Med bistanden fra Innovasjon Norge har vi søkt patent og utviklet en tydelig IPR-strategi. Dette har gjort det mulig for oss å gå i dialog med samarbeidspartnere og aktuelle kunder.

Christer George og Peter Kaensche i Norgesposen AS

Les mer om våre IPR-tjenester

Nye forvaltere av landsdekkende såkornfond

/PageFiles/3101525/s%c3%a5korn-forvalter-Thinkstock.gif

Styret i Innovasjon Norge har i dag besluttet å gi Sarsia Seed Management i Bergen og Norinnova Forvaltning i Tromsø ansvaret for forvaltningen av to nye landsdekkende såkornfond. Fondene skal nå sørge for at frisk såkornkapital på til sammen 600 millioner kroner blir brukt til å skape utvikling i norske vekstbedrifter. 

Styrker regional næringskompetanse

/PageFiles/3099391/ThinkstockPhotos-469819673.jpg

Ti regionale næringsklynger får nå nær 17 millioner kroner fra Innovasjon Norge til å utvikle kompetanseprogram for det lokale næringslivet. Programmene skal utvikle og sikre næringslivet i distriktene tilgang på kompetent arbeidskraft.

"Styret i Innovasjon Norge har i dag besluttet å gi Sarsia Seed Management i Bergen og Norinnova Forvaltning i Tromsø ansvaret for forvaltningen av to nye landsdekkende såkornfond."

– In Europe, the smart people work in the big companies!

Foto: CucchiaioHer forleden ble selskapet AppDirect verdsatt til over 1 milliard dollar. I 2011 var de to år gamle og hadde 15 ansatte. I to måneder satt jeg midt i blant dem for å lære om business i San Fransisco/Silicon Valley. En slengbemerkning over lunchbordet er setningen jeg husker best, og gjorde meg oppmerksom på den kanskje viktigste forskjellen mellom start-ups i Silicon Valley og Norge: Tilgangen på smarte hoder i start-up bedrifter.

Status, omstilling og nedbemanning 2015 i Innovasjon Norge

Innovasjon Norge har siden høsten 2014 gitt offentlig innblikk i selskapets omstilling- og endringsprosjekter, herunder også nedbemanning. Dette er vårt fjerde blogginnlegg som omhandler siste status i vårt pågående omstillingsprosjekt. Kort om bakgrunn til omstillingsprosjektene i 2015 Statsbudsjettet for 2015 ga Innovasjon Norge 864 millioner kroner mer til innovasjon og utvikling av norsk næringsliv. Samtidig […]

Kategori: Innovasjon Norge

- Positivt at regjeringen ønsker vår kompetanse, sier Mona Skaret, divisjonsdirektør for vekstbedrifter og klynger, etter bevilgning av 50 mill kroner til omstilling og næringsutvikling på Svalbard. Les mer på innovasjonnorge.no/longyearbyen