Hopp til hovedinnhold

Lånegaranti

Two people in suits working on pads and PCs© GettyImages
Har din bedrift utfordringer med å skaffe driftskreditt hos banken? En lånegaranti fra Innovasjon Norge kan bedre finansieringsmulighetene.

Garantier kan gis til gründere og vekstbedrifter som har problemer med å skaffe seg driftskreditt hos sin bankforbindelse på grunn av manglende pantesikkerhet eller stor risiko knyttet til økonomisk utvikling i fremtiden.

Hvem kan få lånegaranti?

Vi kan gi lånegaranti til bedrifter over hele landet, og det er i prinsippet ingen begrensninger på bransje eller næring. Våre garantier er i praksis en sidesikkerhet som stilles overfor bedriftens lokale bankforbindelse, for at banken skal kunne innvilge driftskreditt.

Vi kan ikke støtte prosjekter som er påbegynt før vi mottar skriftlig søknad.

Hvorfor søke lånegaranti?

En garanti fra Innovasjon Norge kan gi gründere og vekstbedrifter lettere tilgang til driftskreditter i lokale banker. Driftsfinansiering ivaretas vanligvis av det private kredittmarkedet med sikkerhet i varelager og kundefordringer. Men det finnes mange tidligfaseprosjekter som har stort potensial for vekst og høy risiko. Her deles ofte finansieringen og risikoen med eierne og bedriftens bankforbindelse.

Gjennom samarbeid og risikodeling vil våre garantier ofte være utløsende for å få på plass en god finansieringsløsning for bedriften det gjelder.

Kort om betingelser

Våre garantier stilles i form av simple tapsgarantier overfor långivende bank, og normalt garanteres det for inntil 50 prosent av eventuelt tap. En simpel tapsgaranti på 50 prosent innebærer at Innovasjon Norge og långiver deler tapet på kreditten likt etter at alle andre eventuelle sikkerheter er realisert.

En garanti har normalt en varighet på tre år, og det betales normalt en årlig provisjon på minimum 1 prosent av garantiansvaret.

Ordningen er meldt til ESA som del av National Innovation Aid Scheme. Rettslig grunnlag for dette ligger her.

Publisert :
Sist oppdatert :