Vi hjalp over 7000 bedrifter med rådgivning og finansiering i 2013

Disse prosjektene har vi finansiert

Våre kontorer

/PageFiles/765131/verdenskart-960.png


Nyheter

Hjelp med patent- og varemerkebeskyttelse

Innovasjon Norge og Patentstyret har gjort grundige studier av hvordan det står til hos norske bedrifter når det kommer til kunnskap og utnyttelse av immaterielle verdier og rettigheter (IPR). Nå kommer verktøyene som alle bedrifter kan dra nytte av.

Norge viser vei inn i det amerikanske markedet

/PageFiles/986867/1411665193014.jpg

I går lanserte Innovasjon Norge det nye Nordic Innovation House i Palo Alto. Dermed utvider det som tidligere var et rent norsk initiativ drevet av Innovasjon Norge, til å omfatte selskaper fra alle de nordiske landene.

Bioøkonomi gir muligheter til norske bedrifter

/PageFiles/985645/inogfr.jpg

Bioøkonomikonferansen 2014: - Hovedmålet med konferansen er å skape entusiasme for de mulighetene som ligger i bioøkonomi for norsk næringsliv. Vi må ta bioøkonomi fra forskning og akademia til gründer og bedriftsnivå, sier Anita Krohn Traaseth.

Spanjoler vil ha norsk fisk

Spania er et stort marked med lange tradisjoner for sjømat og høyt sjømatkonsum. Til tross for økonomisk nedgangstid og prisstigning, øker salget av kvalitetssjømat i Spania. På Seafood Expo Southern Europe i Barcelona denne uken var flere norske sjømatbedrifter tilstede for å gripe forretningsmuligheter i Spania og markedene rundt Middelhavet.

Les flere nyheter

Vårt innovasjonsmagasin

10 bærekraftige prosjekter

Skal vi klare å få bukt med klimaendringene, må vi finne mer bærekraftige løsninger på hvordan vi bygger, bor, produserer og transporterer. Over hele verden finnes det personer, organisasjoner og bedrifter som har ideer til hvordan vi kan gjøre ting litt annerledes. Her er eksempler på noen av dem.