Selvtest

Klar for eksport?

Prøv vår eksportveileder for å se hvor klar du er for å ta dine varer eller tjenester ut i verden, og hva du trenger for å kunne satse internasjonalt!

Norsk industri og næringsliv har pekt på seks mulighetsområder for norsk omstilling : Bioøkonomi, Ren energi, Kreativ næring og reiseliv, Helse og velferd, Havrommet og Smarte samfunn (Drømmeløftet)

Les mer

Næringsklynger skal bidra til omstilling

/link/8b46691556534f6a8e67af51e4e1165d.aspx

Norske næringsklynger skal nå få bidra til kompetanseløft i små og mellomstore bedrifter over hele landet. Det skal gi raskere omstilling og fornyelse i norsk næringsliv.

Ny Drømmeløfts-rapport om bioøkonomien

/link/cb892ab25a52437f8f6ea6b1f4d822e4.aspx

Økt foredling av råvarer, nye forretningsmodeller, utnyttelse av «nye» råvarer, restråstoff og matavfall og behovet for en mer strategisk koordinering på tvers av politikk-områder. Det er hva den nye Drømmeløfts-rapporten om bioøkonomien legger vekt på.

I går vandret blant andre kulturminister Linda Hofstad Helleland, Innovasjon Norges administrerende direktør Anita Krohn Traaseth og reiselivsdirektør Bente Bratland Holm langs deler av Gudbrandsdalsleden, den mest populære av St. Olavsvegene til Trondheim. Vandringen er i anledning 20-årsjubileet for gjenåpningen av pilegrimsledene i Norge. (Photo: Kulturdepartementet)

Do you represent a Norwegian or Romanian company that is active within the waste sector? Then the new Study on the Waste Sector in Romania can be an interesting read. The study looks at most of the segments in public and industrial waste in Romania and presents their current status and needs as well as… Read More

Kategori: Clean Energy , Europe , Romania , Smart Societies

Image from RSS feed

Skaper Innovasjon Norge verdier som står i forhold til innsatsen?

Skaper Innovasjon Norge verdier som står i forhold til innsatsen? For å ta konklusjonen først: Ingen har gjennomført en full samfunnsøkonomisk kost-/nytteanalyse av Innovasjon Norge som gir et endelig svar på dette spørsmålet. Kostnadssiden er relativ «enkel» – det er nyttesiden som er vanskelig. Av spesialrådgiver Pål Aslak Hungnes, Innovasjon Norge I denne bloggposten vil […]

Kategori: Innovasjon Norge , Innovasjonsstudier , Statistikk

Instagram image

I går vandret blant andre kulturminister Linda Hofstad Helleland, Innovasjon Norges administrerende direktør Anita Krohn Traaseth og reiselivsdirektør Bente Bratland Holm langs deler av Gudbrandsdalsleden, den mest populære av St. Olavsvegene til Trondheim. Vandringen er i anledning 20-årsjubileet for gjenåpningen av pilegrimsledene i Norge. (Photo: Kulturdepartementet)