Vi hjalp over 7000 bedrifter med rådgivning og finansiering i 2013

Disse prosjektene har vi finansiert

Våre kontorer

/PageFiles/765131/verdenskart-960.png


Nyheter

Til Norge for å studere fremtidens energiløsninger og infrastruktur

/PageFiles/971901/Gas-Engine-Rollse-Royce2.png

For annen gang på få uker besøker en sørafrikansk delegasjon Norge for å se på innovativ teknologi og knytte kontakter med norske bedrifter. Med en økonomi i sterk vekst og økende urbanisering, byr Sør-Afrika på store markedsmuligheter – blant annet innenfor infrastruktur og energi.

Nytenkning rundt framtidens Innovasjon Norge

Tiden er inne for å fornye, forbedre og forenkle i samarbeid med relevante aktører. Les Anita Krohn Traaseth sitt svarinnlegg til IKT-Norges kommentar i Finansavisen, 16. september 2014.

Anita Krohn Traaseth på plass i sjefsstolen

/PageFiles/962511/AnitaKrohnTraaseth630.jpg

Med Anita Krohn Traaseth som ny administrerende direktør i Innovasjon Norge går organisasjonen inn i en ny fase. Det er allerede påbegynt et stort arbeid fra organisasjonen om framtidens Innovasjon Norge. Krohn Traaseth vil investere tid i å bli kjent med alle deler av organisasjonen, møte kolleger, styret, eiere, sentrale kundegrupper og samarbeidspartnere.

Les flere nyheter

Vårt innovasjonsmagasin

10 bærekraftige prosjekter

Skal vi klare å få bukt med klimaendringene, må vi finne mer bærekraftige løsninger på hvordan vi bygger, bor, produserer og transporterer. Over hele verden finnes det personer, organisasjoner og bedrifter som har ideer til hvordan vi kan gjøre ting litt annerledes. Her er eksempler på noen av dem.