EKSPORTHÅNDBOKEN

Her finner du verktøy og informasjon som kan forenkle din eksportprosess og hjelpe din bedrift ut til nye markeder. 


Kasakhstan trer inn i ATA konvensjonen.

/link/dc4dfcc24bcb4edc8926253dafa1f795.aspx

Fra 1. April 2017 er Kasakhstan en del av ATA konvensjonen og vil gjelde for vareprøver, yrkesutstyr, utstillinger/messer og transittering. Aksepteres ikke for postforsendelser. Det anbefales å legge ved oversettelse til enten russisk eller kasakhstansk.

Korrupsjonsindeksen er oppdatert på alle land

/link/e013eddcdff1440e9bcbb4f3231beb98.aspx

Korrupsjonsindeksen (CPI) rangerer land på en skala fra 0 (høyt grad av korrupsjon) til 100 (ingen korrupsjon). Danmark og New Zealand deler årets førsteplass, etterfulgt av Finland, Sverige og Sveits. Norge ligger i år på en 6 plass. 

I ande enden av skalaen er det Somalia og Sør Sudan som scorer dårligst. Nord Korea, Syria, Jemen, Sudan og Libya er også land som scorer under 15 poeng i 2016. Se landsidene for mer informasjon.


Eksportaktuelt

Sjekkliste for Iran – eksport og etablering

Sanksjonslettelsene som kom tidlig i 2016 gir nye muligheter for norske og europeiske bedrifter på det iranske markedet. Fortsatt har amerikansk lovgivning og sanksjoner en viss påvirkning på hvordan man kan benytte seg av disse mulighetene. Gode forberedelser og grundig sjekk knyttet til krav og regler for norsk forretningsskikk er viktig for å best mulig kunne utnytte mulighetene i Iran. Nedenfor finner du en sjekkliste for eksport til Iran.

Utvidelse av ITA-avtalen

Utvidelsen innebærer at flere IT-produkter vil være tollfrie.

Norsk Matmerk- kan gi internasjonale konkurransefortrinn

Norsk Matmerk for beskyttelse av opprinnelse-, geografisk og tradisjonelle matvarer er en en norsk merkeordning. Merkeordningen skal sikre mangfold, kvalitet og verdiskapning i norsk matproduksjon. Formålet med beskyttede betegnelser er å sikre forbrukeren pålitelig informasjon om produkters geografiske tilhørighet, tradisjon og særegen kvaliteter. Gjennom dette blir viktig kunnskap om norsk mat og matkultur opprettholdt samtidig som forbrukeren er garantert norsk matvare.

Se alle artikler

Begreper innen eksport

Betaling

Her finner du forklaring på terminologi som benyttes innenfor internasjonal betaling.

Import- og eksportkrav

Her finner du forklaring på teamer som omhandler import- og eksportkrav.

Transport

Her finner du en oversikt over terminologi som benyttes innenfor internasjonal transport.

Handelsdokumenter

Her finner du en oversikt og en forklaring på de ulike handelsdokumentene som eksisterer i internasjonal handel.

Samfunnsansvar (CSR)

Her finner du en nærmere beskrivelse av temaer innenfor samfunnsansvar.

Oversikt over alle begreper

Oversikt og forklaring over alle begreper i internasjonal handel.


Nyttig

Eksportguider

Eksportguidene vil være verktøy som du kan benytte for å forberede din eksport og gi deg en oversikt over hva du bør ha kunnskap om for å gjennomføre vellykkede internasjonale salg. 

Kurs

Vi tilbyr en rekke kurs for å hjelpe deg med din eksport. Her finner du oversikt over våre kurs. 

Er dine produkter berettiget preferansetoll?

Er du usikker på om dine produkter kan oppnå tollfordeler til et marked på grunn av en eksisterende frihandelsavtale? Vi kan gi deg en vurdering som vil hjelpe deg videre.  

Skreddersydd eksportrådgivning

Liten kunnskap om internasjonale handelsregler bidrar til at norske bedrifter går glipp av store muligheter internasjonalt. Våre spesialister har kompetanse på handelsregler, og kan hjelpe din bedrift å bli konkurransedyktig.