Vi hjalp over 7000 bedrifter med rådgivning og finansiering i 2013

Disse prosjektene har vi finansiert

/PageFiles/759347/KOLONIAL-EDIT.jpg
Kolonial.no:

Utfordrer tradisjonelle matbutikker

Kolonial.no ønsker å forandre måten du handler på. Nå har de inngått et samarbeid med Rema 1000 som kan åpne dørene for nettbutikken. Etablerertilskudd fra Innovasjon Norge gjør veien til suksess lettere.

Slik jobbet vi med Kolonial.no


Våre kontorer

/PageFiles/765131/verdenskart-960.png


Nyheter

Verden trenger skogprodukter

/PageFiles/992305/skog.jpg

De globale trendene går i skogproduktenes favør. For å sikre konkurransekraftig industri må rammebetingelser bedres og det må satses på utvikling innen verdiskapende nisjer. Gjennom en fersk markedsanalyse peker Pöyry på hvilke nisjer.

Statsbudsjettet styrker innovasjon, verdiskaping og vekst i næringslivet i Norge

/PageFiles/988672/anita%20profil_%20FOTO_Medvind.jpg

Statsbudsjettet regjeringen legger fram i dag er gode nyheter for økt satsning på flere gode gründere, vekstkraftige bedrifter og innovative næringsmiljøer.

– Den totale budsjettøkningen for oss i 2015 er motiverende, samtidig som beskjeden om effektivisering og omstilling er klar og tydelig. Vi må håndtere begge deler, sier administrerende direktør Anita Krohn Traaseth.

Hjelp med patent- og varemerkebeskyttelse

Innovasjon Norge og Patentstyret har gjort grundige studier av hvordan det står til hos norske bedrifter når det kommer til kunnskap og utnyttelse av immaterielle verdier og rettigheter (IPR). Nå kommer verktøyene som alle bedrifter kan dra nytte av.

Les flere nyheter

Vårt innovasjonsmagasin

10 bærekraftige prosjekter

Skal vi klare å få bukt med klimaendringene, må vi finne mer bærekraftige løsninger på hvordan vi bygger, bor, produserer og transporterer. Over hele verden finnes det personer, organisasjoner og bedrifter som har ideer til hvordan vi kan gjøre ting litt annerledes. Her er eksempler på noen av dem.