Hopp til hovedinnhold

TEA - Tech Executive Accelerator London

deler av London Eye og Big Ben© Erik Lundqvist
Bruker du ny og innovativ teknologi som AI og IoT for å endre måten vi jobber og lever på? Har du et stort potensial for internasjonal vekst? Innovasjon Norges anerkjente skaleringsprogram TEA hjelper deg med strategisk posisjonering og hurtigere vekst.

På TEA-programmet deltar du sammen med andre norske selskaper, og kommer tett på ledende teknologibedrifter og miljøer fra hele verden som jobber med å skalere i det internasjonale markedet.

Hvem kan delta?

Innovasjon Norges TEA er rettet mot teknologibaserte vekstbedrifter innen AI (kunstig intelligens) og IoT (tingenes internett) som har utviklet et produkt eller en løsning med stort internasjonalt markedspotensial.

Selskapet bør

 • ha et produkt eller løsning som er ferdig utviklet og har oppnådd aksept i markedet (product-ready)
 • ha hentet ekstern kapital eller i prosess med å hente ekstern kapital (funding-ready)
 • ha utviklet en kommersiell modell som er inntektsbringende i 2023, gjerne også internasjonalt (revenue-generating)
 • være software-basert eller ha en datadrevet forretningsmodell, inkludert plattformbaserte forretningsmodeller (B2B, data-driven and platform business model)
 • ha et sterkt team og et ønske om å være i London/globale tech-økosystemer, og å bruke nettverket og mulighetene programmet gir til å finne nye kunder og samarbeidspartnere
 • melde på en person med en sentral rolle i selskapet som kan ta avgjørelser på vegne av bedriften

Hva tilbyr vi?

Målet med programmet er at du skal få verktøy, rådgivning, nettverk og kunnskap som kan hjelpe deg med strategisk posisjonering og øke veksttakten internasjonalt. Bedriftene blir tatt opp som medlemmer på Level39, en av Europas ledende tech-inkubatorer i Canary Wharf. Dette innebærer blant annet tilgang til hot-desk og nettverk.

Gjennom workshoper i London med internasjonale mentorer, jobber bedriftene blant annet med disse temaene:

Strategisk posisjonering

Hvordan kan bedriften jobbe strategisk med kommunikasjon og storytelling for å posisjonere selskapet i ulike markeder. Å kunne fortelle bedriftens vekstambisjoner kan være avgjørende for å posisjonere selskapet strategisk i internasjonale markeder. Du får innsikt i hvordan spisse budskapet mot ulike målgrupper, og utfordres på din evne til å kommunisere på en engasjerende og troverdig måte. Målet er at du skal sitte igjen med verktøy og et spisset budskap du kan bruke i møte med forskjellig aktører.

Skaleringsmodeller

Du utfordres på å definere klare mål for vekst, utvikle strategier og handlingsplaner som er målrettet mot bedriftens vekstambisjoner. Målet er at du skal sitte igjen med en plan for hvordan teste og justere bedriftens strategier for å oppnå vekstmålene.

Strategiske partnerskap

I denne sesjonen utfordres bedriften på å bygge, vedlikeholde og utvikle partnerskap. Du får innsikt i hvordan evaluerer og avdekke potensielle partnere for din bedrift. Målet er at du skal sitte igjen med en plan for hvordan bygge sterke og lønnsomme strategiske partnerskap som kan bidra til raskere vekst.

Når er neste TEA?

Det er planlagt to programperioder i 2024 med oppstart i april og september. Under følger tentative tidspunkt og endelige datoer legges ut så snart det er klart. Du melder interesse for den som passer best. Det vil være digital oppfølging mellom samlingene.

Meld interesse så snart som mulig til TEA@innovationnorway.no

TEA våren 2024

Søknader mottas fortløpende. Søknadsfristen er 16. mai

Datoer for samlinger settes i samråd med deltakende bedrifter, men her er tentative tidspunkt:

 • Digital kickoff-møte, 2 timer i overgangen mai/juni
 • Første halvdel av juni: 1,5 dag workshop i London - Storytelling
 • August/september: Workshop i London - Business Innovation and Design for Growth
 • Andre halvdel av september: Workshop i London - Strategic Partnerships
 • Oktober: Digital wrap up

TEA høsten 2024

Søknader mottas fortløpende. Søknadsfristen er 14. juni

 • Datoer kommer.

Hva koster det?

Deltakeravgiften er på 65 000 kroner per selskap for opptil to-tre personer. Vi anbefaler at selskapene deltar med to personer på workshopene i London for å få maksimalt utbytte. Deltakeravgiften dekker tre workshoper i London, mentormøter og aktiviteter digitalt, samt medlemskap og tilgang på hot desk i tre måneder hos Level39.

*Reise, opphold og forsikringer er ikke inkludert i deltakeravgiften og må dekkes av hver deltaker.

TEA er et av flere internasjonale skaleringsprogrammer fra Innovasjon Norge. Du kan lese om alle her.

Mer informasjon

For mer informasjon, send en epost til TEA@innovationnorway.no eller ta kontakt med:

Profilbilde av Hilde Hukkelberg
Hilde Hukkelberg
Direktør
Profilbilde av Maren Jervell Lund
Maren Jervell Lund
Rådgiver
Publisert :
Sist oppdatert :