Hopp til hovedinnhold

Råd om innovasjon og utvikling

Mann som skriver med markeringstusj på glassflate© Westend61
Har din bedrift ambisjoner om videreutvikling og vekst? Trenger dere en sparringspartner for å drøfte nye forretningsmuligheter? Vi kan tilby individuell rådgivning på innovasjonsprosess, forretningsmuligheter, markedsavklaring og bærekraftig utvikling.

Hvem kan få innovasjonsrådgivning?

Alle typer bedrifter som står overfor nye utfordringer og muligheter, og som trenger veiledning og inspirasjon til videre utvikling. Målgruppen er nøkkelpersonell i etablerte bedrifter. Det kan også være unge bedrifter eller nystartede bedrifter, men ikke enkeltpersoner uten bedriftsforankring.

Hva får bedriften?

Vi vil i første omgang forsøke å få innsikt i hvilke behov din bedrift har, og forsøke å kartlegge ulike løsninger for deg. Her vil man se på dagens situasjon og diskutere de forretningsmuligheter som dere i bedriften har identifisert for videre vekst. Basert på dette vil vi foreslå et neste skritt som er tilpasset deres behov.

For noen vil det være en individuell workshop for å drøfte et konkret prosjekt og hvilke konsekvenser dette vil ha for deres forretningsmodell. Hva er verdiløftet? Hvem er kundene? Hvordan skal dere tjene penger? Hva må være på plass for å kunne levere på det nye prosjektet?

For andre kan det være møte med Innovasjon Norge for å drøfte finansiering eller internasjonale muligheter eller andre behov som bedriften har.

Våre Innovasjonsrådgivere har god kjennskap til metoder og verktøy som må til for å lykkes med innovasjonsprosjekter og forretningsutvikling. Sammen med andre ressurser i Innovasjon Norge vil de kunne skissere opp et forslag til videre aktiviteter for å lykkes med et innovasjonsprosjekt, herunder markedsavklaring, sikring av rettigheter, kobling mot samarbeidspartnere eller kunder, finansiering, relevante kompetanseprogram med mer.

Deretter vil vi utfordre deg på hvordan utviklingsarbeidet skal kommersialiseres. Hva kreves av organisatoriske, markedsmessige og teknologiske grep for å komme i mål med utviklingsprosjektet?

Publisert :
Sist oppdatert :