Hopp til hovedinnhold

STUD-ENT entreprenørskapskultur

Tre studenter som sitter sammen og gjør skolearbeid© Getty Images
Norske universiteter og høgskoler kan søke om tilskudd for å fremme studentinnovasjon og entreprenørskapskultur for å få frem flere suksessrike studentgründere.
Vi lyser ut midler til STUD-ENT entreprenørskapskultur for å styrke arbeidet med studentinnovasjon og entreprenørskapskultur ved landets universiteter og høgskoler.

STUD-ENT entreprenørskapskultur skal bidra til nye aktiviteter og prosjekter ved norske universiteter og høgskoler som fører til flere gode STUD-ENT-søknader til Innovasjon Norge. Tilskudd til drift av eksisterende prosjekter vil ikke bli prioritert. Det betyr at prosjektene som søker må vise hvilket behov de skal dekke, og hvordan prosjektet skiller seg fra eksisterende tilbud. Det er et mål at prosjektene skal bidra til utvikling av tjenester og produkter som kan leve utover prosjektperioden.

Hvem kan søke?

Norske universiteter og høgskoler.

Hvilke prosjekter kan få finansiering?

Tilskudd gis til prosjekter som retter seg mot studenter med ambisjoner om å starte egen bedrift. Prosjektet trenger ikke rette seg mot studenter som studerer entreprenørskap i seg selv, men kan være aktiviteter og tiltak rettet mot studenter som går utdanning innen fagområder med stort potensial for innovasjon, som for eksempel helse, IKT, energi og bærekraft. Etablerte bedrifter kan ikke være i målgruppen for prosjektets aktiviteter, men kan bidra med erfaring og kunnskap til nytte for studentene. Prosjekter som bidrar til økt samarbeid og erfaringsutveksling mellom norske universiteter og høgskoler og/eller mellom organisasjoner vil bli prioritert.

Eksempler på aktiviteter som kan støttes:

 • Erfaringsutveksling mellom tidligere STUD-ENT-mottakere eller andre gründere og ressurspersoner som kan bidra til å styrke bruken av gode rollemodeller og en delingskultur.
 • Aktiviteter for å motivere flere studenter til å starte egen bedrift.
 • Veiledning og oppfølging av studenter som ønsker å teste sine entreprenørskapsevner gjennom egen bedrift.
 • Teste ut nye arbeidsmetoder og aktiviteter som styrker arbeidet med studentinnovasjon.
 • Aktiviteter som bidrar til å bygge gode STUD-ENT-team, gjerne på tvers av studieretninger.

Arrangementer og tilstelninger som bidrar til å spre god praksis og løfte frem gode rollemodeller.

Støttebeløp

Vi finansierer opp til 50 prosent av prosjektkostnaden. Den økonomiske rammen for utlysningen er totalt tre millioner kroner.

Søknadsprosess

Søknadsfristen er 30. august 2023.

Vurderingskriterier

Søknaden må være tydelig forankret hos søker, og en del av søkers strategiske arbeid med å styrke entreprenørskapskulturen og økosystemet for studentinnovasjon. Videre vil en helhetlig vurdering av søknaden legges til grunn med særlig vekt på at prosjektene

 • bidrar til å fremme studentinnovasjon og entreprenørskapskultur ved norske universiteter og høgskoler
 • har tydelige definerte mål om at aktivitetene skal øke kvaliteten i STUD-ENT-prosjektene og bidra til flere støtteverdige STUD-ENT-prosjekter
 • bidrar til at STUD-ENT-prosjekter favner stor bredde og mangfold av ulike fagområder
 • bidrar til erfarings- og kompetansedeling på tvers av organisasjoner og/eller institusjoner
 • bidrar til å styrke mangfoldet og kvinneandelen i arbeidet med studententreprenørskap og studentinnovasjon
 • utløser nye aktiviteter som ellers ikke vil bli gjennomført
 • har prosjektdeltakerne med relevant kompetanse og god gjennomføringsevne
 • Prosjektperiode: Oppstart i løpet av 2023, med varighet på maks 12 måneder

Kontaktpersoner

Bilde av : Frode Braadland
Frode Braadland
Spesialrådgiver
Bilde av : Siri Bye Guldbækhei Johansen
Siri Bye Guldbækhei Johansen
Seniorrådgiver
Publisert :
Sist oppdatert :