Hopp til hovedinnhold

Kinesiske bedrifter søker samarbeid om utvikling av miljøteknologi

byen Jiangsu Wuxi i Kina© Unsplash
Byen Wuxi i Jiangsu-provinsen i Kina.
Jiangsu og Zhejiang er viktige industriprovinser i Kina, og miljøutfordringene deres står i kø. Begge provinsene søker etter internasjonalt samarbeid for å få fram teknologiske løsninger som adresserer konkrete utfordringer.

Innovasjon Norge samarbeider om en felles utlysning om finansiering til innovasjon og demonstrasjon av nye miljøteknologi løsninger med henholdsvis Jiangsu Department of Science and Technology (Jiangsu S&T) og Zhejiang Department of Science and Technology (Zhejiang S&T). Samarbeidet tar sikte på å danne grunnlaget for felles utviklingsprosjekter mellom norske og kinesiske selskaper.

Søknadsprosess

Den kinesiske bedriften søker henholdsvis Jiangsu S&T eller Zhejiang S&T om delfinansiering av sine kostnader, og den norske bedriften søker Innovasjon Norges miljøteknologiordning for sin del av kostnadene. Det skal være et reelt samarbeidsprosjekt, derfor vil en intensjonsavtale (LOI) mellom partene måtte framlegges i søknadsprosessen. Om ønskelig, kan denne engelske malen for intensjonsavtaler benyttes som utgangspunkt.

Søknadsfrister for de kinesiske bedriftene er satt av Jiangsu S&T eller Zhejiang S&T, og kinesiske selskaper må følge med på deres respektive nettsider for oppdatert informasjon om søknadsfrister og retningslinjer. Søknadsfristene for kinesiske bedrifter vil være i august/september.

Jiangsu og Zhejiang S&T vil vurdere prosjektene ut fra egne prioriteringer og retningslinjer, mens Innovasjon Norge vurderer prosjekter ut fra retningslinjene for Miljøteknologiordningen. NB! Søknadsmaler benyttet av Jiangsu eller Zhejiang S&T er ikke de samme som de Innovasjon Norge benytter, og kan derfor ikke erstatte en vanlig søknadsprosess til Innovasjon Norge.

En søknadsprosess til Innovasjon Norge tar utgangspunkt fra nettsiden for Miljøteknologiordningen. Gjennom å starte en søknadsprosess i «Prosjekthjelpen» dannes grunnlaget for endelig søknad (som genereres herfra). Det er derfor viktig å komme i gang med dialog med saksbehandler, gjennom Prosjekthjelpen, i god tid før den formelle søknadsfristen.

Norske bedrifter må ha sendt inn sin endelige søknad (ferdigstilt prosessen i Prosjekthjelpen) innen 31. oktober 2023. Disse vil da bli behandlet i tråd med Innovasjon Norges kriterier i løpet av våren 2023. Denne fristen er endelig, og søknader som sendes etter 31. oktober 2023 vil ikke bli vurdert. Søknadene vil bli behandlet i henhold til kriterier for miljøteknologiordningen, og tar sikte på ferdigbehandling innen utgangen av 2023.

Erfaringsmessig tar det langt tid å etablere en felles forståelse mellom to bedrifter. Bedrifter som ennå ikke har kommet i gang med en felles prosjektbeskrivelse og intensjonsavtale før juli 2023, vil i realiteten ha problemer med å rekke søknadsfristen. Etabler gjerne kontakt med en lokal kunderådgiver i Innovasjon Norge så snart dere har initiert et mulig samarbeidsprosjekt med en kinesisk bedrift.

Kun prosjekter som kvalifiserer for finansiering både fra Miljøteknologiordningen hos Innovasjon Norge og hos enten Jiangsu S&T eller Zhejiang S&T (avhengig av hvilken provins den kinesiske bedriften tilhører) vil oppnå finansiering. Dersom et prosjekt kun når opp i prioriteringen hos den ene av organisasjonene, vil prosjektsøknaden blir avslått begge steder.

Konfidensialitet

Innovasjon Norge har taushetsplikt om alle prosjekter som er til vurdering for mulig finansiering, og vi vil derfor ikke dele noe informasjon med Jiangsu S&T eller Zhejiang S&T uten søkers samtykke.

For øvrig er det nødvendig for Jiangsu S&T og Zhejiang S&T å ha noe grunnleggende informasjon om den norske partneren. Innovasjon Norge vil derfor be alle norske bedrifter som sender inn søknad på denne utlysningen om tillatelse til å dele overordnet informasjon med Jiangsu S&T eller Zhejiang S&T: bedriftsnavn, prosjektnavn, omsøkt beløp og en kort beskrivelse (50 ord) av prosjektet. Denne aksepten må gis skriftlig til prosjektleder i Innovasjon Norge (Qin Shi).

Finansiering fra Innovasjon Norge er knyttet til Miljøteknologiordningen. På nettsiden finnes mer informasjon om søknadskriterier og søknadsprosess. Alle søknader vil bli behandlet i det fylket hvor bedriften har sin forretningsadresse. Vi ber alle som har planer om å søke Innovasjon Norge i forbindelse med denne utlysningen, om å kontakte prosjektleder Qin Shi for mer informasjon om utlysningen, samt kontakte sitt lokale Innovasjon Norge-kontor for å drøfte prosjektet.

Det er sjette gang denne utlysningen finner sted. I tidligere år har totalt tretten samarbeidsprosjekter blitt bevilget. Les nyhetssaken: Ni millioner til spennende miljøteknologi-prosjekter i Kina

Spørsmål kan rettes til:

Bilde av : Qin Shi
Qin Shi
Seniorrådgiver
Qin har vært hos oss siden 2007. Med base i Shanghai jobber hun med sektorer som ren energi, smarte byer og bioøkonomi, og hun leder Innovasjon Norges samarbeidsprosjekt på miljøteknologi i provinsen Jiangsu. Qin har lang erfaring med å bistå norske selskaper i Kina, og kan hjelpe med strategisk rådgivning, markedsadgang og etablering. Qin har en MBA og er flytende i kinesisk, shanghainesisk, engelsk og tysk.
Bilde av : Marianne Tonning Kinnari
Marianne Tonning Kinnari
Spesialrådgiver
Marianne har ansvaret for miljøteknologiordningen på et nasjonalt nivå. Hun behandler ikke enkeltsaker, men kan kontaktes for generell informasjon og rettleiing til riktig kontaktperson.
Publisert :
Sist oppdatert :