Våre finansieringstjenester

Logg inn på min side for å se dine påbegynte eller innsendte søknader.

Industri- og tjenesteyting


Trenger du finansiering til et lønnsomt prosjekt eller videreutvikling av din bedrift? Vi tilbyr lån, tilskudd og garantier til bedrifter i alle bransjer over hele landet.


Har du store planer for din nystartede bedrift? Bygger forretningsideen på noe helt nytt? Vi hjelper deg videre.


Har du et innovativt prosjekt med internasjonalt potensial? Kunne du tenke deg å realisere det i tett samarbeid med en kunde i offentlig eller privat sektor? Innovasjon Norge gir årlig nesten 300 millioner kroner i tilskudd til industrielle og offentlige forsknings- og utviklingskontrakter - IFU/OFU.


Utvikler din bedrift teknologi som forbedrer miljøet, og skal dere bygge demonstrasjonsanlegg i Norge? Da kan Miljøteknologiordningen være aktuell.