/PageFiles/1335036/SolcelleKvadrat.jpg
Bli med på Drømmeløftet

Drømmeløftet - finn ditt arrangement!

Hele denne våren vil det bli arrangert en rekke dialogmøter over hele landet med drømmeløftet som overordnet tema. Slik kan også DU delta i #drømmeløftet.

Finn ditt drømmeløft

"Jeg har hatt veldig god nytte av mentortjenesten - det er antageligvis det beste tilbudet Innovasjon Norge har i forbindelse med etablererfasen."

Anne-Marthe Dalseide, gründer i Propio

Les mer om vår mentortjeneste for gründere

Våre kontorer

/PageFiles/765131/verdenskart-960.png


Facebook

Twitter


Nyheter

Resultatet av nedbemanning i Innovasjon Norge

/Global/Logo/innovasjonnorge-logo-4-3-400.gif

I dag fikk alle ansatte i Innovasjon Norge beskjed om resultatet av organisasjonens innplasseringsprosess. Kriteriene for innplassering i ny organisasjon er kompetanse, ansiennitet og sosiale forhold, i prioritert rekkefølge. 51 medarbeidere blir ikke innplassert i dag.

Merkevarebygging gir bedre pris for norsk sjømat

/PageFiles/2820419/sj%c3%b8mat-profilering.jpg

Norske sjøbedrifter som klarer å differensiere sine produkter fra konkurrentenes har større mulighet til å lykkes.  – Merkevarebygging  gir økt kundelojalitet og høyere pris, sier Petter Ustad, ansvarlig for sjømatsatsingen i Innovasjon Norge.

Norsk sjømatnæring blir enda viktigere

/PageFiles/2814899/aspaker-lite.jpg

Under sjømatmessen Seafood Expo Global møter norske bedrifter internasjonale markedsmuligheter.  - Norge bør ta en lederrolle innen bærekraftig verdiskapning fra havet, sier Sigridur Thormodsdottir, leder for biobaserte næringer i Innovasjon Norge.

10 millioner til pilotprosjekt for biogass

/PageFiles/2814818/Kuer%20p%c3%a5%20DeLaval%20Foto%20M%20Mork.jpg

Har dere planer om å etablere et biogassanlegg? Nå tar Innovasjon Norge i mot søknader om tilskuddsmidler til både nyetableringer og til ombygging av eksisterende anlegg.

Les flere nyheter

Vårt innovasjonsmagasin

Forandringens vind

«Når forandringens vind blåser, går noen i skjul, mens andre går ut for å bygge vindmøller», sier et kinesisk ordtak. De som vil være med når Anita Krohn Traaseth skal forandre Innovasjon Norge, bør være innstilt på å bygge vindmøller.