Arendalsuka

Innovasjon Norge på Arendalsuka:

Se alle arrangementene våre her!

Norge bør satse på seks områder. Innovasjonstalen 2016 ble arrangert sammen med SIVA og Forskningsrådet. I tiden fremover blir Innovasjonstalen presentert over hele landet og ved våre kontorer i utlandet.

Innovasjonstalen 2016

Nå tar vi i mot søknader til PILOT-E

/link/6febc4efa27248ffb93b66950cda6cf3.aspx?id=56720&epslanguage=no

På forsommeren ble det klart at en ny støtteordning skal sette fart på utviklingen av miljøvennlig energiteknologi. 70 millioner kroner skal gå til klimavennlige skip. Nå er utlysningen klar og søknader tas i mot fortløpende.

Innovasjon Norge på Arendalsuka: Hvordan får vi ny særstilling?

/link/ec77090c54c64cfaa63201d3bc711e76.aspx?id=44865&epslanguage=no

– Arendalsuka er en perfekt arena for å samle beslutningstagere og se nærmere på hvordan vi får til fremvekst av nye næringer, omstilling av etablerte og hvordan skape nye arbeidsplasser i Norge, sier administrerende direktør Anita Krohn Traaseth.

Trådløs lader til elektrisk ferge

/link/dc5657dae0eb4472ba0ba8f427f8c6e6.aspx?id=47556&epslanguage=no

Ferjetrafikken langs norskekysten slipper ut store mengder klimagasser. Derfor er overgang til elektriske ferger et viktig framskritt. En løsning for hurtig og effektiv ladning kan nå være på plass.

"Vekst og innovasjon i etablerte bedrifter er nøkkelen til å få Norge fra omstilling og over i ny særstilling. Men hvordan gjør vi det? Møt toppledere som har utviklet både beste praksis og «neste praksis» for å styrke innovasjon i etablerte bedrifter. Walter Qvam, Sigve Brekke, Anders Lier, Steffen Syvertsen og Anita Krohn Traaseth deler sine erfaringer som toppledere og fra styrerommene om hvordan man utvikler kultur for innovasjon, hvem man bør ha som innovasjonspartnere, hvordan våge å feile – og hvor stort ansvar man har som toppleder eller styremedlem for å gjøre bedriften til «innovasjonsmaskin». Seminaret er rettet mot toppleder, styremedlemmer og eiere i mellomstore og store bedrifter. MEDVIRKENDE Sigve Brekke, CEO, Telenor. Walter Qvam, styreleder, Tidligere KongsbergGruppen, nå styreleder i SINTEF. Anders H. Lier,, CEO og styreleder, Enoro og Innovation Forum Norge. Steffen Syvertsen, Konserndirektør marked og forretningsutvikling, Agder Energi. Anita Krohn Traaseh, Administerende direktør, Innovasjon Norge."

Ready, set, Kickstart!

TurtleneckKickstarter er en folkefinansieringstjeneste bestående av globale brukere. I løpet av en måned solgte Turtleneck 1000 enheter av sitt produkt. Les hvordan de gjorde det, og lær av deres tips for å lykkes på Kickstarter!

«Behind the scenes» i klyngeutvelgelsen

Tre Arena-klynger og ett Norwgian Centre of Expertice (NCE) er akkurat tatt opp i det norske klyngeprogrammet. Nåløyet er trangt når vi går fra 57 potensielle søkere i mars til utnevnelse av fire nye klynger i juni. Her får vite litt om hvordan vurderingsprosessen gjennomføres og hvem som er med og bestemmer utfallet. Av Mona Skaret, direktør for […]

Kategori: Næringsmiljøer