Hopp til hovedinnhold

RISS - verktøy for utvikling av opplevelser og kommunikasjon

Innovasjon Norge tilbyr RISS-verktøyet for å videreutvikle lokale og regionale konsepter og produkter. For å kunne ta i bruk RISS anbefaler vi at du benytter riktig prosesskompetanse og Innovasjon Norge kan tilby finansiering for at du kan få dette.

RISS er en arbeidsmetodikk for strategisk opplevelsesutvikling, markedsføring og kommunikasjon tilpasset behovene i reiselivet. RISS gir en systematisk og strukturert måte å finne, forme og forsterke opplevelser og kommunikasjon på. Metodikken bygger på klassisk designmetode og prosessen favner både utvikling av merkevarer, opplevelser og markedsføring.

Målsetning med finansieringen

1. Systematisk og helhetlig produktutvikling og kommersialisering

2. Bidra til et rikere og mer mangfoldig tilbud av opplevelser

Hvem kan få finansiering?

Prioriterte målgrupper for prosjekter som kan medfinansieres fra Innovasjon Norge er destinasjoner, regioner, byer, produktsammenslutninger, nettverk av aktører og bedrifter som kan levere verdifulle opplevelser og produkter til lokalbefolkning og besøkende.

Prosjekt- og prosessledelse med bred og relevant reiselivskompetanse er nødvendig og må være godkjent.

Hva kan vi finansiere?

Vi leverer finansiell og faglig støtte til prosjekter som vil bruke RISS-verktøykassen og metodikken.

RISS baserer seg på designdrevet innovasjon - en prosess som setter brukeren i sentrum når nye produkter og tjenester skal utvikles. Prosjektet må derfor knytte til seg relevant kompetanse på tjenestedesign i hele prosjektperioden. Vedkommende bør kunne dokumentere minst 2-3 relevante prosjekter.

Prosjektet må være klart definert med tydelig mandat, mål og ambisjoner, nødvendige ressurser og kompetanse for gjennomføring.

Avklaring for eventuell oppstart av et prosjekt støttes ikke.

Prosessen har to mål:

  • Utvikling av lokale/regionale/nasjonale historier og konsepter, og produktutvikling
  • Opplæring av destinasjonen og aktørene i verktøyet, slik at de kan fortsette med kontinuerlig produktutvikling etter prosjektperioden.

Vurderingskriterier

Når vi behandler søknaden, legger vi vekt på:

  • Økt verdiskaping og sysselsetting
  • Nyskapings- eller innovasjonsgrad
  • Evne til å gjennomføre prosjektet og utnytte resultatene av det
  • Realistiske forutsetninger, planer og budsjetter

Krav til kompetanse i prosjekter

Erfaring med design thinking metodikk
Metoden er basert på design thinking, en metodikk for designdrevet innovasjon, der prosessen setter brukeren i sentrum når nye produkter, opplevelser og tjenester skal utvikles. Til å kunne drive denne typen prosess på en god måte, og for å etablere brukerfokuset og virkelig jobbe med kundereisen, må prosjektet ha eller knytte til seg, kompetanse på denne typen metodikk og arbeidsform. For dokumentasjon på relevant kompetanse bør vedkommende vise til relevant formell og/eller erfaringsmessig kompetanse. Dette kan f.eks. være tjenestedesignprosjekter, der det er gjort kartlegging og utviklet helhetlige tjenester, definert og utformet med det formål at det skal gi gode brukeropplevelser.

Prosjekt og prosessledelse jf. PLP-prosessen
Prosjektet bør ha eller knytte til seg, prosjekt- og prosessledelse med bred og relevant reiselivskompetanse som kan sikre nødvendig forankring, fremdrift, og god økonomistyring i prosjektet.

Her kan du lese mer og se RISS-verktøyet.

Høres det spennende ut, kontakt en rådgiver som jobber med reiseliv på ditt lokale Innovasjon Norge-kontor.

Publisert :
Sist oppdatert :