Norge 2016: Sterke på produkt, svake på marked

227 dybdeintervjuer av næringslivsledere i 17 land

Hvordan oppfattes Norge, nordmenn og norske bedrifter internasjonalt? Foto: voss/Foap/Visitnorway.com

Norge bør satse på seks områder: Bioøkonomi, Ren energi, Kreativ næring og reiseliv, Helse og velferd, Havrommet og Smarte samfunn.

Les mer

Europeisk gull til NCE Maritime CleanTech

/link/fd0ba38d2a7b4c2ab1b4a216dafe167a.aspx

Den norske næringsklynga NCE Maritime CleanTech har blitt sertifisert med det europeiske gullmerket. Det betyr at organisasjonen, som samlar maritime bedrifter på kysten mellom Bergen og Stavanger, no er på EUs høgste nivå for velfungerande næringsklynger. 

"Nytt såkornfond vil bidra til å styrke norsk helse- og energiindustri med kapital i tidlig fase."

Langt flere enn dem som arbeider i eksportbedriftene er avhengige av eksporten

For å bidra til økt forståelse om hvor omfattende dagens handel mellom landene er, og hvor avhengige vi er av den, har de nordiske statistiske sentralbyråene gjennomført prosjekt der de dokumentert samspillet i globale verdikjeder. Det viser seg at en tredjedel av økonomien i de nordiske landene er avhengig av eksport. Av spesialrådgiver John Rogne, […]

Kategori: Eksport