Hopp til hovedinnhold

Global Growth - Offshore Wind UK

Havvindturbiner i solnedgang© Getty Images
Storbritannia er et av de mest modne markedene for havvind globalt, og landets høye ambisjoner gir store muligheter for norske leverandører. I dette programmet tilbyr vi kompetanse og nettverk som kan sikre kontrakter i Storbritannia.

English version: Global Growth - Offshore Wind UK

Storbritannia er et av verdens mest spennende havvindmarkeder, med en installert kapasitet på 13 gigawatt (GW) fordelt på 44 vindparker. Ambisjonen er å sikre 50 GW havvindkapasitet innen 2030, hvorav 5 GW er ved bruk av flytende teknologi.

Som en del av programmet for High Potential Opportunities (HPO), og i samarbeid med Norwegian Offshore Wind (NOW) og Norwegian Energy Partners (NORWEP), inviterer vi deg til å delta i Global Growth-programmet for det britiske havvindmarkedet. I tråd med den norske ambisjonen om å levere 10 prosent av det globale havvindbehovet innen 2030, vil vi samle en utvalgt gruppe ambisiøse selskaper som har strategiske eksportmål for å gripe mulighetene i det britiske markedet. Ved å utnytte hele Team Norways nettverk og kapasitet, vil dette programmet gi tilgang til unike arenaer for møter med sentrale britiske aktører.

Store muligheter

England og Wales

Britiske myndigheter har allerede vedtatt at det skal bygges 7 GW havvindkapasitet (5 ulike prosjekter) og flere nye konsesjoner blir gitt i mars 2023. I tillegg blir det en egen Celtic Sea (sørvest) auksjon med anslagsvis 4 GW flytende vind.

Skottland

I Skottland er det allerede tildelt 27 GW fordelt på 20 prosjekter, med et sterkt fokus på flytende i 14 av dem. Dette gir en mulighet til å skape en flytendevind leverandørskjede. Skotske myndigheter forventes å utvikle planene for en ny ScotWind konsesjonsrunde.

Som i Norge ser en på muligheten for å elektrifisere britisk olje - og gasssektor gjennom konsesjonsrunden Innovation and Targeted Oil and Gas (INTOG). Der kan utviklere søke om rettigheter til å bygge vindparker til havs, for deretter å bidra til å avkarbonisere britisk sokkel (blir annonsert i første halvdel av 2023).

Hva får du?

Målet med programmet er å bringe norsk ekspertise inn i det britiske markedet, hvor det er behov for nye løsninger og innovative ideer - og dermed øke eksporten for bedriften din. Gjennom programmet vil du

 • forstå muligheter og utfordringer i markedet
 • bli bedre rustet til å bygge nødvendig kompetanse for å jobbe effektivt i den britiske havvindindustrien
 • sikre konkurranseevne i det britiske markedet

Gjennom deltakelse i Global Growth UK-programmet vil du få hjelp til å kartlegge potensielle kunder, partnere og aktører. Basert på de deltakende selskapenes fokus og behov, vil du bli introdusert for aktører i det britiske havvindmarkedet, inkludert industriklynger, regionale og regulatoriske myndigheter, havvindparkutviklere, finansinstitusjoner og andre potensielle partnere. Programmet vil også inkludere pitchtrening-sesjoner, konsulenttjenester og regelmessige Teams-møter med markedsoppdateringer.

Hvem bør melde seg på ?

Selskaper med relevante produkter og tjenester for det britiske havvindmarkedet som har

 • et høyt ambisjonsnivå
 • en eksportstrategi forankret i styret
 • tilstrekkelig økonomisk kapasitet
 • ressurser og evne til å skalere opp

Programmet vil dekke muligheter i både bunnfaste og flytende vindprosjekter med fokus på:

 • tidligfase prosjektutvikling (miljøundersøkelser, ressursplanlegging, geologiske og hydrografiske undersøkelser, FEED og andre relevante digitale planleggingsverktøy m.m.)
 • integrasjon og nettilknytning (kabler, fundament, offshore/onshore substation, "Balance of plant" m.m.)
 • installasjon og ferdigstilling (marine operasjoner, innstallering av fundament, bygging og/eller installasjon av Substation (offshore/onshore), kabelinstallasjon, turbininstallasjon, sammenstilling i havn, logistikk m.m.)

Tidslinje

Søknadsfrist: 10. februar 2023

Oppstart: mars/april 2023

Seks samlinger

Basert på identifiserte behov i den britiske havvindindustrien, består programmet av forberedende kurs i Norge og samlinger i Storbritannia for å møte sentrale aktører i industrien.

 1. Kick-off workshop i Norge: bli kjent med hverandre, definisjon av fokusområder og temaer, behov og forventninger. Introduksjon til det britiske havvindmarkedet – anbud, aktører, behov og læring, samt britisk forretningskultur. Pitchtrening-sessions.
 2. Forberedelsessamlinger (online): forberedelse til første markedsbesøk.
 3. Første markedsbesøk: workshops og B2B-møter med utviklere, EPC, myndigheter, lokale klynger og leverandørkjede.
 4. Samling i Norge: evaluering og hvordan følge opp etter første markedsbesøk, og forberedelse til andre markedsbesøk.
 5. Andre markedsbesøk: workshops og B2B-møter med utviklere, EPC, myndigheter, lokale klynger og leverandørkjede.
 6. Avsluttende samling i Norge: oppfølging etter andre markedsbesøk og evaluering avprogrammet og veien videre.

Markedsbesøkene vil finne sted i relevante byer eller områder for britisk havvindindustri, men vær oppmerksom på at kundegruppen eller kunderepresentantene som skal møtes baseres på de deltakende selskapenes løsninger og behov.

Programmet utformes i samarbeid mellom styringsgruppen (Innovasjon Norge, NOW, NORWEP) og de deltakende bedriftene ut fra bedriftenes profil og behov. Vi vil videre begrense programmet til et spesifikt markedssegment basert på registrert interesse.

Deltakeravgift

30 000 norske kroner

Spørsmål? Ta kontakt med:

Camille Musquar, rådgiver for Innovasjon Norge London: camille.musquar@innovationnnorway.no, +44 7823791261

Dorothy Shepherd, Energy Advisor UK Offshore Wind, Norwegian Energy Partners, dorothy.shepherd@norwep.com, +44 7974 930503

Astrid Green, Business Development Manager, Norwegian Offshore Wind, ag@norwegianoffshorewind.no, +47 481 77 389

Publisert :
Sist oppdatert :