• EN
 • Logg inn
 • Tilskudd til løsninger innen helse og utdanning i utviklingsland

  Har du en løsning som kan hjelpe utviklingsland å løse utfordringer innen helse eller utdanning? Da kan du bli med på skissekonkurranse og få hjelp med din søknad om midler fra Visjon 2030.

  Skissekonkurransen er første del av en søknadsprosess hvor bedriften din kan søke om tilskudd til et forprosjekt i 2019, og deretter tilskudd til et hovedprosjekt i 2020. I denne utlysningen prioriteres prosjekter der digitale løsninger benyttes som en del av tjenestetilbudet (ref. Utenriksdepartementets «Digital strategi for utviklingspolitikken»).

  Tidslinje

  • 15. august 2019: Søknadsfrist skissekonkurranse
  • 5. september 2019: Workshop hvor Innovasjon Norge sammen med bedriftene som har levert skisse gir tilbakemeldinger til bedriftene på hva de bør jobbe med inn mot søknadene om tilskudd til forprosjekt og hovedprosjekt
  • 14. oktober 2019: Søknadsfrist forprosjekt.
  • 1. november 2019: Åpnes for søknader til hovedprosjekt.
  • 1. mars 2020: Søknadsfrist hovedprosjekt (Du må ikke ha deltatt i skissekonkurransen for å søke tilskudd til hovedprosjektet.)

  Vurdering av prosjektene

  Innen helse legges det vekt på følgende tematikk:

  • Styrking av primærhelsetjenesten
  • Helsetilbud og forhold som inkluderer kvinner og jenter
  • Undervisning om samliv og seksualitet, og tiltak for å bedre seksuell helse og forebygging av skadelige skikker som for eksempel kvinnelig omskjæring
  • Diagnostikk
  • Hjelpemidler for personer med nedsatt funksjonsevne

  Innen utdanning legges det vekt på følgende tematikk:

  • Økt utdanningskompetanse
  • Læringsmetoder
  • Hjelpemidler for både lærere og studenter
  • Yrkesutdanning og entreprenørskap
  • Hjelpemidler/tilrettelegging for personer med nedsatt funksjonsevne

  Prosjektet kan også rette seg mot nødvendig infrastruktur, gjerne i samarbeid med leverandører av løsninger som dekker temaene nevnt over. Søkerne bør gi en beskrivelse av hvilke behov/utfordringer de innovative løsningene skal dekke.

  Prosjektet må gjennomføres i ett eller flere av de 85 landene som mottar norsk bistand. Vi prioriterer prosjekter som gjennomføres i ett eller flere av de 16 partnerlandene i norske utviklingspolitikk (Etiopia, Ghana, Malawi, Mosambik, Tanzania, Uganda, Colombia, Indonesia, Myanmar, Nepal, Afghanistan, Mali, Niger, Somalia, Sør-Sudan, Palestina). Det legges vekt på at søkerne samarbeider med relevante partnere for å sikre god kontekstforståelse, kompetanse og lokal forankring i prosjektene.

  Innhold i skissene

  • Skissene (to A4-sider) må gi informasjon om både bedrift og prosjekt, og bør inneholde:
  • Kort beskrivelse av bedriften, med nøkkeltall og kontaktinfo samt ressursallokering til dette prosjektet
  • Kort beskrivelse av konseptet, og kompetansen som konseptet bygger på
  • Hvilke samfunnsutfordringer er det prosjektet adresserer?
  • Forventede effekter på kort og lang sikt
  • Marked (land) og målgruppe for løsningen
  • Samarbeidspartnere/potensielle samarbeidspartnere
  • Hovedaktiviteter med tidslinje og kostnader i et eventuelt forprosjekt

  → Send inn din skisse til vidar.ellingsen@innovasjonnorge.no

  Frist: 15. august 2019

  Hvem kan delta i skissekonkurransen?

  Målgruppen er etablerte bedrifter i alle størrelser. Bedriften må være registrert i Norge og ha god gjennomføringsevne (økonomisk og personellmessig). Bedriftens evne til å løfte prosjekter og lykkes med internasjonal vekst vil vektlegges.

  Hva kan man oppnå gjennom skissekonkurransen?

  De bedriftene som får gjennomslag for sin skisse, vil få tilbud om oppfølging fra Innovasjon Norge. Målet med skissekonkurransen er å identifisere de beste prosjektene og hjelpe bedriftene komme i gang med dialogen med potensielle samarbeidspartnere og spisse prosjektet ytterligere før søknad om tilskudd.

  Forprosjekt

  Før investeringer i et hovedprosjekt gjennomfører mange et forprosjekt for å redusere risiko. Forprosjektet skal gi beslutningsunderlag for veien videre, og bør resultere i en konkret prosjektplan for et hovedprosjekt. De bedriftene som får gjennomslag for sin skisse får mulighet til å søke forprosjektmidler, men utvelgelse i skissekonkurransen gir ikke automatisk positivt svar på søknad om forprosjektmidler.  

  Ved forprosjektets slutt må man ha tilstrekkelig grunnlag til at man kan presentere hovedprosjektet for både interne og eksterne beslutningstagere. Tilskudd til forprosjekt kan ikke overstige 500 000 kroner, og utgjør maks 50% av kostnadsgrunnlaget.