Årsrapport 2016

Mer fornøyde kunder for mindre penger

Innovasjon Norge leverte mer for mindre, med bedre resultater og større effekter i 2016.

Norge bør satse på seks områder: Bioøkonomi, Ren energi, Kreativ næring og reiseliv, Helse og velferd, Havrommet og Smarte samfunn.

Les mer

Glassfibertråder sikret årets eksportpris

/link/94e3dc277b814c8aba128b338238aab5.aspx

Hvert tredje rotorblad til vindmøller i Europa er laget med glassfiber fra Birkeland-bedriften 3B Fibreglass Norway. - En riktig og verdig vinner av Eksportprisen 2017, sier juryleder John G. Bernander.

Bedre sporbarhet av sjømatprodukter i hele Europa

/link/a318e35b9e0c4baf9f6680aa72d39804.aspx

- At det som i utgangspunktet var en norsk standard nå er utviklet til en europeisk standard er et godt eksempel på at Norge leder an som sjømatnasjon. Løsningene på mange av de globale utfordringene ligger i havet. At vi nå bidrar til å sikre trygge og gode rammevilkår internasjonalt er svært positivt, sier Inger Solberg, direktør for bærekraft i Innovasjon Norge.

Slik skal Norge kapre de riktige turistene

/link/cc9c5c2345d2445a8f8b6afeb1a1ddb6.aspx

Den globale turismen er forventet å stige med over 50 millioner reisende hvert år, fra dagens 1,3 milliarder reisende. Det gir Norge en fantastisk mulighet, men betyr også at vi må ta noen valg rundt hvilke turister vi ønsker, og hvordan vi skal få dette til. Dette danner bakteppet for Innovasjon Norges nye handlingsplan for reiselivet, med målsetningen om å bidra til flere verdiskapere i reiselivet innen 2025.

"- At det som i utgangspunktet var en norsk standard nå er utviklet til en europeisk standard er et godt eksempel på at Norge leder an som sjømatnasjon. Løsningene på mange av de globale utfordringene ligger i havet. At vi nå bidrar til å sikre trygge og gode rammevilkår internasjonalt er svært posit..."

Japanese-Norwegian partnership in developing a carbon neutral hydrogen value chain

"Illustration of a environmentally car. Each element is set on a different layer (Car, Wind Turbines, The city, the field)"Hydrogen produced from Norwegian renewable power can succeed in the Japanese energy market. Japan and Norway are both globally prominent energy nations and are investing considerably in R&D as well as in commercialization of technology. While Norway is gifted with rich natural resources and is a net exporter of primary energy, Japan is a globally considerable… Read More

Kategori: Asia , Clean Energy , Japan , Uncategorized

Langt flere enn dem som arbeider i eksportbedriftene er avhengige av eksporten

For å bidra til økt forståelse om hvor omfattende dagens handel mellom landene er, og hvor avhengige vi er av den, har de nordiske statistiske sentralbyråene gjennomført prosjekt der de dokumentert samspillet i globale verdikjeder. Det viser seg at en tredjedel av økonomien i de nordiske landene er avhengig av eksport. Av spesialrådgiver John Rogne, […]

Kategori: Eksport