Finansiering

Logg inn på min side for å se dine påbegynte eller innsendte søknader.

Våre finansieringstjenester kan bestå av lån, tilskudd og garantier, eller en kombinasjon av disse.


Trenger du finansiering til et lønnsomt prosjekt eller videreutvikling av din bedrift? Vi tilbyr lån, tilskudd og garantier til bedrifter i alle bransjer over hele landet.

FOR HVEM
Små, mellomstore og store bedrifter over hele landet, i alle næringer.


Har du en forretningsidé som representerer noe vesentlig nytt i markedet? Har du planer om vekst for din nystartede bedrift? Vi kan hjelpe deg videre.

FOR HVEM
Bedrifter og enkeltpersonforetak registrert for mindre enn 3 år siden.


Har du et innovativt prosjekt med internasjonalt potensial? Kunne du tenke deg å realisere det i tett samarbeid med en kunde i offentlig eller privat sektor? Innovasjon Norge gir årlig nesten 300 millioner kroner i tilskudd til industrielle og offentlige forsknings- og utviklingskontrakter - IFU/OFU.

FOR HVEM
Små og mellomstore bedrifter med kompetanse og kapasitet til å løse utviklingsbehov hos kundepartnere.


Miljøteknologiordningen tilbyr offentlig finansiering til å bygge pilot- og demonstrasjonsanlegg. Tilskuddet reduserer risikoen i prosjektet for de øvrige investorene. Ordningen gjelder norske bedrifter i hele landet. 

FOR HVEM
Små, mellomstore og store bedrifter i hele landet, som skal i gang med pilot- og demonstrasjonsprosjekter i Norge.