EKSPORTHÅNDBOKEN

Her finner du verktøy og informasjon som kan forenkle din eksportprosess og hjelpe din bedrift ut til nye markeder. 


Hvilke leveringsbetingelser har du behov for i din internasjonale kontrakt?

/link/ac09c623e90d4550980130edfb6aae6f.aspx

Nå reviderer ICC ( Internasjonale handelskammer) Incoterms ®2010 slik at regelverket er tilpasset moderne global handel. Vi ønsker at du deler med oss hvilke eventuelle justeringer der er behov for slik at Incoterms fortsatt vil være det mest relevante internasjonale regelverket for din business i årene som kommer.

Muligheter i Marokko

/link/81556e258ba04a0d8b645a5e0ce0d687.aspx

Gjennom en 10 måneders periode har en studentgruppe fra BI, NTNU og NHH i samarbeid med Innovasjon Norge sett nærmere på markedsmulighetene i Marokko. Resultatet av deres arbeid er samlet i denne rapporten som beskriver landets industri, markedsmuligheter og utfordringer. Les rapporten for å finne ut om Marokko er et marked for deg. 

Norske produsenter kan nå bruke EU-logo for økologiske varer.

/link/68b1c6573d704f2097cc57b1954ba75a.aspx

Oppdatert EU regelverk for økologisk produksjon ble gjennomført i norsk rett med virkning fra 18. mars 2017. Forskriften finner du på Lovdata.no.  

Endringene innebærer bl.a. at Norske produsenter av økologiske varer har rett, men ikke plikt, til å bruke EU-logo på all ferdigpakket økologisk mat som er produsert og pakket i Norge. Legg merke til at ved bruk av EU-logoen skal ingredienser fra Norge merkes med opprinnelse "ikke-EU landbruk". Dersom alle ingrediensene med unntak av opptil 2% har opprinnelse i Norge kan produktet merkes med "Norge" som opprinnelsesland. 


Eksportaktuelt

Hvilke leveringsbetingelser har du behov for i din internasjonale kontrakt?

Nå reviderer ICC ( Internasjonale handelskammer) Incoterms ®2010 slik at regelverket er tilpasset moderne global handel. Vi ønsker at du deler med oss hvilke eventuelle justeringer der er behov for slik at Incoterms fortsatt vil være det mest relevante internasjonale regelverket for din business i årene som kommer.

Norsk Matmerk- kan gi internasjonale konkurransefortrinn

Norsk Matmerk for beskyttelse av opprinnelse-, geografisk og tradisjonelle matvarer er en en norsk merkeordning. Merkeordningen skal sikre mangfold, kvalitet og verdiskapning i norsk matproduksjon. Formålet med beskyttede betegnelser er å sikre forbrukeren pålitelig informasjon om produkters geografiske tilhørighet, tradisjon og særegen kvaliteter. Gjennom dette blir viktig kunnskap om norsk mat og matkultur opprettholdt samtidig som forbrukeren er garantert norsk matvare.

Sjekkliste for Iran – eksport og etablering

Sanksjonslettelsene som kom tidlig i 2016 gir nye muligheter for norske og europeiske bedrifter på det iranske markedet. Fortsatt har amerikansk lovgivning og sanksjoner en viss påvirkning på hvordan man kan benytte seg av disse mulighetene. Gode forberedelser og grundig sjekk knyttet til krav og regler for norsk forretningsskikk er viktig for å best mulig kunne utnytte mulighetene i Iran. Nedenfor finner du en sjekkliste for eksport til Iran.

Se alle artikler

Begreper innen eksport

Betaling

Her finner du forklaring på terminologi som benyttes innenfor internasjonal betaling.

Import- og eksportkrav

Her finner du forklaring på teamer som omhandler import- og eksportkrav.

Transport

Her finner du en oversikt over terminologi som benyttes innenfor internasjonal transport.

Handelsdokumenter

Her finner du en oversikt og en forklaring på de ulike handelsdokumentene som eksisterer i internasjonal handel.

Samfunnsansvar (CSR)

Her finner du en nærmere beskrivelse av temaer innenfor samfunnsansvar.

Oversikt over alle begreper

Oversikt og forklaring over alle begreper i internasjonal handel.


Nyttig

Eksportguider

Eksportguidene vil være verktøy som du kan benytte for å forberede din eksport og gi deg en oversikt over hva du bør ha kunnskap om for å gjennomføre vellykkede internasjonale salg. 

Kurs

Vi tilbyr en rekke kurs for å hjelpe deg med din eksport. Her finner du oversikt over våre kurs. 

Er dine produkter berettiget preferansetoll?

Er du usikker på om dine produkter kan oppnå tollfordeler til et marked på grunn av en eksisterende frihandelsavtale? Vi kan gi deg en vurdering som vil hjelpe deg videre.  

Skreddersydd eksportrådgivning

Liten kunnskap om internasjonale handelsregler bidrar til at norske bedrifter går glipp av store muligheter internasjonalt. Våre spesialister har kompetanse på handelsregler, og kan hjelpe din bedrift å bli konkurransedyktig.