Statsbudsjettet 2018

Tydeligere retning for bærekraftig omstilling og eksport

Les mer på våre nettsider om statsbudsjettet. (Foto: Thinkstock)

Norsk industri og næringsliv har pekt på seks mulighetsområder for norsk omstilling : Bioøkonomi, Ren energi, Kreativ næring og reiseliv, Helse og velferd, Havrommet og Smarte samfunn (Drømmeløftet)

Les mer

Norge får første næringsklynge for finansteknologi

/link/9eb817cb1f3948afbc31721dd9b77ca8.aspx

Det er klart etter at sju nye miljøer blir tatt opp i klyngeprogrammet og får status som Arena eller Norwegian Centres of Expertise. Forskningsrådet, Siva og Innovasjon Norge står bak klyngeprogrammet.

Regjeringen løfter eksportsatsingen Merkevaren Norge

/link/c70f042ff2bc4b45b7804c92d159d211.aspx

I forslaget til statsbudsjett for 2018 bevilger Regjeringen 50 millioner til satsingen på Merkevaren Norge. Pengene skal gå til å etablere et globalt vekstprogram, styrke Invest in Norway-programmet, styrke næringsklyngene, helhetlig profilering av grønne løsninger, og til profilering av hav-nasjonen Norge.