EKSPORTHÅNDBOKEN

Her finner du verktøy og informasjon som kan forenkle din eksportprosess og hjelpe din bedrift ut til nye markeder. 

Siste endringer i handelsregler

news image

Nå reviderer ICC ( Internasjonale handelskammer) Incoterms ®2010 slik at regelverket er tilpasset moderne global handel. Vi ønsker at du deler med oss hvilke eventuelle justeringer der er behov for slik at Incoterms fortsatt vil være det mest relevante internasjonale regelverket for din business i årene som kommer.

news image

Gjennom en 10 måneders periode har en studentgruppe fra BI, NTNU og NHH i samarbeid med Innovasjon Norge sett nærmere på markedsmulighetene i Marokko. Resultatet av deres arbeid er samlet i denne rapporten som beskriver landets industri, markedsmuligheter og utfordringer. Les rapporten for å finne ut om Marokko er et marked for deg. 

news image

Oppdatert EU regelverk for økologisk produksjon ble gjennomført i norsk rett med virkning fra 18. mars 2017. Forskriften finner du på Lovdata.no.  

Endringene innebærer bl.a. at Norske produsenter av økologiske varer har rett, men ikke plikt, til å bruke EU-logo på all ferdigpakket økologisk mat som er produsert og pakket i Norge. Legg merke til at ved bruk av EU-logoen skal ingredienser fra Norge merkes med opprinnelse "ikke-EU landbruk". Dersom alle ingrediensene med unntak av opptil 2% har opprinnelse i Norge kan produktet merkes med "Norge" som opprinnelsesland.