Hopp til hovedinnhold

Humanitær innovasjon

Woman in face mask© Flyktninghjelpen
Woman in face mask
Humanitært Innovasjonsprogram legger til rette for partnerskap mellom humanitære organisasjoner og private bedrifter. Målet er å utvikle innovative løsninger, som kan hjelpe mennesker utsatt for humanitære kriser på en bedre og mer effektiv måte.

Væpnede konflikter, klimaendringer og vedvarende fattigdom skaper komplekse humanitære kriser. Krisene varer lenger og rammer flere mennesker enn før, og gapet mellom behovene og ressursene som er tilgjengelig blir større.

Fremtidens humanitære innsats er avhengig av nye løsninger og nye måter å jobbe på. Gjennom Humanitært Innovasjonsprogram kobler vi de humanitære behovene med ekspertise og erfaring fra næringslivet. Programmet er fullfinansiert av Utenriksdepartementet, administreres av Innovasjon Norge og er utviklet i tråd med den norske humanitære strategien.

Hvem kan søke

Norske humanitære organisasjoner med et internasjonalt mandat og humanitære FN-organisasjoner, kan søke om tilskudd. Humanitære organisasjoner opplever utfordringene i kriser de håndterer verden over og har kunnskapen om behovene i felt. Det humanitære innovasjonsprogrammet har to ordninger organisasjonene kan søke på:

  • Innovasjonslaben: støtter utviklingen nye løsninger i partnerskap med næringslivet
  • Skaleringsprogrammet: støtter spredning og skalering av innovative løsninger som har gjennomgått vellykkede pilottestinger

Hvordan kan næringslivet engasjere seg?

Vi mobiliserer næringslivet til å bidra med kompetanse, erfaring og ekspertise for å løse store humanitære utfordringer gjennom å skape møteplasser mellom humanitære aktører og næringslig, samt å mobilisere bedrifter til å delta i de internasjonale markedsdialogene.

Følg oss gjerne på Twitter @HIPnorway

Ønsker du mer informasjon? Kontakt oss

Profilbilde av Emilie Skogvang
Emilie Skogvang
Seniorrådgiver
Profilbilde av Therese Marie Uppstrøm Pankratov
Therese Marie Uppstrøm Pankratov
Spesialrådgiver
Publisert :
Sist oppdatert :