EKSPORTHÅNDBOKEN

Her finner du verktøy og informasjon som kan forenkle din eksportprosess og hjelpe din bedrift ut til nye markeder. 


OECD landrisiko er nå oppdatert.

/link/f618fcac0c9e4bcc8832eb4aaeffaf12.aspx?id=29738&epslanguage=no

Iran og Seychellene har fått nedjustert sin landrisiko. Mens Angola, Nambia, Nigeria og Papua New Guinea har fått nedjustert sin landrisiko.

Brasil trer inn i ATA konvensjonen

/link/57e59ad4ca4142f5aa0cb680162a7033.aspx?id=30654&epslanguage=no

Brasil  trer inn i ATA konvensjonen. Dette betyr forenklede tollprosedyrer ved midlertidig innførsel av varer til Brasil. ATA Carnet kan brukes for vareprøver, utstillings- og messemateriell og yrkesutstyr. Les mer om ATA Carnet her. 

Endring av merverdiavgift i Hellas og Romania.

/link/42feac3fb25c400cbf59546f5c86de72.aspx?id=29720&epslanguage=no

Merverdiavgiften er endret på Hellas og Romania. Hellas hevet sin mva fra 23 % til 24 %. Romania har senket sin mva fra 24 % til 20 %.

Merverdiavgiftsbestemmelsene for medlemslandene i EU er nasjonale. I tillegg til eventuell toll, skal visse skatter og avgifter betales ved innførselen, deriblant merverdiavgift.


Nyhetsbrev

Påmelding nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på handelsreglene ved å motta vårt månedlige nyhetsbrev!

Hvorfor er det viktig med kunnskap om internasjonale handelsregler?

Se vår video og unngå de samme feilene som John


Eksportaktuelt

Norsk Matmerk- kan gi internasjonale konkurransefortrinn

Norsk Matmerk for beskyttelse av opprinnelse-, geografisk og tradisjonelle matvarer er en en norsk merkeordning. Merkeordningen skal sikre mangfold, kvalitet og verdiskapning i norsk matproduksjon. Formålet med beskyttede betegnelser er å sikre forbrukeren pålitelig informasjon om produkters geografiske tilhørighet, tradisjon og særegen kvaliteter. Gjennom dette blir viktig kunnskap om norsk mat og matkultur opprettholdt samtidig som forbrukeren er garantert norsk matvare.

Lær eksportfinansiering på under 2 minutter

Lurer du på hvordan eksportfinansiering fungerer? Bruk få minutter på å se hvordan eksportfinansiering kan hjelpe din bedrift med å lande kontrakter utenfor Norges grenser. Se video her:

Utvidelse av ITA-avtalen

Utvidelsen innebærer at flere IT-produkter vil være tollfrie.

Se alle artikler

Begreper innen eksport

Betaling

Her finner du forklaring på terminologi som benyttes innenfor internasjonal betaling.

Import- og eksportkrav

Her finner du forklaring på teamer som omhandler import- og eksportkrav.

Transport

Her finner du en oversikt over terminologi som benyttes innenfor internasjonal transport.

Handelsdokumenter

Her finner du en oversikt og en forklaring på de ulike handelsdokumentene som eksisterer i internasjonal handel.

Samfunnsansvar (CSR)

Her finner du en nærmere beskrivelse av temaer innenfor samfunnsansvar.

Oversikt over alle begreper

Oversikt og forklaring over alle begreper i internasjonal handel.


Nyttig

Eksportguider

Eksportguidene vil være verktøy som du kan benytte for å forberede din eksport og gi deg en oversikt over hva du bør ha kunnskap om for å gjennomføre vellykkede internasjonale salg. 

Kurs

Vi tilbyr en rekke kurs for å hjelpe deg med din eksport. Her finner du oversikt over våre kurs. 

Er dine produkter berettiget preferansetoll?

Er du usikker på om dine produkter kan oppnå tollfordeler til et marked på grunn av en eksisterende frihandelsavtale? Vi kan gi deg en vurdering som vil hjelpe deg videre.  

Skreddersydd eksportrådgivning

Liten kunnskap om internasjonale handelsregler bidrar til at norske bedrifter går glipp av store muligheter internasjonalt. Våre spesialister har kompetanse på handelsregler, og kan hjelpe din bedrift å bli konkurransedyktig.