer i Hamburg og München. Rådgiverne våre har kompetanse, erfaring og verdifulle lokale nettverk som hjelper deg med å få god kundeinnsikt og utnytte markedsmulighetene, og redusere din risiko for å tape tid og penger.

Hvem passer programmet for?

Dette eksportprogrammet er for bedrifter som har relevante teknologitjenester eller produkter for dette segmentet, eller bedrifter som er på utkikk etter FoU-partnere i denne regionen.

Det er for bedrifter som utforsker muligheter i denne regionen og ønsker å styrke sin tilstedeværelse i dette markedet, blant annet ved å lete etter lokal produksjon, potensielle partnere, agenter osv.

Deltakende bedrifter må ha et ønske om å utvikle og bekrefte sin Go-To-Market-strategi, og være villige til å sette av tid og ressurser til programmet og å følge opp identifiserte forretningsmuligheter.

Hva inneholder programmet?

Programmet består av tre samlinger i Norge/digitalt og to markedsbesøk i Tyskland.

Det blir presentasjoner og analyser av de tyske markedsmulighetene, møter med relevante interessenter og sluttbrukere i bransjen for bedre å bestemme markedspotensialet, og hjelp til å sammenfatte all informasjonen for å formulere en realistisk Go-To-Market-strategi.

I tillegg til Innovasjon Norges egen ekspertise på bakken i Tyskland, vil vi også benytte oss av lokale bransjeeksperter for å få tilgang til deres kunnskap, ekspertise og nettverk. Disse ekspertene vil dele innsikt med gruppen og kunne gi 1:1-innspill til deltakere som en forberedelse til hva de kan forvente i markedet og råd om hvordan de skal gå videre i markedsplanen.

Målene for deltakelsen er å

  • bli eksponert for og forstå det tyske markedet og den spesifikke forretningskulturen
  • møte relevante markedsaktører
  • forstå hva markedet trenger og hvilke forretningsmuligheter som finnes i denne regionen innenfor deres vertikaler
  • samle informasjon og etterretning for å lage en optimal strategi for å komme inn på markedet

Påmeldingsfrist og deltakeravgift

Fristen for påmelding er 1. mai 2023. Du melder interesse ved å sende inn skjemaet nedenfor.

Egenandelen per bedrift er 25 000 kroner. Kostnader til reise og opphold kommer i tillegg.

Kontaktpersoner

Søk om å delta:

Fristen for å melde interesse er ute.

Publisert :
Sist oppdatert :