Jump to content
 • NO
 • South Korea

  In a few decades, South Korea has developed into an economic and technological pioneer, with enormous opportunities for Norwegian companies - especially in the maritime sector, electronics, IT, seafood, health and renewable energy.

  Unsplash
  • Roger Martinsen
   Roger Martinsen
   Avdelingsleder
   Roger Martinsen har ledet Innovasjon Norges kontor i Seoul siden august 2022. Han kom fra stillingen som Innovasjon Norges leder for havnæringene med spesielt søkelys på Maritim næring. Roger har rundt 30 års erfaring fra primært Ledelses- og strategirådgivning samt Olje og Gass leverandørindustri. Mellom 2006 og 2011 var han regionleder for Innovasjon Norges kontorer i Russland. Språkkunnskaper: norsk (morsmål), engelsk (flytende), russisk (flytende).
  • Changan Choi
   Changan Choi
   Seniorrådgiver
   Changan Choi har arbeidet for Innovasjon Norge siden 2006. Før han begynte i Innovasjon Norge, jobbet han som forsker innen koreansk IT consulting- og servicenæring. De siste 7 årene har Changan vært ansvarlig for å bistå norske selskaper og forskningsinstitusjoner innen bioøkonomifeltet med fokus på Akvakultur og Sjømat. Han har utviklet et bredt industrielt nettverk både i Norge og Sør-Korea som omfatter bedrifter, næringsklynger og myndigheter. Basert på sin dybdekompetanse og unike erfaring, utfører Changan målrettede og skreddersydde tjenester overfor norsk næringsliv, deriblant markedsundersøkelser, partnersøk, identifisering av markedsundersøkelser, avklaringer vedrørende regulatoriske spørsmål, organisering av delegasjonsbesøk og business events (matchmaking, konferanser, seminarer, workshops, mottakelser etc.). For øvrig har Changan utviklet dybdeforståelse og -kunnskap om norsk og koreansk forretningskultur og -praksis. Språkkunnskaper: koreansk (morsmål) og engelsk (flytende).
  • DK
   Dooseok Kim
   Seniorrådgiver
   Dooseok Kim har arbeidet for Innovasjon Norge i over 16 år. Før han begynte i Innovasjon Norge, jobbet han 9 år innen koreansk Tungindustri og Maritim næring. Dooseok er primært ansvarlig for aktiviteter knyttet til Hydrogen & CCUS samt Maritim næring. I tillegg bidrar han også i arbeidet kontoret utfører innen Havvind. Dooseok har utviklet et bredt industrielt nettverk både i Norge og Sør-Korea som omfatter bedrifter, næringsklynger og myndigheter. Basert på sin dybdekompetanse og unike erfaring, utfører Dooseok målrettede og skreddersydde tjenester overfor norsk næringsliv inklusive etablering av kontor (dvs. juridisk person) i Sør-Korea, markedsundersøkelser, partnersøk, identifisering av markedsundersøkelser, avklaringer vedrørende regulatoriske spørsmål, organisering av delegasjonsbesøk og business events (matchmaking, konferanser, seminarer, workshops, mottakelser etc.). Språkkunnskaper: koreansk (morsmål) og engelsk (flytende).
  • Gunn Kim
   Gunn Kim
   Senior Market Advisor
   Gunn Kim started to work for Innovation Norway’s Seoul office in November 2022. From his former position as Project Manager within classification of ships for DNV for more than 15 years, Gunn has developed extensive experience in the Maritime industry. At Innovation Norway he is currently responsible for offshore wind. Furthermore, Gunn is involved in activities related to the maritime industry. Gunn has a background as Master of Laws in Maritime Law and Bachelor of Engineering in Naval Architecture & Ocean Engineering. Languages: Korean (native) and English (fluent).
  • Sungyun Jung
   Sungyun Jung
   Senior Market Advisor
   Sungyun Jung started to work for Innovation Norway’s Seoul office in October 2022. Sungyun has been developing his professional career not only with extensive market experience, but also technical background in both automotive and electronics industries for more than 13 years. At Innovation Norway he currently holds the position as Senior Market Advisor with focus on circular economy and battery industry. Furthermore, Sungyun is responsible for ‘Invest in Norway’, where he supports Korean companies with a desire to enter the Norwegian market. Sungyun has a BS in Electronic Engineering, MBA and Master of Science in Global Supply Chain Management. Languages: Korean (native) and English (fluent).

  South Korea In a few decades, South Korea has developed into an economic and technological pioneer, with enormous opportunities for Norwegian companies - especially in the maritime sector, electronics, IT, seafood, health and renewable energy.