Finansiering

Logg inn på min side for å se dine påbegynte eller innsendte søknader.


Trenger du finansiering til et lønnsomt prosjekt eller videreutvikling av din bedrift? Vi tilbyr lån, tilskudd og garantier til bedrifter i alle bransjer over hele landet.
(Det fins egne tjenester for landbruksbedrifter)

FOR HVEM
Små, mellomstore og store bedrifter over hele landet, i alle næringer.


Vi har tre finansieringstjenester for nystartede innovative selskaper med et antatt betydelig verdiskapingspotensial og høye vekstambisjoner og vi kan delfinansiere aktiviteter knyttet til markedsavklaring og kommersialisering.

FOR HVEM
Bedrifter og enkeltpersonforetak registrert for mindre enn 3 eller 5 år siden.


Har du et innovativt prosjekt med internasjonalt potensial? Kunne du tenke deg å realisere det i tett samarbeid med en kunde i offentlig eller privat sektor? Innovasjon Norge gir årlig nesten 300 millioner kroner i tilskudd til industrielle og offentlige forsknings- og utviklingskontrakter - IFU/OFU.

FOR HVEM
Små og mellomstore bedrifter med kompetanse og kapasitet til å løse utviklingsbehov hos kundepartnere.


Miljøteknologiordningen tilbyr offentlig finansiering til å bygge pilot- og demonstrasjonsanlegg. Tilskuddet reduserer risikoen i prosjektet for de øvrige investorene. Ordningen gjelder norske bedrifter i hele landet. 

FOR HVEM
Små, mellomstore og store bedrifter i hele landet, som skal i gang med pilot- og demonstrasjonsprosjekter i Norge.